BRD GSG  raportează rezultatele financiare aferente lui 2022

BRD GSG raportează rezultatele financiare aferente lui 2022

A început sezonul raportărilor bilanțiere aferente anului 2022: primul jucător din sistem care iese la rampă este BRD. Cifrele arată foarte bine, cum de altfel vor fi, cu siguranță, pentru marea majoritate a jucătorilor. Aș ruga însă cititorii, atunci când cântăresc aceste rezultate, să o facă în mod obiectiv și să nu uite că tot profitul sistemului bancar pe 2022 este cam cât al unui singur jucător din piața energiei din România! Revenind la Grupul BRD, profitul net al acestuia s-a ridicat la 1,337 mld lei (din care banca 1,285 mld.lei), activele au urcat la 73,84 miliarde lei (banca 71,52 lei), creditele au urcat la 36,29 mld. lei (banca, 35,54 mld. lei), depozitele au sărit la 56,66 mld. lei (banca, 56, 91 mld. lei).

*2022 a fost un an foarte special, cu evoluții geopolitice dramatice determinate de începutul războiului din Ucraina. În combinație cu presiunile inflaționiste deja ridicate, ele și-au pus amprenta asupra mediului economic general. Mediul economic din România a fost destul de bine protejat atât datorită acțiunilor autorităților europene și naționale, cât și rezilienței companiilor, care demonstrează că sistemul economic a atins un nivel destul de ridicat de maturitate. În acest context, BRD a rămas același partener angajat, de încredere și eficient al economiei României și al clienților săi. Am acordat credite noi în valoare de aproape 7,5 miliarde de lei persoanelor fizice și am avut o dinamică excelentă în creditarea companiilor, materializată printr-o creștere a portofoliului cu 26% față de sfârșitul anului 2021, susținută și de participarea activă în cadrul programului IMM Invest. Angajamentul nostru puternic de a sprijini tranziția către sustenabilitate a continuat să se materializeze participangii intraferm, cu finanțări sustenabile în valoare de aproximativ 1,1 miliarde RON încheiate în 2022. În plus, ne-am continuat eforturile de îmbunătățire a parcursului digital al clienților noștri. În 2022 am lansat plățile instant și fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit. Suntem mândri că aplicația noastră de mobile banking, YouBRD, a depășit deja borna semnificativă de 1 milion de utilizatori. Toate aspectele enumerate mai sus au generat o performanță financiară bună, în ciuda unor presiuni inflaționiste semnificative. BRD își confirmă soliditatea și hotărârea de a continua să-și îndeplinească într-un mod responsabil misiunea pe care o are în calitate de bancă de top în România”, a spus François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Un partener de top pentru clienții noștri și economia românească

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre (+10,4% față de sfârșitul anului 2021). Pe segmentul retail, BRD a înregistrat o producție record de credite pentru locuințe și al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu aproape 7.5 miliarde RON credite noi acordate clienților persoane fizice în 2022. Creditarea companiilor a înregistrat rezultate impresionante (+25,8% față de sfârșitul anului 2021) bazate pe o performanță deosebită pe segmentul IMM-urilor (+43% față de 2021) și pe o creștere notabilă a creditelor acordate marilor companii (+18,7%), în timp ce activitatea de leasing a înregistrat, de asemenea, un nivel ridicat (+15,1%). BRD a continuat să fie un participant activ în cadrul programului IMM Invest, oferind sprijin pentru peste 2.000 de IMM-uri eligibile, valoarea totală a creditelor aprobate în cadrul programului ajungând la 2 miliarde RON în 2022, +69% în comparație cu anul 2021.

Valoarea tranzacțiilor noi de finanțare sustenabilă realizate în 2022 a atins 215 milioane EUR, reprezentând un pas important către obiectivul strategic de 1 miliard EUR în finanțări sustenabile acordate până la sfârșitul anului 2025.

Baza de depozite a fost și ea consolidată, depozitele companiilor crescând cu 17,2%, antrenate în special de clienții companii mari. Depozitele retail au crescut (+3,1% față de 2021) într-un context competitiv și tensionat din punctul de vedere al lichidității.

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.459 milioane RON, mai mari cu +11,7% față de anul 2021. Mediul macroeconomic a fost marcat de presiuni inflaționiste puternice, o tendință accelerată de majorare a dobânzilor de piață și o volatilitate crescută. În condițiile unei activități comerciale foarte dinamice și ale contextului ratelor dobânzii, venitul net din dobânzi a crescut cu 13,7% în dinamică anuală, fiind temperat de creșterea semnificativă a remunerării depozitelor clienților. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,4% în comparație cu 2021 datorită unui volum crescut al tranzacțiilor și a producției dinamice de asigurări de sănătate, contrabalansând scăderea veniturilor din activitatea de administrare a activelor și a comisioanelor aferente serviciilor de e-banking în condițiile migrării clienților retail către aplicația de mobile banking, oferită gratuit, You BRD. Celelalte venituri au înregistrat o evoluție pozitivă datorită avântului puternic al activităților de piețe financiare.

Presiunea inflaționistă asupra cheltuielilor operaționale a fost vizibilă de-a lungul întregului an, însă creșterea costurilor a fost limitată de o disciplină riguroasă a cheltuielilor. Cheltuielile operaționale au crescut cu 8,3% în comparație cu 2021, dacă excludem nivelul mai ridicat al contribuției la Fondurile de Garantare și de Rezoluție. Cheltuielile cu personalul (+8,5% față de 2021) au fost influențate în mare măsură de efectul de preț al creșterilor salariale și de modificările altor beneficii în cadrul Contractului Colectiv de Muncă (în special tichetele de masă) și prima excepțională pentru compensarea efectelor inflației, sprijinind angajații noștri în contextul creșterii costului vieții.

Evoluția celorlalte costuri oglindește în special cheltuielile mai ridicate cu serviciile externe, creșterea prețului energiei și majorarea cheltuielilor legate de IT&C ce susțin procesul continuu, vizibil de digitalizare a parcursului clienților. Profitul operațional brut a atins 1.715 milioane RON (+14,3% față de 2021), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit datorită efectului favorabil al veniturilor (50,4% în 2022 vs 51,6% în 2021).

Calitatea activelor rămâne solidă, rata creditelor neperformante (NPL) fiind de 2,5% la finalul lunii decembrie 2022 (în scădere de la 3,1% în decembrie 2021), iar nivelul de acoperire cu provizioane la finalul anului, este unul confortabil, de 77%. Costul net al riscului pe întregul an 2022 a înregistrat o cheltuială de 95 milioane RON (față de o reluare în venituri de 146 milioane RON în 2021) influențat de contextul macroeconomic, în timp ce portofoliul neperformant a înregistrat recuperări susținute și un nivel scăzut de intrări nete în categoria neperformante.

În consecință, profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1.337 milioane RON față de 1.319 milioane RON în 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% în 2021). Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie 2022 (incluzând profitul net aferent primelor 9 luni ale anului 2022 și recunoașterea în întregime a rezervelor aferente altor elemente ale rezultatului global în fondurile proprii*). Consiliul de Administrație al BRD a decis că acordarea de dividende din profitul anului 2022 nu va fi propusă pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Această hotărâre este în concordanță cu recomandările de prudență ale Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială și ale Băncii Naționale a României. Având în vedere atât persistența unui risc ridicat de volatilitate, cât și faptul că tratamentul temporar în privința recunoașterii rezervelor din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în fondurile proprii nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2023, această decizie a fost luată pentru asigurarea unei capacități suficiente de creditare în condițiile respectării indicatorilor reglementari, pe bază permanentă, inclusiv în condiții de stres sever.

Avansând către un parcurs complet digitalizat al clienților săi, BRD a făcut progrese importante: fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit, accesibil prin intermediul site-ului BRD și al aplicației de mobile banking You BRD și soluția de plăți instant oferită clienților persoane fizice (accesibilă 24/7 în You BRD). Adoptarea digitală continuă să crească, peste 1 milion de clienți alegând aplicația de mobile banking You BRD ca principal instrument financiar de zi cu zi (1,07 milioane de utilizatori la sfârșitul lunii decembrie 2022 față de 730.000 la final de decembrie 2021, +46%).

BRD – Groupe Société Générale operează o rețea de 460 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii decembrie 2022, la 72 miliarde RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare și un actor major în economie de peste 150 de ani.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0