Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, depășește 300 milioane lei în active totale si 20 de mii de investitori, și anunță reducerea costurilor de operare

Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, depășește 300 milioane lei în active totale si 20 de mii de investitori, și anunță reducerea costurilor de operare

  • Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depăşit valoarea de 300 milioane lei în active nete totale în a doua jumătate a lunii mai, activul înregistrând o creştere cu 80,9% faţă de sfârşitul anului 2023,
  • Numărul de investitori în fond a depăşit 20 de mii la finalul lunii aprilie, acesta majorându-se cu 35,6% faţă de finalul anului trecut
    Performanţa unităţii de fond a fost +48,2% pe ultimele 12 luni şi de +76,5% în ultimii trei ani,
  • Fondul a ocupat locul 9 în topul celor mai lichide instrumente tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti în luna aprilie 2024, cu o valoare a tranzacţiilor de 31,2 milioane lei,
  • Ca urmare a creşterii semnificative a activului fondului în anul 2024, administratorul fondului anunţa reducerea costurilor de operare începând cu data de 1 iulie anul curent.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membră a Grupului Patria Bank, este primul fond de tip Exchange Traded Fund din România şi cel mai mare ETF care investeşte în acţiuni româneşti. Acesta are ca strategie replicarea structurii şi performanţei indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi oferă publicului o alternativă simplă şi modernă pentru a beneficia de performanţele celor mai importante companii româneşti listate la bursă.
Activele nete totale ale fondului au crescut cu 80,9% în 2024, de la 170,5 milioane lei la începutul anului până la 308,5 milioane lei la data de 29 mai.
În ultimii trei ani încheiaţi la data de 30 aprilie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 1.387,3% (reprezentând o creştere de peste 14 ori), faţă de o creştere medie a activelor fondurilor deschise de acţiuni din România cu 114,3% şi în comparaţie cu o scădere medie a activelor tuturor fondurilor deschise din România cu 5,3% în aceeaşi perioadă, conform datelor publicate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).
Numărul de investitori în fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 20.683 la finalul lunii aprilie 2024, în creştere 35,6% faţă de finalul anului trecut şi cu 1.107,4% în ultimii trei ani (aceasta din urmă reprezentând o creştere de peste 12 ori). Numărul de investitori în fond reprezenta 23,2% din numărul total de investitori în fonduri deschise de acţiuni din România la 30 aprilie 2024, conform datelor publicate de AAF.
Performanţa adusă de fond investitorilor, măsurată ca şi variaţie a valorii unităţii de fond, a fost de +48,2% pe ultimele 12 luni încheiate la 28 mai 2024 şi de +76,5% în ultimii trei ani încheiaţi la aceeaşi dată. Performanţele prezentate sunt nete, după costurile plătite de fond. Investitorii în fond nu plătesc niciun cost către fond sau administratorul acestuia, aceştia plătind doar comisioanele de tranzacţionare către intermediarul prin care realizează tranzacţii la bursă.
Conform datelor publicate de AAF, ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de acţiuni din România, atât pe ultimele 12 luni încheiate la 30 aprilie 2024 (cu un randament de +41,4%), cât şi pe ultimele 36 de luni încheiate la aceeaşi dată (cu un randament de +69,1%).
Dividendele încasate de fond de la emitenţii acţiunilor din portofoliu sunt reinvestite de către acesta şi contribuie la creşterea performanţelor sale. Fondul nu plăteşte impozit pe dividendele încasate, fiind, astfel, în măsură să reinvestească integral dividendele brute încasate. Conform unei analize realizate de administratorul fondului, impozitul economisit de fond pe dividendele estimate a fi încasate de acesta pe parcursul anului 2024 reprezintă aproximativ 0,41% din activul net total curent al fondului, compensând o parte semnificativă a costurilor de operare ale acestuia.
Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) din anul 2012 şi se tranzacţionează la bursa cu simbolul TVBETETF. Investiţia în fond sau ieşirea din acesta se realizează prin orice intermediar autorizat să tranzacţioneze la BVB, prin cumpărarea sau vânzarea de unităţi de fond la bursă, după o procedură similară cu investiţia în orice acţiune sau alt instrument listat. Investiţia minimă în fond reprezintă echivalentul unei unităţi de fond, cu o valoare de aproximativ 27,5 lei la data de 28 mai 2024.
Fondul beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF TradeVille SA, care asigură lichiditatea pentru investitorii care vor să cumpere sau să vândă unităţile de fond la bursă. Depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.
Conform informaţiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria – Tradeville a ocupat locul 9 în topul celor mai lichide instrumente tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti în luna aprilie 2024, cu o valoare a tranzacţiilor de 31,2 milioane lei, luând în calcul tranzacţiile cu toate emisiunile de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente realizate pe toate pieţele administrate de BVB în aprilie. Valoarea tranzacţiilor cu unităţile fondului în ultimele 12 luni încheiate la 29 mai 2024 era de 192,3 milioane lei, valoare superioară activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.
Mulţumim celor peste 20 de mii de investitori care sunt alături de noi şi au investit în fond. Ca urmare a dezvoltării fondului şi a creşterii activelor sale, administratorul anunţa următoarele reduceri de comisioane aplicabile ETF BET Patria – Tradeville:
Comisionul de administrare plătit de fond se reduce de la 0,0750%/lună la 0,0625%/lună, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
Comisionul de depozitare a activelor plătit de fond se reduce de la 0,015%/lună la 0,014%/lună aplicat la valoarea medie lunară a activului net
Comisionul de decontare a tranzacţiilor cu acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti se modifica de la 0,010% la 0,008% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacţii
Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se modifica de la 0,05%/an la 0,04%/an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie
Comisionul de tranzacţionare plătit de fond pentru tranzacţiile realizate la BVB se reduce de la 0,20% la 0,18%, aplicat la valoarea fiecărei tranzacţii.
Toate modificările de mai sus intra în vigoare începând dată de 1 iulie 2024.
În urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale ale fondului a fost estimat la 1,35%/an, din care costul de administrare (de 0,75%/an) împreună cu restul costurilor de operare reprezintă 1,13%, iar costurile de tranzacţionare reprezintă 0,22%. Acestea au fost estimate pe baza costurilor istorice înregistrate de fond ajustate cu procentele reduse menţionate anterior şi pentru tranzacţiile excepţionale înregistrate de fond în perioada de calcul.
De asemenea, Participantul Autorizat al fondului, SSIF TradeVille SA, a anunţat introducerea unei oferte speciale pentru clienţii proprii care tranzacţionează unităţile de fond ETF BET Patria – Tradeville la BVB, respectiv un comision variabil redus de la 0,43% la 0,35% pentru majoritatea clienţilor; pentru clienţii Platinum, acest comision va fi de 0,30%. Aceste modificări de comisioane ale SSIF TradeVille intra în vigoare începând cu data de 6 iunie 2024.
Informaţii suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe siteul web al societăţii de administrare, SĂI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0