Grupul ProCredit înregistrează o creștere puternică a portofoliului de credite: 8,9% în prima jumătate a anului 2018

Grupul ProCredit înregistrează o creștere puternică a portofoliului de credite: 8,9% în prima jumătate a anului 2018

Grupul ProCredit a înregistrat o creștere puternică în prima jumătate a anului 2018 a portofoliul brut de credite a crescut cu 350 de milioane EUR față de perioada similară a anului trecut, respectiv un avans procentual de 8,9% (avansul înregistrat în S1 2017 fusese de 4,8%), până la o valoare totală de 4,3 miliarde EUR. Rezultatul consolidat de 26,7 milioane EUR obținut din operațiuni continue, în prima jumătate a anului 2018, este semnificativ mai mare față de cel din primul semestru al anului 2017 (20,8 milioane EUR). Implementarea conceptului de „direct bank” pentru clienții persoane fizice a dus la o creștere cu 11,1% a veniturilor nete din taxe și comisioane care au ajuns până la o valoare de 24 milioane EUR (în S1 2017 valoarea acestui indicator a fost de 21,6 milioane EUR). Prognozele pentru anul 2018: o creștere de 12-15% a portofoliului brut de credite și o rentabilitate a capitalului propriu de 7,5 – 8,5%.
ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) raportează o creștere dinamică pentru băncile ProCredit, care își desfășoară operațiunile, în principal, în Europa de Sud-Est și Europa de Est. Poziționat ca „Hausbank” pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), grupul ProCredit a înregistrat o creștere de 8,9% (350 milioane EUR) a portofoliului brut de credite, în prima jumătate a anului 2018, aducând portofoliul total la valoarea de 4,3 miliarde EUR (valoarea raportată pe 31 decembrie 2017 a fost de 3,9 miliarde EUR). Rezultatele grupului ProCredit au avut la bază și evoluția pozitivă înregistrată în S1 2017 (plus de 4,8% sau de 173 milioane EUR) și în întregul an financiar 2017 (plus de 8% sau de 281 milioane EUR).

Până la sfârșitul anului financiar 2017, dezvoltarea portofoliului de credite din cadrul grupului ProCredit a fost influențată de procesul de transformare, cumulat cu orientarea strategică asupra IMM-urilor care au perspective bune de dezvoltare. Creșterea puternică înregistrată în prima jumătate a anului 2018 demonstrează modul în care toate băncile ProCredit s-au poziționat efectiv ca „Hausbanks” pentru IMM-urile dinamice.

Borislav Kostadinov, membru al Comitetului de Conducere al ProCredit General Partner AG (entitate care asigură managementul unic al ProCredit Holding AG & Co. KGaA) a declarat: „Prima jumătate a anului 2018 a fost foarte bună pentru grupul ProCredit. Am înregistrat o creștere puternică a portofoliului, chiar mai mare în prima jumătate a anului 2018 decât în ​​întregul an financiar precedent. Aceasta arată că am reușit să continuăm, conform planului, dezvoltarea relațiilor noastre cu clienții IMM. Această creștere semnificativă este motivul pentru care am consolidat baza noastră de capital cu o majorare de succes a capitalului, realizată în februarie 2018. Succesul nostru derivă din consilierea și performanțele de înaltă calitate ale personalului nostru, combinate cu poziționarea noastră de succes ca “Hausbank” de încredere pentru IMM-uri”.
Portofoliul de împrumuturi „verzi”, pe care băncile ProCredit le acordă pentru a susține proiecte responsabile față de mediu înconjurător, a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică.: La 30 iunie 2018, aceste credite au reprezentat 13,9% din portofoliul total de credite (pe data de 31 decembrie 2017 acestea aveau o pondere de 12,6%). Mai mult decât atât, împrumuturile „verzi” au reprezentat 17,2% din totalul împrumuturilor pentru investiții raportate la 30 iunie 2018.

Rezultatul consolidat al Grupului ProCredit obținut din operațiuni continue pentru prima jumătate a anului 2018 s-a ridicat la 26,7 milioane EUR, nivel superior celui de 20,8 milioane EUR înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. Măsurile implementate în anul financiar precedent pentru creșterea eficienței se reflectă, în mod clar, în reducerea cheltuielilor operaționale. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative au scăzut cu 12,3%, sau 11,7 milioane EUR, ajungând la un total de 83,5 milioane EUR. Mai mult, odată cu introducerea conceptului de „direct bank” pentru clienții persoane fizice, veniturile nete din taxe și comisioane au crescut cu 11,1%, ajungând la 24 milioane de euro. Campaniile de marketing lansate din a doua jumătate a anului 2018 urmăresc creșterea gradului de notorietate.

Cheltuielile cu provizioanele pentru acoperirea riscurilor au rămas scăzute, ceea ce a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra rezultatului consolidat. Această evoluție se bazează pe îmbunătățirea constantă a calității portofoliului. Pe parcursul primelor șase luni ale anului, ponderea creditelor neperformante a scăzut de la 4,8%, la 31 decembrie 2017, la 3,7%, la 30 iunie 2018. Nivelul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a crescut la peste 90%.

Raportul costuri-venituri a scăzut în primele șase luni ale anului 2018 la 71,3%, comparativ cu un raport de 75,1% pentru S1 2017. Îmbunătățirile vizibile din acest raport sunt o reflecție a implementării cu succes a măsurilor de eficientizare a costurilor.

Rezultatul global consolidat al grupului ProCredit, de 26,7 milioane EUR, a depășit nivelul înregistrat în prima jumătate a anului 2017 (23,6 milioane EUR).

„Suntem mulțumiți de rezultatele din prima jumătate a anului. Reducerea costurilor în rețeaua de sucursale a contribuit puternic la această evoluție pozitivă. Conceptul nostru de „direct bank” pentru clienți persoane fizice începe să dea roade. Ne dorim, în primul rând, clienți din clasa mijlocie, aflată în creștere, deoarece aceștia văd clar valoarea adăugată a serviciilor bancare, confortabile și simple, oferite prin canale digitale. Acest lucru ne-a permis să obținem o creștere a venitului net din taxe și comisioane” a mai declarat Borislav Kostadinov .

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 7,5% la 30 iunie 2018. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ROE s-a îmbunătățit cu 0,5 puncte procentuale (S1 2017: 7,0%), în ciuda majorării bazei de capital.

Depozitele clienților, care reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru băncile ProCredit, erau de 3,6 miliarde EUR la 30 iunie 2018; același nivel a fost raportat și la sfârșitul anului financiar 2017, fiind puțin peste valoarea de 3,5 miliarde EUR înregistrată la sfârșitul anului 2016. Acesta este un rezultat pozitiv, în special în lumina reducerii semnificative a rețelei de sucursale și a digitalizării serviciilor dedicate clienților persoane fizice. Scăderea volumelor de depozite pe sume mici, corelată cu restructurarea rețelei de sucursale, a fost compensată în întregime de depozitele în creștere atrase de la clienții persoane juridice.

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (CET1, conform definiției introduse integral) a crescut de la 13,7% la sfârșitul anului 2017, la 14,6%, subliniind capitalizarea solidă a grupului ProCredit. Majorarea de capital de 10% efectuată în luna februarie 2018 a avut o influență semnificativă asupra acestei rate.

În T2 2018, ProCredit Holding a primit, pentru prima dată, informații despre cerințele minime de capital, în conformitate cu Procesul de Verificare și Evaluare (SREP). Pentru grupul ProCredit, cerința SREP pentru anul 2018 a fost stabilită la 8,1% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (CET1), 10,1% pentru rata fondurilor de nivel 1 și 12,9% pentru rata fondurilor proprii totale, ținând cont de amortizoarele de capital. Baza de capital a grupului ProCredit se situează la un nivel confortabil, peste aceste cerințe.

Pentru întregul an 2018, ProCredit confirmă previziunile prezentate în Raportul Anual pentru anul 2017. Astfel, se anticipează o creștere a portofoliului brut de credite de 12-15%. În funcție de evoluția marjei nete de dobândă și a creșterii portofoliului de credite, se preconizează că RoE va fi între 7,5% și 8,5% pentru anul financiar 2018.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0