Indicatori monetari – februarie 2024

Indicatori monetari – februarie 2024

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2024 un sold de 677 932,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,3 la sută (0,5 în termeni reali) față de luna ianuarie 2024, iar în raport cu februarie 2023 s-a majorat cu 10,7 la sută (3,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 29 Februarie 2024 (mil. lei) Februarie 2024/ Ianuarie 2024
(%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 404 772,3 0,3 3,9
Numerar în circulație **  111 580,7 0,9 8,3
Depozite overnight *** 293 191,6 0,1 2,3
M2 (masa monetară intermediară) 677 932,3 1,3 10,7
M1  404 772,3 0,3 3,9
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 273 160,0 2,9 22,7
M3 (masa monetară în sens larg) 677 932,3 1,3 10,7
M2 677 932,3 1,3 10,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*
INDICATORI 29 Februarie 2024 (mil. lei) Februarie 2024/ Ianuarie 2024
(%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
(%)
Masa monetară (M3) 677 932,3 1,3 10,7
Active externe nete** 353 964,4 3,6 23,1
Active interne nete*** 323 967,9 -1,1 -0,2
* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar. 
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna februarie 2024 cu 0,2 la sută față de ianuarie 2024 (-1,0 la sută în termeni reali), până la nivelul de 383 922,5 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,9 la sută (-0,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,9 la sută (-2,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 5,5 la sută a componentei în lei (-1,6 la sută în termeni reali) și cu 3,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (2,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI 29 Februarie 2024 (mil. lei) Februarie 2024/ Ianuarie 2024
(%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
(%)
Credit neguvernamental (total) **  383 922,5 -0,2 4,9
Credit neguvernamental în lei: 263 757,5 0,1 5,5
– gospodăriile populației 153 901,5 0,7 5,4
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 109 856,0 -0,8 5,7
Credit neguvernamental în valută:  120 165,1 -0,9 3,7
– gospodăriile populației 20 613,8 -1,9 -14,2
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 99 551,3 -0,7 8,4
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental a înregistrat o creștere în luna februarie 2024 cu 9,2 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 218 776,5 milioane lei. În raport cu februarie 2023, acesta s-a majorat cu 25,3 la sută (16,9 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna februarie 2024 cu 1,4 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 582 655,7 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,6 la sută (4,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,1 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,8 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 408 161,9 milioane lei. Comparativ cu luna februarie 2023, acestea s-au majorat cu 17,5 la sută (9,6 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*

INDICATORI 29 Februarie 2024 (mil. lei) Februarie 2024/ Ianuarie 2024
(%)
Februarie 2024/ Februarie 2023
(%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) ** 582 655,7 1,4 11,6
Depozite în lei ale rezidenților: 408 161,9 1,8 17,5
– gospodăriile populației 223 584,8 1,5 21,9
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 184 577,1 2,2 12,5
Depozite în valută ale rezidenților:  174 493,7 0,4 -0,05
– gospodăriile populației 119 922,0 -0,3 -2,8
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 54 571,7 2,0 6,5
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,5 la sută față de luna anterioară, până la 223 584,8 milioane lei și cu 21,9 la sută (13,7 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,2 la sută (până la 184 577,1 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna februarie 2023, au înregistrat o creștere de 12,5 la sută (5,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 29,9 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna ianuarie 2024, ajungând până la nivelul de 174 493,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,5 la sută, până la 35 116,5 milioane euro). Comparativ cu luna februarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 0,05 la sută (-1,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 119 922,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 24 134,0 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,8 la sută (-3,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,0 la sută față de luna ianuarie 2024, până la 54 571,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,1 la sută, până la   10 982,4 milioane euro). Comparativ cu februarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 6,5 la sută (5,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare și creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna martie 2024, va apărea la data de 24 aprilie 2024.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0