Credite pentru sectorul medical

Credite pentru sectorul medical

Doar câteva bănci din piață au în oferta actuală credite destinate sectorului medical, respectiv clienților persoane juridice și persoane fizice, deși necesitățile în domeniu sunt extrem de mari pentru România.  Investițiile în sectorul de sănătate de stat dar și privat sunt departe de a fi acoperite la ora actuală, iar mulți dintre români încă nu-și permit să meargă la medic atât cât ar avea nevoie din lipsa  banilor. Vom vedea în cele ce urmează care sunt băncile ce dispun în prezent de o ofertă de creditare dedicată și la ce costuri.

Banca Transilvania, prin Divizia pentru Medici, este în continuare cea mai bine pozi­ționată pe acest segment, cu un istoric de cre­ditare în domeniu de 12 ani. Despre evoluția cererii de credite medicale în 2019 la nivel de bancă ne vorbește  Ionela Mișculescu, Director Dezvoltare în cadrul Diviziei pentru Medici: “Creşterile salariale ale personalului medical de la stat ar fi putut frâna, într-un fel, apetitul antreprenorial al medicilor. Însă evoluția creditării este în continuare una pozitivă, atât în zona de cabinete şi clinici mici, dar şi în cea de tranzacții mari care au loc în piață pentru că sectorul medical de stat încă nu poate răspunde în totalitate sau la standarde internaționale nevoilor medicale ale pacienților. Divizia pentru Medici  sprijină micro business-uri din domeniu prin finanțări, dar şi prin educație şi consultanță financiară şi antreprenorială. În același timp, finanțăm şi business-uri mari, complexe, piața de profil fiind una efer­vescentă. Afaceri medii, de ambulator sau de nişă, sunt cumpărate de marii operatori din piață.  Ne bucurăm că multe dintre acestea au fost start-up-uri care au crescut şi s-au maturizat, inclusiv prin susținerea BT. În ceea ce priveşte facilitarea accesului pacienților la serviciile medicale, am rafinat produse de finanțare dedicate şi fluxuri rapide de lucru, astfel încât clientul să poată accesa imediat banii pentru o intervenție medicală (prin creditul “Pacient”) sau pentru diverse inves­tigații, cum ar fi, de exemplu, imagistica (prin intermediul cardului “Star BT”, spre exemplu)”.

Divizia pentru Medici are în continuare o rețea proprie, care cuprinde în prezent 60 de persoane, unele dintre acestea fiind medici de diverse specialități, precum și sedii pentru medicii din centrele universitare mari din țară.  “Am ajuns să finanțăm sectorul medial, să contribuim la creşterea lui cu peste 500 mil. lei anual, iar dinamica pieței este în creştere. Ne dorim ca prin Divizia pentru Medici să luam de pe umerii medicilor o parte din griji, astfel încât aceştia să aibă mai mult timp pentru pacienți, dar şi pentru familie şi hobby-uri”, adaugă Ionela Mișculescu.

Din punct de vedere tehnic, banca pe care o reprezintă poate finanța între 80% și 100% din valoarea unei investiții în active medicale (cu tot cu TVA), reprezentând echipamente, maşină sau sediu de cabinet, în funcție de profilul financiar al clientului. Există și campanii, precum „Ziua Medicului la BT”, în derulare până la sfârșitul anului 2019, prin care medicii pot lua credite ca persoane fizice sau juridice, cu comision zero de acordare.

Creditele destinate persoanelor fizice au parte de aceeaşi reglementare din partea BNR, indiferent de profesia aplicantului. În cazul medicilor, tipul de venit şi modalitatea de dobândire sunt însă de multe ori complexe, astfel încât este folosită experiența îndelun­gată a băncii în domeniu  pentru a susține şi aproba dosare pentru acordarea de credite de nevoi personale, imobiliare sau auto, precum și utili­zarea de carduri de credit. Creditele “Pacient”, destinate achitării de servicii medi­cale, sunt  mai flexibile decât cele de nevoi personale (durată de contractare dublă, apli­cant care poate fi şi din familie, flux rapid de acordare etc.).

Finanțările BT pentru zona de investiții medicale s-au concretizat și în 2019 în  deschi­deri sau reamenajări de cabinete şi clinici medicale sau pentru dezvoltarea celor exis­tente, dar și pentru înlocuirea echipame­ntelor medicale, sub presiunea nevoii de reteh­nologizare şi a aşteptărilor pacienților. “Unele tranzacții sunt relativ mici însă cu impact semnificativ asupra stării de sănătate a românilor. De exemplu, am finanțat primul echipament privat de anatomo-patologie care poate spune cu precizie la ce tip de chimio­terapie răspunde o tumoare astfel încât pacien­tul să fie tratat corect și cu șanse mari de vindecare. Tranzacțiile mari și complexe au fost în zona de radioterapie-oncologie, recupe­rare medicală, senor-care și imagistică”, precizează Ionela Mișculescu.

Bani pentru tratamente medicale

În scopul facilitării  accesului la trata­mente medicale, CEC Bank oferă Creditul pentru scopuri medicale. O primă variantă a acestui credit se acordă în baza  încheierii unui par­teneriat cu o clinică medicală.  Pe această cale pot fi acoperite costurile unui tratament în va­loare de pînă la  10.000 lei, inclusiv,  pentru o perioadă de maximum un an, cu dobândă zero și fără plata unui comision de analiză dosar sau de administrare credit. A doua variantă a cre­ditului vizează acoperirea trata­mentelor mai costisitoare, valoarea finanțării fiind extinsă până la 30.000 lei, pe o perioadă de maximum 5 ani.  Dobânda este variabilă pe toată perioada creditării, fiind compusă din indicele IRCC 3M+3 p.p. (în octombrie a.c., 5,63%). Comisionul de analiză dosar este zero iar cel de administrare lunar este 20 lei. Comparativ cu creditele de consum standard din oferta băncii, cele destinate tratamentelor medicale  au costuri mai reduse. Astfel, în cazul cre­ditului medical acordat în parteneriat cu o instituție medicală, dobânda este zero (spre deosebire de creditul de nevoi personale la care dobânda se calculează în funcție de  cursul IRCC, la care se adaugă marja băncii). Comisionul este de asemenea zero, în timp ce la creditele de nevoi personale variază în funcție de tipul de produs. Spre deosebire de Banca Transilvania, CEC Bank nu are un produs de creditare specific pentru persoane juridice, dedicat investițiilor în sectorul medical.

“Furnizorii de echipamente medicale intră sub umbrela Diviziei pentru Medici. Noi, având experiență şi expertiză în colaborarea cu business-urile medicale, cunoaștem de cele mai multe ori profilul unui furnizor din domeniu şi nevoile acestuia. Avem o înțelegere argumentată asupra managementului stocurilor, gap-ului între încasări şi plăți, cerințelor de participare la licitații, plăților externe etc., astfel încât putem răspunde cu soluții dedicate de finanțare şi de management financiar al operațiunilor prin bancă. Piața face în continuare presiune pe furnizori pentru a achiziționa în rate echipamentele de la aceştia. Am construit însă împreună cu furnizorii fluxuri rapide şi eficiente de lucru astfel încât creditul pentru echipamente medicale să fie prima soluție de finanțare. De multe ori traducem o rată lunară în număr de proceduri pe care le poate face medicul cu respectivul echipament, astfel încât medicul să se simtă confortabil şi să îl achiziționeze. Mai mult decât atât, oferim şi soluții financiare pacienților care vor accesa serviciile medicale efectuate de medic cu aceste echipamente medicale”.

Ionela Mișculescu, Director Dezvoltare, Divizia pentru Medici, Banca Transilvania

Un deceniu și jumătate de creditare

Legat de sectorul medical, Libra Internet Bank, cu o experiență de aproape 15 ani în domeniu, acordă cu precădere credite destinate investițiilor în echipamente sau sedii, respectiv puncte de lucru ale unor clinici. Și în cazul acestei bănci vorbim de parteneriate încheiate cu furnizori de aparatură medicală, prin care  se facilitează cabinetelor medicale ­achi­zi­ționarea de echipamente. Creditarea dedicată me­dicilor are la Libra câteva  elemente spe­cifice: suma maximă de până la 200.000 lei și 100% online, în câteva ore de la primirea documentelor. “Majoritatea creditelor au fost acor­date pentru investiții în echipamente medicale. Din perspectiva numărului creditelor de investiții în sectorul analizat, pe poziția secundă se află finanțările destinate achiziției de imobile în scop medical. Ca exemple de investiții reușite în sectorul medical, realizate inclusiv prin credite oferite de Libra în ultimii ani, relevante sunt o clinică stomatologică, cu achiziție de aparatură medicală și deschiderea a trei puncte noi de lucru (inclusiv cumpărarea de spațiu), un spital privat ridicat de la zero, care a presupus  spațiul dedicat, plus bani pentru capital de lucru, precum și o clinică medicală, cu achiziție de echipamente”, menționează Gina Matei, Director, Divizia Professionals&Retail Banking, Libra Internet Bank. Pentru susținerea activității curente  în domeniul medical, în oferta băncii se află Creditul “Instant” (până la 150.000 lei, fără garanții reale, pe maximum 10 ani). În baza unor parteneriate încheiate cu parteneri ai băncii, pot fi acordate finanțări cu zero dobândă (Creditul “Hipocrate”) pentru achi­ziția de echipamente (pentru cel mult 80.000 lei sau maximum 200.000 lei, în funcție de garanții, pe maximum 12 luni). Oferta de gen a băncii mai cuprinde creditul start-up (maxi­mum 300.000 lei, pe 5 ani – varianta fără garanții, și pe 10 ani, în cazul creditului pentru activitatea curentă), creditul pentru studenții la medicină în anii al V-lea și al VI-lea, cu rambursare când solicitantul devine medic, precum și creditul de investiții pentru optici medicale, destinat susținerii activității cabi­netelor de optică medicală.

De mai mulți ani, BRD are în portofoliu Creditul pentru  tratamente medicale destinat persoanelor fizice, un împrumut pe termen relativ scurt, între 6 și 120 de luni, în cazul creditului fără ipotecă, sau pe termen lung, până la 10 ani, cu ipotecă. Suma împrumutată merge până la 130.000 lei. Pentru creditul fără ipotecă în lei, dobânda este de 6,5%, la care se adaugă comisionul de analiză dosar de 100 lei și cel de administrare credit de 0,4%.

“Creditele pentru scopuri medicale oferite de bancă beneficiază de costuri reduse față de creditele de consum standard. Astfel, în cazul creditului medical acordat în parteneriat cu furnizori de echipamente, clienții beneficiază de dobândă zero, spre deosebire de creditul de nevoi personale, la care dobânda se calculează în funcție de cursul IRCC, la care se adaugă marja băncii. Comisionul este de asemnea zero, față de creditele de nevoi personale, la care acesta variază în funcție de tipul de produs. CEC Bank va continua colaborarea cu furnizorii de servicii de sănătate în ceea ce privește finanțarea tratamentelor medicale. Pe lângă extinderea legăturilor cu partenerii existenți, banca are în vedere atragerea de noi parteneriate în acest domeniu”.

CEC Bank

Comportament exemplar de plată

O trăsătură distinctă a clientelei medicale din portofoliul băncilor menționate este seriozitatea, respectiv un comportament de plată exemplar, probat în timp la clienții fideli dar și la cei aflați la început de activitate. “Clienții medici sunt corecți și țin foarte mult la imaginea lor. Business-urile lor sunt emi­namente de cash, iar piața are nevoie de servicii medicale. Ne bucurăm când finanțăm un echipament medical, de exemplu, pentru că acesta produce venituri şi, sub mâna medicului profesionist, salvează vieți”, punctează Ionela Mișculescu. Surse CEC Bank, precizează la rândul lor: “Având în vedere beneficiile acestui produs de creditare, inclusiv cele legate de costurile reduse, comportamentul de plată al clienților este unul deosebit de bun, neînre­gistrându-se restanțe pentru niciunul din cre­ditele acordate de bancă”. Ideea este susținută și de reprezentanta Libra Bank, Gina Matei: “În cei peste 14 ani de când lucrăm cu clienții din domeniul medical, am observant un com­portament bun de plată, atât în cazul creditelor dedicate persoanelor fizice, cât și în cel al persoanelor juridice”.

Din informațiile primite pentru articolul de față rezultă că majoritatea finanțărilor actuale din sectorul medical sunt în lei, la o dobândă variabilă ale cărei fluctuații sunt  în general atenuate prin faptul că marjele băncilor finanțatoare nu au crescut în 2019. Efi­cien­tizarea costurilor cu banca încurajează astfel creditarea sectorului medical și conduce în ultimă instanță la fidelizarea clientelei.

“Prin abordarea de nișă a băncii, segmental medicilor, al profesiilor liberale în general, beneficiază de produse personalizate. De exemplu, există o altă abordare în evaluarea de risc a acestui segment de clienți deoarece îl cunoaștem mai bine, de aproape 15 ani. Dacă ne referim strict la acest sector, vă pot spune că cele mai multe credite pe care banca le acordă rămân cele pentru investiții în echipamente sau sedii și puncte de lucru. Acesta este și motivul pentru care avem încheiate parteneriate cu furnizori de aparatură medicală, prin care se facilitează cabinetelor de profil achiziționarea de echipamente”.

Gina Matei, Director, Divizia Professionals&Retail Banking, Libra Internet Bank

Relația bancă-client este susținută tot mai mult prin aplicații în mediul online, aplicații al căror număr a crescut constant în ultima perioadă. Banca Transilvania are inclusiv o platformă dedicată medicilor, care asigură nu doar prezentarea ofertei de creditare în domeniu, ci și consultanță în relația cu clienții. Libra Bank a implementat la rândul său un flux rapid de creditare online a medicilor, flux permanent îmbunătățit.

În chip de concluzie la cele prezentate, am spune că finanțarea sectorului medical din România e susținută de prea puține bănci, deși riscul de creditare se dovedește  fi mai mic decât în alte sectoare de activitate.  O explicație la reținerea  sectorului bancar de a câștiga cotă de piață  pentru finanțările medicale este aceea că abordarea domeniului  necesită expertiză, deci personal cu o pregătire în domeniu, ceea ce nu e ușor de realizat. Apoi, sunt necesare relații trainice de parteneriat cu furnizori de top de echipamente medicale, proces de lungă durată și care presupune relații și flexibilitate în abordare.

Coralia Popescu

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0