Depozitarul Central a implementat standardele UE pentru procesarea evenimentelor corporative desfăşurate de companiile emitente

Depozitarul Central a implementat standardele UE pentru procesarea evenimentelor corporative desfăşurate de companiile emitente

Depozitarul Central anunţă aprobarea modificărilor Codului pentru procesarea standardizată a evenimentelor corporative şi pune la dispoziţia emitenţilor şi participanţilor o nouă aplicaţie destinată transmiterii informaţiilor cu privire la evenimentele corporative asociate instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului.

Prin intermediul acestei aplicaţii, emitenţii transmit în format electronic standardizat informaţiile privind detaliile evenimentului corporativ. De asemenea, participanţii Depozitarului Central vor primi informaţiile respective în acelaşi format şi vor putea să instructeze în numele clienţilor lor opţiunile acestora, în cazul evenimentelor corporative cu opţiuni. Aplicaţia poate fi accesată de către participanţi inclusiv prin intermediul reţelei SWIFT, iar de către emitenţi prin internet, pe baza unui certificat digital emis de orice furnizor de servicii de certificare digitală acreditat în România.

„Depozitarul Central este prima instituţie de acest gen din regiune care a implementat standardele europene privind evenimentele corporative. Unul dintre principalele noastre obiective este să asigu-ram o infrastructură robustă şi stabilă, aliniată la standardele europene şi adaptată la particularităţile pieţei locale. Atingerea acestor obiective va duce Depozitarul Central în liga superioară din industria post-tranzactionare”, a declarat Marius Moldovan, preşedinte al Depozitarului Central.

„Proiectele derulate de Depozitarul Central, printre care şi acesta, sunt majore, importante, schimba principii şi paradigme ale infrastructurii, având un rol important în clasificarea României ca piaţa emergentă. După cum s-a văzut, o mare parte din criteriile îndeplinite de piaţă locală pentru includerea pe Watchlist Secondary Emerging de către FTSE Russell sunt strâns legate de post-trading. Aşadar, reiteram angajamentul că vom continua să contribuim la construcţia unei pieţe mature şi dezvoltate”, a adăugar acesta.

Procesarea evenimentelor corporative pe baza standardelor europene îmbunătăţeşte relaţia dintre societăţile emitente şi acţionarii acestora, crescând eficienţa procesului de comunicare dar şi a procesării acestora. Transmiterea informaţiilor referitoare la evenimentele corporative într-un format standardizat elimina posibilele interpretări diferite ale acestora, optimizează procesul operaţional şi minimizează riscurile aferente.

“Finalizarea implementării standardelor de piaţă europene pentru procesarea evenimentelor corporative reprezintă un proiect de importanţă majoră pentru Depozitarul Central dar şi pentru piaţa de capital din România. Continuăm să ne îmbunătăţim permanent serviciile oferite şi să le aliniem la cerinţele internaţionale, astfel încât acestea să fie de cea mai înaltă calitate şi la acelaşi nivel cu cele din ţările din Uniunea Europeană. A fost un proiect deosebit de complex, cu multe resurse alocate şi foarte multă implicare şi dedicare din partea echipei”, a precizat Silvia Buicănescu (foto), director general al Depozitarului Central.

„O contribuţie deosebită au avut-o şi parteneri externi ai Depozitarului Central, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României, care au aprobat noile reguli aplicabile în piaţă de capital din România pentru procesarea evenimentelor corporative, emitenţii şi participanţii Depozitarului Central care au creat împreună cu noi practica de piaţă care va fi adoptată în România şi nu în ultimul rând, Bursa de Valori Bucureşti care a dezvoltat software-ul necesar pe baza specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale Depozitarului Central. Le mulţumim tuturor pentru colaborare şi ne bucurăm să anunţăm intrarea în producţie a noii aplicaţii care va standardiza şi va facilita semnificativ modul de procesare a evenimentelor corporative”, a conchis aceasta.

Modificările substanţiale intervenite la nivelul sistemului Depozitarului Central au în vedere alinierea la prevederile cadrului de reglementare aplicabil evenimentelor corporative, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2017.

Alinierea practicilor de procesare a evenimentelor corporative la standardele europene va creşte atractivitatea pieţei autohtone de capital, atât pentru investitorii străini familiarizaţi cu aceste prac-tici în ţările de origine, cât şi pentru investitorii romani, prin utilizarea unor mecanisme unitare, a unor informaţii predictibile şi în conformitate cu practicile internaţionale.

Un alt proiect deosebit de important, realizat în paralel cu cel descris mai sus, îl reprezintă implementarea fazei a doua a conectării sistemului Depozitarului Central la platforma pan-europeană TARGET2-Securities, dezvoltată de Eurosistem pentru decontările în euro, respectiv prin intermediul interfeţei automate.

Astfel, au fost dezvoltate o serie de funcţionalităţi şi a fost implementată interfaţa necesară pentru ca cele două sisteme să poată comunica automat (fără intervenţie manuală), în mod A2A (Aplication–to-Aplication). Această etapă era absolut necesară pentru implementarea unui alt proiect al Depozitarului Central aflat în curs de desfăşurare, respectiv introducerea posibilităţii decontării în euro a tranzacţiilor încheiate la Bursa de Valori Bucuresti.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0