800 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiecte de infrastructură în România

800 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiecte de infrastructură în România

A fost anunţată aprobarea de către Comisia Europeană pentru continuarea a zece proiecte din mai multe regiuni din România, cu o contribuţie din partea UE de aproximativ opt sute de milioane de euro. Investiţiile au în vedere lucrări de infrastructură începute între 2007 şi 2013, ce vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programre.

“Aceste proiecte reprezintă mai mult decât simple investiţii în infrastructură: folosite în mod eficient pot deveni catalizatori ai dezvoltării la nivel local regional şi naţional. De aceea este cu atât mai important ca fondurile UE să fie folosite în mod strategic şi în concordanţă cu priorităţile de investiţii din România” a declarat Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională.

Cele zece proiecte aprobate vizează sectorul transporturilor, sectorul de management al deşeurilor, sectorul infractrucurii de apă si sectorul pentru prevenirea dezastrelor naturale.

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei maxime de circulaţie la 160 km/h petru trenurile de marfă pe tronsonul Sighişoara-Coşlariu, respectiv construcţia şoselei de cetură a Braşovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Proiectele de management al deşeurilor vor cotribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deşeuri prin integrarea activităţilor de separare, colectare, transport, tratate, reciclare şi eliminare. Se are în vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România.

Proiectele de apă şi apă uzată includ realizarea de infrastructură şi facilităţi de tratare a apei uzate, cât şi îmbunătăţirea accesului la sistemele de alimentare cu apă potabilă. Această infrastructură va contribui la oferirea de servicii şi la un grad de acoperire în domeniul apei curente şi a celei uzate în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei şi tratarea apei uzate în mediul urban.

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populaţiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundaţiilor. Acest proiect va permite optimizarea securităţii şi a eficienţei infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel naţional, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la staţiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanţă majoră, moitorizarea de la distanţă a modului în care se comportă construcţiile hidrotehnice, cât şi integrarea tuturor informaţiilor la nivel electronic şi comunicarea rapidă în timp real între autorităţile responsabile.

Autor: Diana Dăscălescu

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0