Opţionalul de „Educaţie financiară”, de 5 ani pe băncile elevilor

Opţionalul de „Educaţie financiară”, de 5 ani pe băncile elevilor

Disciplina opţionala „Educaţie financiară” a început să fie predată în învățământul primar din România în anul şcolar 2013-2014. Proiectul a fost demarat de Banca Naţională a României, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Asociaţia pentru Promovarea Performantei în Educaţie (APPE), membru afiliat INDE/OECD, şi-a adus aportul la susţinerea proiectului de educaţie financiară încă de la înfiinţarea sa, în anul 2014, şi functioneza ca un “tampon” între Ministerul Educatiei-BNR-banci-companii în vederea asigurării implementării unitare a strategiei de educaţie financiară
„Suntem în cel de al cincilea an şcolar de predare a acestui opţional în învșțământul primar. Numărul celor care îl studiază a crescut de la an la an, respectiv peste 250.000 elevi şi dascălii din mun.Bucureşti şi din cele 41 judeţe se bucura de predarea acestei discipline, dar şi copii din Republica Moldova”, a declarat dr. Ligia GEORGESCU – GOLOȘOIU, Președinte APPE.
În plus, 79.000 de preşcolari din mun. Bucureşti şi din ţară se bucura de predarea prin joc a noţiunilor elementare de educaţie financiară.
„Educația financiară a copiilor trebuie să înceapă încă de la o vârstă fragedă. Acesștia trebuie să fie familiarizați cu banii, cum se câștigă banii, valoarea acestora, să li se imprime respectul față de muncă și de bani, să înțeleagă faptul că banii se cheltuiesc cu responsabilitate, să fie obișnuiți cu economisirea și să fie implicați în activitîți caritabile”, a afirmat dr.Ligia GEORGESCU – GOLOȘOIU, Președinte APPE.
Una dintre principalele realizări este că, începând cu anul şcolar 2017-2018,  APPE a extins studierea disciplinei opţionale şi la ciclul gimnazial, pe baza manualului de educaţie financiară – gimnaziu, realizat în concordanţă cu programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale. În acest an şcolar, APPE dezvolta un proiect pilot de introducere a acestei discipline în câteva judeţe ca: Argeş, Bihor, Maramureş, Suceava, Mehedinţi, Timiş, Vaslui şi în Republica Moldova.
Ca atare, peste 329.000 preşcolari şi elevi au studiat, în ultimii cinci ani, educaţia financiară în ţară şi în Rep. Moldova. ”Acest număr poate fi multiplicat cu 2, 3 sau 4 părinţi/bunici/fraţi.” a declarat dr.Ligia GEORGESCU – GOLOȘOIU, Președinte APPE. Proiectul de educaţie financiară se bucura de apreciere atât la nivel naţional (prin faptul că ne-am extins în toate judeţele), dar şi la nivel internaţional, prin promovarea acestuia la Banca Centrală Europeană şi la reuniunile internaţionale ale Child and Youth Finance Internaţional (unde România a obţinut două premii internaţionale în anul 2014 şi în 2017), precum şi la OECD.
APPE a fost nominalizata oficial să organizeze în şcolile din România aşa-numita – „Global Money Week”, în perioda 12-18 martie 2018 şi va asigura participarea României în newsletter-ul zilnic din perioada respectivă cu lucrări ale copiilor, pe baza parteneriatului CYFI -APPE. Până în prezent, peste peate 320  de cadre didactice sin 100 de unităţi şcolare coordonează peste 10.000 preşcolari şi elevi în realizarea de activităţi de educaţie financiară. În perioada Global Money Week am organizat şi organizăm prima etapă, cea locală, a Olimpiadei Micilor Bancheri.
Totodată, APPE va continua să organizeze şi în anul 2018 cea de a V-a Ediţie a Concursului Naţional „Olimpiada Micilor Bancheri”. Pentru că suntem în centenarul Marii Uniri şi având în vedere că unii copii din Republica Moldova au studiat Educaţia financiară la şcoală, la această ediţie grandioasă vor participa şi copii de la Chişinău.
Ca o recunoaştere la nivel naţional a de educaţie financiară ,,Olimpiada Micilor Bancheri’ este şi nominalizarea acestuia, de  către un juriu al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe platforma http://isey.ro/ la categoria „Educaţional Iniţiative în Capital Markets în 2017, alături de alte proiecte ale unor asociaţii şi bănci, cu ocazia Inaugurării Anului Bursier pe 2018.
APPE, în parteneriat cu CCD şi ISJ Maramureş, va organiza, pe o perioadă de patru ani, conform acreditarii acordate de MEN prin Ordinul nr. 3019/08.01.2018 al ministrului educaţiei, Sesiuni de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care vor dori să predea educaţia financiară.
Alte Planuri de viitor:
·         Organizarea unei şcoli de vară pe teme economice pentru copiii şi dascălii care au obţinut performanţa în acest domeniu;
·         aplicarea unor standade internaţionale, respectiv realizarea unei aplicaţii informatice prin care copiii jucându-se să aplice practic şi să recapitulize noţiunile aprofundate la şcoală (gamification) şi trecerea treptată la manuale digitale.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0