Fondul de Garantare a Asiguraților inițiază plățile, pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

Fondul de Garantare a Asiguraților inițiază plățile, pentru creditorii de asigurări ai Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

Conform prevederilor legale, în data de 17 Mai 2023, s-a împlinit termenul legal de 60 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Prin urmare, FGA poate proceda la plata creanțelor de asigurări cuvenite creditorilor de asigurări ai acestui asigurător.

FGA a aprobat o primă tranșă de 1004 cereri de plată –Restituiri primă-Anexa 9, pentru creditorii de asigurări ai Euroins SA, urmând ca plățile efective să fie efectuate în cursul zilei de joi, 18 Mai 2022. Primele plăți însumează 658.562 lei

Achitarea creanțelor de asigurări va continua pe măsură ce FGA va analiza și aviza la plată cererile creditorilor de asigurări ai Euroins SA, înregistrate la Fond, în paralel cu activitatea de avizare/plată a cererilor de plată înregistrate pentru alți asigurători în faliment.

Fondul a procedat, conform legislației, la preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile de la asigurător, pentru a putea analiza cererile de plată înregistrate la Fond. Procesul a fost unul de îndelungat, având în vedere dimensiunea companiei și a bazelor de date deținute de aceasta.

Statusul cererilor de plată poate fi urmărit online, pe site-ul FGA:
https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou

FGA analizează Cererile de plată, pe următoarele categorii:

  • cereri de plată formulate în temeiul dosarelor de daună aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau Euroins SA;
  • cereri de restituire prime;
  • cereri de plată formulate pentru vătămări corporale sau decese;
  • cereri de plată formulate în temeiul unor sentințe judecătorești definitive.

*Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente.

Până la data de 16 Mai 2023, FGA a recepționat un număr de 71.774 cereri de plată, pentru Euroins SA. Dintre acestea, Fondul a înregistrat: 38.492.

Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare S.A că, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvență, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: ”Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale a FGA”.

Potrivit art.14 din Legea 213/2015 modificată prin OUG 102/2021 publicată în Monitorul Oficial al României în data de 27 septembrie 2021, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condiţiile prevăzute la art. 121 şi alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Având în vedere situația generată de intrarea în insolvență a Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA, asigurător cu un număr de 2.769.770 polițe RCA valabile la momentul ridicării autorizației de funcționare, precum și faptul că, FGA gestionează cereri de plată pentru mai multe societăți aflate în faliment: Astra SA, Carpatica Asig SA, Forte SA, Certasig SA, City Insurance SA, FGA este în proces de redimensionare a schemei de personal. Prin adoptarea acestei măsuri, FGA își propune să mențină un ritm constant de analiză și plată a cererilor, urmărind soluționarea cererilor de plată înregistrate, într-un termen rezonabil.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0