Obiectiv de ocupare naţional pentru 2020 bifat, dar mult sub ţinta europeană de 75%. Evoluţia din ultimii cinci ani

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20 – 64 de ani a fost în trimestrul III 2017 de 70,3% ( cu două zecimi sub trimestrul anterior), potrivit datelor oficiale comunicate de INS. România continuă astfel să îndeplinească ţinta naţională stabilită pentru strategia Europa 2020, dar rămâne încă departe de nivelul de 75% fixat la nivel european.
Reamintim că strategia Europa 2020 pentru dezvoltare durabilă include cinci obiective fundamentale. Alături de ocupare, mai figurează pe agenda UE cercetarea şi dezvoltarea, educaţia, sărăcia şi excluziunea socială şi schimbări climatice şi energie. Inutil să mai amintim, fără cifre care să ne întristeze de sărbători, că figurăm la coada Europei la toate aceste criterii, cu excepţia ultimului.
Evoluţia ocupării pe categorii de vârstă în ultimii cinci ani
În ceea ce priveşte evoluţia ratei de ocupare pe grupe de vârstă în ultimii cinci ani (în care am luat în considerare acelaşi trimestru III, pentru a evita fluctuaţiile date de sezonalitate), se poate observa o creştere semnificativă la grupa de vârstă 25 -54 de ani ( peste cinci puncta procentuale) şi la cea de 55 – 64 de ani ( mai mult de trei puncte procentuale).
Evoluţia ratei de ocupare pe grupe de vârstă în ultimii cinci ani
Grupa de vârstă III 13 III 14 III 15 III 16 III17
15 – 24 ani 25,3 25,0 26,7 24,9 26,2
25 – 54 ani 75,9 78,4 79,1 78,9 81,3
55 – 64 ani 42,4 44,2 42,4 43,6 45,7
Peste 65 ani 11,8 11,3 9,2 8,4 9,5
Sursa: INS
În schimb, valorile consemnate persoanele tinere şi persoanele de vârsta a treia au fost mai reduse faţă de situaţia din urmă cu cinci ani (foarte posibil şi ca urmare a unui gen de transfer de responsabilitate material în cadrul familiei).
Deşi la ambele categorii amintite, anul 2017 a marcat un uşor reviriment, trebuie reţinut că nivelul maxim a fost atins de tineri în 2015 (coincidenţă interesantă cu anul optim pentru România din perspectiva echilibrelor macroeconomice) dar la persoanele în vârstă declinul a rămas destul de pronunţat faţă de situaţia din 2013.
Populaţia ocupată a urcat la cel mai ridicat număr din ultimii patru ani
Dacă urmărim, în mod similar, evoluţia categoriilor de populaţie din perspectiva ocupării în ultimii cinci ani, se poate vedea reluarea creşterii numărului populaţiei active şi a populaţiei ocupate (care împreună cu numărul de şomeri dă populaţia activă) în acest an, după valorile minime atinse în 2016.
Evoluţia categoriilor de populaţie din perspectiva ocupării în ultimii cinci ani
III 13 III 14 III 15 III 16 III 17
Populaţia activă 9.949 9.437 9.370 9.144 9.291
Şomeri 718 615 613 519 441
Populaţia ocupată 9.231 8.822 8.757 8.625 8.850
Salariaţi 6.172 5.935 6.110 6.241 6.442
Alte categorii 3.059 2.887 2.647 2.384 2.408
Rata de ocupare 63,1% 67,2% 67,8% 67,7% 70,3%
Sursa: INS
De remarcat creşterea continua a numărului de salariaţi începând din 2014 încoace, precum şi cifra de aproape şase milioane şi jumătate de persoane, cu mult mai mare decât cea vehiculată în mod obişnuit ( cifră care conţine o raportare doar de la întreprinderile cu minim patru salariaţi): precum şi avansul continuu al indicatorului de rată de ocupare.
O menţiune specială s-ar cuveni în cazul şomerilor, care nu au beneficiat de majorări similar interesului arătat pensionarilor, deşi numărul lor s-a diminuat cu aproape 40% pe parcursul ultimilor cinci ani iar statul ar fi avut fonduri pentru a creşte protecţia socială la nivelul acestora din urmă, precum şi capacitatatea de reintegrare în activitate.


COMMENTS

Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats