BVB și BERD vor revizui codul de guvernanță corporativă al pieței din România. Codul revizuit urmează să fie publicat până la sfârșitul anului 2024

BVB și BERD vor revizui codul de guvernanță corporativă al pieței din România. Codul revizuit urmează să fie publicat până la sfârșitul anului 2024

  • Codul de guvernanță corporativă al pieței din România urmează să fie revizuit,
  • Bursa de Valori București (BVB) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor colabora pentru revizuire,
  • Codul revizuit urmează să fie publicat până la sfârșitul anului 2024.

Bursa de Valori București (BVB) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)vor colabora pentru a revizui codul de guvernanță corporativă al pieței românești, aliniindu-l la modificările recente de reglementare și la standardele internaţionale actuale.
Această inițiativă comună este concepută pentru a ajuta companiile listate la bursă să își îmbunătățească guvernanța și calitatea raportării, prin alinierea la schimbările de reglementare ale UE care afectează structurile de guvernanță, la cele mai recente Principii G20/OCDE de
Guvernanță Corporativă și la cele mai bune practici în domeniu. Așteptările cu privire la Codul actualizat vizează ca acesta să ofere orientări cu privire la problemele emergente în materie de guvernanță și să reflecte prioritățile în evoluție ale tuturor părților interesate și îmbunătăţirea rezilienței lor corporative într-o lume în schimbare rapidă.
Versiunea revizuită a Codului este așteptată să fie lansată până la sfârșitul anului 2024, astfel încât primul an de raportare conform cu noul Cod este 2026 pentru exercițiul financiar al anulu i2025. Procesul de revizuire a Codului va ține cont de contribuțiile și informațiile tuturor
participanților la piață.
„Guvernanța corporativă este esențială pentru investitori, care se bazează pe cadre de guvernanță robuste pentru a evalua integritatea și performanța companiilor, pentru a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză și pentru a aloca capitalul în mod eficient. Prin promovarea raportării, supravegherii și drepturilor acționarilor, guvernanța eficientă sporește încrederea investitorilor, reduce costul capitalului și reduce conflictele de agenție.”, a declarat Victoria Zinchuk, Director BERD pentru România.
“Aceste actualizări nu se referă doar la conformitate, ci și la aplicarea unor reguli ancorate în realitate, la alinierea practicilor de guvernanță la cadrele de reglementare în continuă evoluție, la standardele industriei și la așteptările societății. Prin aplicarea principiilor bunei guvernanțe, companiile îşi pot spori transparența, responsabilitatea și gestionarea riscurilor, stimulând încrederea investitorilor și promovând sustenabilitatea pe termen lung.”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.
Adrian Tănase, Directorul General al BVB a adăugat: “Guvernanța puternică semnalează angajamentul managementului față de crearea de valoare pe termen lung, inclusiv sustenabilitatea, alinierea intereselor acționarilor cu obiectivele corporative și promovarea randamentelor durabile pentru acționari. Acest lucru subliniază rolul esențial al Codului în peisajul investițional, făcându-l un instrument cheie pentru investitori.”
BERD are o relație strânsă și de lungă durată cu BVB, inclusiv activități comune privind orientările de raportare de mediu, sociale și de guvernanță pe care BVB le-a publicat în 2022, cu asistență tehnică din partea BERD, precum și dezvoltarea actualului Cod de Guvernanță Corporativă adoptat în 2015.
BERD și BVB sunt susținute în proiect de reprezentanți ai unor instituții de renume din peisajul guvernanței internaționale și din sectorul privat și public românesc: Secretariatul General al Guvernului României, Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română pentru Relația cu Investitorii, promotorul conceptului de relația cu investitorii în România, și Envisia Boards of Elite, școala de afaceri pentru membrii consiliilor de administrație și directorii executivi, ce promovează în mod activ practici responsabile de guvernanță corporativă.
Despre BERD în România: În 2023, BERD a investit 658 de milioane de euro în România. De la începutul cooperării în 1993, Banca a angajat aproape 11 miliarde de euro pentru 525 de proiecte din țară, dintre care 81% în sectorul privat.
Despre Bursa de Valori București: BVB, instituție fundamentală a pieței de capital, este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piață din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde și Depozitarul Central, instituția responsabilă pentru operațiunile de registru și decontare în România, iar în octombrie 2019 a luat ființă contrapartea centrală CCP.RO, instituție care va prelua funcția de compensare a tranzacțiilor cu valori mobiliare în România și care va contribui la relansarea pieței de produse derivate.
BVB administrează două piețe distincte, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unități de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. La finalul anului 2023, pe ambele pieţe ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare de peste 300 mld lei, cel mai mare nivel din istorie până la acel moment. Indicele principal al pieței, BET, a închis anul 2023 cu un avans de aproape 32% și indicele BET-TR cu un avans de aproape 40% față de începutul anului. Dinamica ultimilor ani demonstrează că BVB poate susține necesarul de capital pentru antreprenori și instituții ale statului. Eforturile BVB și ale stakeholderilor săi de modernizare și dezvoltare a pieței de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020. La finalul primului trimestru al anului 2024, 15 companii românești erau incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0