Rohde & Schwarz – o companie care se adresează comunicațiilor și mobilității, două nevoi umane esențiale

Rohde & Schwarz – o companie care se adresează comunicațiilor și mobilității, două nevoi umane esențiale

În anul 2019, Rohde & Schwarz Romania aniversează 25 de ani de prezenţă directă pe piaţa românească. Acest eveniment, precum şi inaugurarea noului sediu al firmei, situat în clădirea Timpuri Noi Offices, au fost marcate printr-o recepţie organizată în data de 30 ianuarie.

Le-au fost alături reprezentanţi ai clienţilor companiei, 60 de participanţi, cum ar fi: ope­ratorii de rețele de telefonie mobilă, furnizorii de soluții IT, furnizorii de echipamente de comunicații, cercetare și educație, precum şi parteneri.

Au fost prezenţi la eveniment de ase­menea, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, ai Ambasadei Republicii Federale Germania, ai Ambasadei Statelor Unite, ai asociaţiilor profesionale ANSSI şi Patromil.

Domnul Cătălin Niculescu, Director Ge­neral al Rohde & Schwarz Romania S.R.L., a ținut să evidențieze în discursul său cât de pre­zente sunt echipamentele companiei în Ro­mânia: “putem spune că în vârful muntelui unde emiţătorii de broadcasting sunt instalaţi, în mijlocul mării pentru comunicaţiile navelor şi  comunicaţiile sol aer ale oricărui avion civil găsim o soluţie Rohde & Schwarz livrată de noi”.

Mai aproape de perioada ce o traversăm, Rohde & Schwarz participă efectiv la elabo­rarea standardelor de comunicații mobile. “Ca o paranteză, în prezent, 1 din 2 telefoane fabricate în lume indiferent de producător sunt testate cu echipamentele noastre. Ceea ce înseamnă Iot și 5G reprezintă o nouă provocare pentru piața globală de telecom și Rohde & Schwarz are o contribuție importantă la reali­zarea standardului și dezvoltă soluții de măsură și optimizare pentru tehnogiile noi “, a mai spus Cătălin Niculescu.   

Prezent la eveniment, domnul Walter Fendinger, reprezentant al Rohde Schwarz Germania şi co-administrator al subsidiarei din România, a menţionat evoluţia pozitivă a pieţei din România şi implicarea pe termen lung a companiei în această piaţă. A fost menţionată investiţia locală a Rohde Schwarz prin achi­ziţia companiei TOPEX ce a devenit o facilitate de producţie de software pentru întreg grupul, soluţiile dezvoltate în România fiind vândute în toată lumea.

Rohde & Schwarz – 85 de ani de inovare continuă

Grupul de tehnologie Rohde & Schwarz dezvoltă, produce și comercializează echi­pamente inovatoare de măsură şi control, IT şi comunicații pentru utilizatorii profe­sionali. Rohde & Schwarz se concentrează pe domeniile: echipamente de măsură şi control, broadcast şi media, cybersecurity, comunicaţii securizate şi monitorizare și testarea rețelelor, domenii care abordează numeroase segmente de piață din industrie și sectorul guverna­mental. Rohde & Schwarz este unul din liderii de pe piața mondială în domeniile în care activează. Compania este lider mondial în pro­ducția de echipamente și sisteme de testare și măsurare dedicate comunicațiiilor radio, com­patibilității electromagnetice, precum și broad­casting și televiziune digitală terestră.  Fondată cu peste 85 de ani în urmă de către dr. Herman Schwarz și dr. Lothar Rohde, com­pania inde­pendentă are o rețea extinsă de vân­zări și ser­vice în peste 70 de țări. La data de 30 iunie 2018, Rohde & Schwarz avea aproxi­mativ 11.000 de angajați. Grupul a realizat un venit net de aproximativ 2 miliarde EUR în anul fiscal 2017/2018 (iulie-iunie). Compania are sediul central în München, Germania și are centre regionale în Asia și SUA.

Unul dintre cei mai importanți producători mondiali de echipamente pentru tehnologia informației și comunicațiilor

Concentrându-se inițial pe domeniul RF și în special pe aplicațiile de măsură şi control, radiocomunicații și broadcasting, compania Rohde & Schwarz și-a extins continuu dome­niile de activitate în ultimele decenii. Glisarea spre digital a tehnologiei, a afacerilor și a so­cietății în general, tendința de a construi o lume interconectată, presupune că tehnologia co­municațiilor bazată pe IP trebuie integrată în aproape toate produsele virtuale viitoare. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se asigure o securitate mărită a datelor. Rohde & Schwarz și-a adăugat acest domeniu la domeniile de activitate existente și astfel a devenit unul dintre cei mai mari producători de produse de securitate IT din Germania.

Compania și-a grupat activitățile în mai multe domenii pentru a aborda fiecare piață cu produse și soluții dedicate.

Rohde & Schwarz este lider de piață în domeniul comunicațiilor mobile și wireless, oferind un portofoliu complet de instrumente și sisteme de măsură şi control pentru dezvol­tarea, producția și testarea componentelor ca și a echipamentelor de larg consum, precum și pentru crearea și monitorizarea rețelelor mo­bile. Alte piețe importante în domeniul instru­mentelor de măsură şi control includ industria auto, industria aerospațială și de apărare, toate sectoarele electronicii industriale, cercetarea și educația.

În domeniul broadcast si media, Rohde & Schwarz se adresează operatorilor de rețea, producătorilor de echipamente electronice de larg consum, furnizorilor de conținut și studio­urilor de post-producție. Portofoliul include soluții pentru întregul lanț de transmisie a conținutului audiovizual – de la ieșirea camerei și transmisie terestră până la transmisia prin sateliți și rețele IP.

Domeniul Cybersecurity a devenit esențial în lumea guvernată de date. Prin intermediul soluțiilor de securitate cibernetică, Rohde & Schwarz protejează industria și autoritățile guvernamentale împotriva atacurilor de sabotaj și a spionajului. Nu numai datele ne­cesită protecție, ci și comunitățile, statele și indivizii. În consecință, este indispensabil să se ia măsuri pentru asi­gurarea securității interne și externe. Soluțiile de comunicații securizate de top din punct de vedere tehnologic și produsele de intelligence asigură superioritatea informațională pentru toate categoriile de forțe: terestre, navale și aeriene. Rohde & Schwarz oferă, de asemenea, echipamente specializate pentru autoritățile și organizațiile din domeniul siguranței și se­curității publice, precum și pentru operatorii din cadrul infras­tructurilor critice.

Conducerea executivă a companiei este compusă din doi membri: Christian Leicher (Președinte) și Peter Riedel. Ca societate pri­vată independentă, Rohde & Schwarz isi gene­rează creșterea din resurse proprii. Întrucât compania nu abordeaza afacerea în termeni de rezultate trimestriale, planificarea se poate rea­liza pe termen lung.

Jucător global

Rohde & Schwarz deține o rețea extinsă de birouri și filiale de vânzări și service și este prezentă în peste 70 de țări, în principal cu filiale proprii. Exporturile reprezintă aproxi­mativ 85% din venituri. Compania are sediul central în München și are centre regionale în Asia și SUA.

Rohde & Schwarz este o companie high-tech care se dezvoltă prin permanentă inovare. Pentru a-și menține standardele înalte de calitate, Rohde & Schwarz păstrează aproape întregul lanț valoric în cadrul companiei. Majo­ritatea produselor sunt dezvoltate în Germania. Centrul asiatic din Singapore utili­zează, de asemenea, valoroasele sale resurse pentru a dezvolta, produce și comercializa produse pentru piața mondială. Compania deține, de asemenea, mai multe centre de cercetare și dezvoltare în SUA, Asia și în mai multe țări europene.

De la fondarea sa, Rohde & Schwarz a beneficiat de proximitatea centrelor de dez­voltare și de producție din zona Bavariei. Cele mai multe produse sunt realizate în fa­bricile bavareze din Memmingen și Teisnach, precum și în orașul ceh Vimperk, în aproapierea graniței cu Bavaria. Unitățile de producție din Singapore și Malaezia se află în apropierea zonei unde se desfășoară activitățile de cer­cetare și dezvoltare ale companiei. În China și în Brazilia, Rohde & Schwarz produce emițătoarele pentru piețele locale.

Datorită angajaților săi cu înaltă calificare, Rohde & Schwarz se numără printre liderii de tehnologie în toate domeniile sale de activitate.

Longevitatea este o caracteristică funda­mentală a produselor Rohde & Schwarz.  Rohde & Schwarz sprijină clienții oferind ser­vicii complete pe parcursul tuturor fazelor ci­clului de viață al produsului. O rețea globală de servicii cu contacte locale asigură timpi scurți de răspuns. Portofoliul de servicii include produse standardizate, cum ar fi servicii de calibrare și reparatii, precum și concepte de servicii individuale adaptate cerințelor clien­ților. O linie telefonică gratuită 24/7 asigură suport pentru toate produsele companiei. Soluția companiei de service la distanță, care permite mentenanța la distanță a produselor prin canale Internet criptate, este unică în industrie.

Georgeta Clinca

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0