Rezultatele financiare ale Grupului TTS la 9 luni din 2023

Rezultatele financiare ale Grupului TTS la 9 luni din 2023

Rezultatele financiare  laa 9 luni din 2023 pentru grupul TTS au fost în creștere pe toată linia în raport cu rezultatele  la nouă luni din 2022,
și au fost generate, în principal, de creșterea volumului de mărfuri agricole transportate și operate și de expansiunea Segmentului Operare Portuară.  TTS (individual) a înregistrat o cifră de afaceri de 680,1 mil lei (plus 46,2% 9L_2023 / 9L_2022) și un profit net de 123,9 mil lei (plus 104.5% 9L_2023 / 9L_2022), în timp ce Grupul TTS (consolidat) a înregistrat venituri de 872,9 mil lei (plus 31,4% 9L_2023 / 9L_2022) și un profit net de 250,5 mil lei (plus 83.5% 9L_2023 / 9L_2022).

Aceste rezultate au condus la consolidarea poziției financiare la finalul trimestrului al 3-lea, atât la nivelul TTS, cât și la nivelul grupului.

Activul net al TTS (individual) la 30.09.2023 a fost de 338,7 mil. lei, în creștere cu 36,7% față de cel înregistrat la 31.12.2022, în timp ce activul net la nivelul Grupului TTS a fost de 1.028,9 mil. lei (+25,7% 30.09.2023 / 31.12.2022), depășind pentru prima oară pragul de 1 mld. lei.

Valoarea datoriilor TTS (individual) la 30.09.2023 a fost de 168,1 mil. lei (+84,1% 30.09.2023 / 31.12.2022) în timp ce datoriile Grupului TTS au fost de 265,6 mil. lei (+42,3% 30.09.2023 / 31.12.2022). Datoriile au crescut în principal ca efect al contractării de împrumuturi de către TTS.

Astfel valoarea împrumuturilor contractate de TTS a fost de 55,2 mil. lei, în timp ce celelalte datorii (în principal comerciale) au crescut cu 21,6 mil. lei (+23,7% 30.09.2023 / 31.12.2022). Datoriile Grupului TTS au avut o evoluție similară: împrumuturile au crescut cu 48,8 mil. lei (+ 71,7% 30.09.2023 / 31.12.2022) în timp ce celelalte datorii au crescut cu 30,2 mil. lei (+25,5% 30.09.2023 / 31.12.2022).

Operațiuni

Rezultatele operaționale la 9L_2023 sunt caracterizate de creșterea puternică a fluxurilor de mărfuri agricole și de creșterea activității de operare portuară care a depășit transportul fluvial ca pondere în activitatea Grupului TTS.
Ambele evoluții au fost determinate în principal de reconfigurarea lanțurilor logistice ca efect al războiului din Ucraina, dar în ceea ce privește mărfurile agricole o contribuție importantă au avut și creșterile substanțiale ale fluxurilor din România, Serbia și Ungaria în T3_2023 în raport cu nivelurile atinse în 2022..
Activitatea Grupului TTS a fost în creștere în primele 9 luni ale anului 2023 în raport cu aceeași perioadă a anului 2022, volumul agregat de mărfuri înregistrând o creștere de 0,84 mil. tone, respectiv 7,9% 9L_2023/9L_2022, ca urmare a creșterii cu 1,83 mil. tone a operării portuare (+40,3% 9L_2023 / 9L_2023), care a acoperit scăderea înregistrată de transportul fluvial (-16,4% 9L_2023 / 9L_2023).

T3_2023 a fost al treilea trimestru consecutiv de creștere a volumului de activitate (+4,2% T3_2023 / T2_2023, +3,9% T2_2023/T1_2023, +4,6% T1_2023/T4_2022), în oglindă cu evoluția activității de operare portuară (+4,9% T3_2023 / T2_2023, +19,8% T2_2023/T1_2023, +6,8% T1_2023/T4_2022).

Evoluția ponderii relative operare/transport semnalată la nivelul S1_2023 când operarea portuară a depășit transportul fluvial cu 0,59 mil. tone (+17,0% Operare portuară S1_2023 / Transport pe cale fluvială S1_2023), s-a consolidat în trimestrul al treilea, diferența dintre
volumul de mărfuri operate în porturi și volumul de mărfuri transportate dublându-se la 9L_2023: 1,24 mil. tone (+24,1% Operare portuară 9L_2023 / Transport pe cale fluvială 9L_2023).
Fluxurile de produse agricole au înregistrat în primele 9 luni ale anului 2023 o creștere cu 2,28 mil. tone în raport cu aceeași perioadă a anului 2022 (+41,3% 9L_2023 / 9L_2022), creșteri înregistrând atât operarea portuară cât și transportul fluvial.

Prin contrast, fluxurile de produse minerale au înregistrat în primele 9 luni ale anului 2023 o scădere în volum de 1,33 mil. tone (-25% 9L_2023 / 9L_2022), creșterea de 0,16 mil tone (+10,3%) pe operare nefiind suficient de mare pentru a compensa scăderea de 1,49 mil tone (- 39,1%) înregistrată pe transport fluvial.

La baza acestei evoluții a stat lipsa cererii de servicii de transport minerale pentru combinatele metalurgice românești, aceste fluxuri scăzând cu 1,54 mil tone în raport cu 9L_2022.
În aceeași linie cu mineralele, produsele chimice au înregistrat în primele 9 luni ale anului 2023 o scădere în volum de 0,05 mil. tone (- 3,7% 9L_2023 / 9L_2022) și creștere de 0,05 mil tone pe operare (+5,4% 9L_2023 / 9L_2022).

Condiții de navigație și operare portuară
Condițiile de navigație în primele 9 luni ale anului au fost bune, cu excepția celei de-a doua jumătăți din trimestrul al 3-lea, când navigația a fost îngreunată în zona Zimnicea, lucru ce a condus încărcarea barjelor sub capacitate, in special pentru materiile prime transportate spre
Serbia. În aval de Cernavodă condițiile de navigație au fost bune, convoaiele putând fi încărcate la capacitate în aproape întreaga perioadă.
Operarea portuară în Constanța a avut la rândul ei de suferit de pe urma condițiilor meteo nefavorabile – în special vânt puternic, care au condus la imposibilitatea efectuării manevrelor către/de la navele maritime, pentru perioade de 5-7 zile în fiecare lună din T3_2023.

Investiții
Achiziția terminalului portuar DECIROM S.A a fost finalizată în iulie 2023, prin încheierea contractului de achiziție a 99,9% din capitalul social al DECIROM, preluarea fiind finalizată în septembrie odată cu înregistrarea noului consiliu de administrație și a noului act constitutiv al societății. Începând cu 01.08.2023, DECIROM a fost introdusă în perimetrul de consolidare al TTS.
În noiembrie s-a finalizat majorarea capitalului social al DECIROM prin contribuția TTS în valoare de 24.975.000 lei, operațiunea fiind în curs de înregistrare în Registrul Comerțului. În septembrie au sosit în Constanța și au fost puse în funcțiune macaralele plutitoare
achiziționate în iunie 2023 – macarale care au făcut subiectul informării acționarilor în AGeA din 19 iunie 2023.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0