FNGCIMM a ajuns în semestrul I 2018 la profit net de 47,5 milioane lei, in crestere cu 50%

FNGCIMM a ajuns în semestrul I 2018 la profit net de 47,5 milioane lei, in crestere cu 50%

Strategia de extindere a portfoliului de produse de garantare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri precum și o mai bună poziționare în direcția evoluției mediului antreprenorial românesc, aflat într-o dinamică progresivă imprimată de creșterea economică din ultimii ani, este confirmată de rezultatele financiare ale primului semestru din anul 2018.

Profitul net realizat la 30 iunie 2018, în valoare de 47,5 milioane lei, un maxim al ultimilor cinci ani, a fost generat în principal de dinamica acordării de garanții pentru creditarea sectorului antreprenorial: în primul semestru din anul 2018 au fost acordate 4.435 de garanții, de peste 4 ori mai multe față primul semestru al anului 2017.

Soldul total al portofoliului de angajamente în derulare, având ca sursă fondurile proprii, sursele în administrare și fondurile statului, a ajuns la data de 30 iunie 2018 la valoarea de 20,7 miliarde lei, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului anterior, din care 17,2 miliarde lei reprezintă portofoliul de angajamente Prima Casă (garanții și promisiuni de garantare).

Soldul garanțiilor din surse proprii a continuat trendul ascendent în primul semestru al anului 2018, înregistrând o crestere de 24% față de perioada similară a anului precedent, până la 1,3 miliarde lei. Un vector de creștere este reprezentat și de garanțiile pentru creditele-punte acordate de băncile partenere în Programul Start-Up Nation, alături de revinimentul altor programe ale Fondului.

Volumul garanțiilor acordate beneficiarilor din administrația locală ce implementează proiecte de sprijinire a sectorului agricol, de infrastructură rutieră, socială și educațională în zona rurală a crescut cu 15% față de primul semestrul al anului 2017, atingând valoarea de 580,6 milioane lei.

Numărul total de garanții emise în cursul primului semestru al anului 2018 a fost de 21.520 garanții, însumând o valoare totală 3,03 miliarde lei, în creștere cu 9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Programul Prima Casă își menține și în 2018 o cotă semnificativă în volumul total al activității operaționale, pachetul garanțiilor și promisiunilor de garantare acordate în cursul primului semestru al anului fiind de 16.660 unități, în valoare de 1,66 miliarde lei, dintr-un total alocat de 2 miliarde lei în anul curent.

Alexandru Petrescu (foto), Director General FNGCIMM: „Linia strategică urmărește re-centrarea activității Fondului în zona misiunii sale insituționale: aceea de a susține IMM-urile, fie că se află în etapa de Start-Up, fie că se regăsesc în etapele evolutive ulterioare. Este esențial să perseverăm în a materializa direcțiile interne de optimizare, de modelare constantă a ofertei de garantare pentru a veni în întampinarea nevoii de finanțare a antreprenorilor, astfel încât să deservim în mod optim cel mai important palier al economiei românești: IMM-urile. Fondul are capacitatea instituțională și dispune de expertiza profesională a unei echipe dedicate, pentru a instrumenta programe ce pot asigura sustenabilitate creșterii economice și în anii următori.”

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0