Convenții de suținere a fermierilor semnate între CEC Bank și FNGCIMM

Convenții de suținere a fermierilor semnate între CEC Bank și FNGCIMM

Acces mai facil la finanţare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, prin semnarea unor noi convenţii de lucru între FNGCIMM şi CEC BANK.
Continuând strategia de susţinere a mediului antreprenorial şi a comunităților locale, FNGCIMM a semnat cu CEC Bank doua convenţii de lucru în baza cărora FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finanţării acordate de bancă, respectiv până la 2.400.000 EUR/beneficiar, pentru clienţii CEC Bank ce vor accesa :
– Credite pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă – cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă (cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului) în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultura, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate;
– Credite pentru finanţarea producţiei agricole sau piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020;
– Credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii derulate prin PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020.
Garanţia se obţine la solicitarea băncii, în baza unei finanţări aprobate iar beneficiarii eligibili sunt:
– Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii;
– Beneficiari constituiţi sub formă de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.
– Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 și POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții.
“Experienta instituţională pe care am acumulat-o în cei 18 ani de activitate şi parteneriatul tradiţional cu CEC Bank ne permit să oferim, prin garantarea creditelor, un sprijin concret în asigurarea necesarului de finanţare potenţialilor noştri clienţi, în vederea implementării proiectelor de investiţii, pe de o parte, sau pentru derularea activităţii curente, pe de altă parte. Semnarea acestor noi convenţii de garantare va contribui la dinamizarea accesării surselor de finanţare de către mediul antreprenorial, autorităţile publice locale, fermieri, beneficiari ai PNDR şi POPAM. Împreună cu partenerii noştri ne dorim să valorificăm potenţialul din mediul rural, un domeniu în plină dezvoltare şi să contribuim semnificativ la creşterea satului românesc” a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0