Rolul tehnologiei Big Data în procesul de digitalizare al băncilor

Rolul tehnologiei Big Data în procesul de digitalizare al băncilor

Irina Raicu

Irina Raicu

Accelerarea transformării digitale schimbă profund contextul strategic al sistemului bancar. Preferința pentru digitalizare în rândul consumatorilor de servicii financiar-bancare devine tot mai pronunţată şi se reflectă în atitudinea acestora, solicitând servicii în timp real, mobilitate, uşurinţă, transparenţă, dar în acelaşi timp securitate şi costuri cât mai mici. Consumatorii îşi doresc un acces digital complet la cele mai recente oferte și un set personalizat de produse și servicii.
Emergenta unui nou val de tehnologii ce combina instrumentele digitale și puterea datelor stabilește noi standarde ce oferă opor­tunități pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în sectorul bancar contribuind astfel la îmbu­nătățirea satisfacției clienților.

Ce înseamnă Big Data?

Băncile au acces la mai multe date ale consumatorilor, dar au o imagine mai puţin com­pletă asupra activităţilor şi nevoilor aces­tora. Big Data reprezintă o abordare infor­matizată care foloseşte instrumente extrem de avansate pentru prelucrarea unui volum foarte mare de date de diverse tipuri. Sursele de date sunt variate fiind culese de pe platformele sociale, tranzacţii financiare sau pagini web. Utilizarea Big Data permite dobândirea unor perspective noi şi a unor informaţii valoroase privind consumatorii de produse şi servicii financiar-bancare. De exemplu, utilizând această tehnologie, băncile ar putea face core­laţii intre informaţiile de pe platformele sociale cu date financiare referitoare la activi­tăţile unui anumit consumator. Beneficiile Big Data sunt multiple.şi deloc de neglijat.

Îmbunătăţirea strategiei de marketing

Instrumentele de Big Data ajuta băncile să realizeze metrici de o relevanță semnificativă cu ajutorul datelor de pe platformele sociale pentru a înțelege comportamentul consu­ma­torilor de produse şi servicii financiar-bancare. Capacitatea de a urmări fiecare tranzacție a clienţilor oferă băncilor avantajul de a-şi seg­menta clienţii pe baza unor parametrii precum serviciile acesate în mod obişnuit sau plăţile efectuate cu cardul. Segmentarea consu­ma­torilor permite băncilor să își vizeze mai bine clienții cu campanii de marketing adaptate pentru a răspunde cerințelor acestora.

Personalizarea produselor şi serviciilor financiar-bancare

Segmentarea consumatorilor poate fi utilizată în continuare pentru a crea noi stra­tegii care vizează direct cerințele specifice ale clienților de produse şi servicii financiar-ban­care. Analizând în mod direct feedback-ul consumatorilor săi, băncile pot să le ofere servicii şi produse financiar-bancare perso­nalizate, adaptate la nevoile acestora. Astfel institutile financiare devin un partener de lungă durată, mai degrabă decât un simplu furnizor de servicii, fiind alături de consumatori oferindu-le exact ceea ce au nevoie, atunci când au nevoie.

Detectarea şi prevenirea fraudei

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sectorul bancar este frauda. Big Dată va permite băncilor să se asigure că nu vor fi efectuate tranzacții neautorizate, oferind un nivel ridicat de siguranță și securitate. Big Data are un rol esențial în integrarea cerințelor băncilor într-o platformă centralizată și funcțio­nală. Aceasta reduce șansele băncilor de a pierde date sau de a ignora frauda.

Identificarea riscurilor financiare

Sectorul bancar întâmpină riscuri majore precum cele operaţionale, de oferire a cre­ditelor. Cu ajutorul Big Dată se pot realiza analize complexe cu privire la managementul creditelor pentru identificarea riscurilor oferirii unui credit neperformant. Acest lucru poate fi realizat prin analiza comportamentului unui client pe o perioadă mai lungă de timp. În cazul lipsei unui contact direct cu acesta, este im­portantă identificarea în timp real pe baza analizei a posibilelor neconcordanţe în timpul transferurilor bancare.
Având în vedere schimbarea dinamicii socio-economice și complexitatea crescută în alegerea unui produs financiar-bancar, nevoia de a dezvolta soluții digitale pentru a asista clienții în procesul de luare a deciziilor privind produsele și serviciile bancare este mai puter­nică ca oricând. Big Data contribuie la pro­cesul de digitalizare al sectorului bancar ofe­rind posibilitatea băncilor să înțeleagă mai bine cerințele clienților, astfel încât să poată oferi servicii şi produse financiar-bancare în timp util adaptate la nevoile consumatorilor.

Irina Raicu
Project Manager/Business Analyst,
Societe Generale European 
Business Services

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0