Transgaz și-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale (PDSNT), pe următorii 10 ani, un amplu program investiţional

Transgaz și-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale (PDSNT), pe următorii 10 ani, un amplu program investiţional

Transgaz este de peste 15 ani o companie Listată la Bursa de Valori București. O companie profitabilă care a distribuit mereu dividende, valoarea dividendelor plătite acționarilor în cei 15 ani de la listarea la Bursa de Valori București fiind de aproximativ 4 miliarde lei. Performanțele managementului Transgaz poartă amprenta investițiilor realizate, investiții strategice pentru creșterea securității energetice a României și a Uniunii Europene. „Avem toate motivele să ne așteptăm să continuăm și să îmbunătățim performanța economică și financiară a companiei”, spune directorul general al Transgaz, Ion Sterian, mai ales că „pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, Transgaz și-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale (PDSNT) pe următorii 10 ani, un amplu program investițional, cu proiecte de investiții estimate la aproximativ 3,2 miliarde euro, investiții care permit alinierea SNT la cerințele de transport și operare europene, la cele ale Acordului Verde European privind decarbonizarea”.

 (INTERVIUL A FOST PUBLICAT ÎN SUPLIMENTUL „PIAȚA DE CAPITAL” AL REVISTEI PIAȚA FINANCIARĂ, AUGUST 2023)

 1. După implementarea cu succes a BRUA, Transgaz a anunțat debutul lucrărilor la gazoductul Tuzla-Podișor care are rolul de a prelua gazele extrase din perimetrul off-shore Neptun Deep în coridorul BRUA. Cum se va finanța acest proiect în valoare de 500 milioane euro și care ar urma să fie impactul orientativ asupra veniturilor Transgaz?

După gazoductul BRUA-faza 1, Proiectul ”Conductă de transport gaze naturale Marea Neagră-Podișor” este unul dintre cele mai importante proiecte pe care SNTGN Transgaz le va implementa pentru siguranța energetică a țării, pentru că permite gazelor din Marea Neagră să intre în Sistemul Național de Transport gaze naturale, și, implicit, în gospodăriile românilor și în circuitul economic. Este un proiect cuprins atât în Planul de dezvoltare pe 10 ani elaborat de Transgaz și aprobat de către ANRE, cât și pe lista proiectelor de interes comun (PCI).

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 500 milioane de euro, din care 85 milioane euro sunt fonduri europene, iar diferența de finanțare va fi acoperită printr-un mix de finanțare competitiv. Proiectul constă în construirea unei conducte în lungime de peste 308 km, care va face legătura între resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul de adâncime Neptun Deep din Marea Neagră şi coridorul BRUA. Gazoductul Tuzla-Podișor este necesar și pentru a putea transporta o parte din cele 15 miliarde mc de gaze naturale care ar urma să vină în România și din zona Mării Caspice, din terminalele LNG din Turcia și Grecia.

Operaționalizarea conductei este importantă în contextul în care se estimează pentru anii următori o creștere a cererii pentru consumul de gaze naturale, având în vedere politicile de decarbonizare, respectiv de trecere a centralelor pe cărbuni pe gaze, dar și luând în calcul finalizarea unor investiții în sectorul industrial și cel energetic și a investițiilor în dezvoltarea și extinderea SNT pentru a permite racordarea tuturor localităților la infrastructura gazieră.

Dacă în prezent, consumul anual de gaze naturale al României este de aprox. 10,2 miliarde mc, în următorii 3-4 ani, așa cum am mai afirmat, acesta va crește cu circa 9-10 miliarde metri cubi de gaze naturale.

Acest lucru se va realiza prin construirea centralei electrice de la Mintia cu o capacitate de producție de 1700 MWH și un consum de 2,5 miliarde metri cubi de gaze/an, prin construcția celor două centrale pe co-generare de la Ișalnița și Turceni, din cadrul planului de restructurare al CEO, aprobat deja de Comisia Europeană, cu o producție de 1200 MWH și un consum de 1,5 miliarde metri cubi gaze naturale, prin finalizarea lucrărilor la Centrala de la Iernut, cu o capacitate de producție de 450 MWH și un consum de 1 miliard metri cubi gaze naturale, dar și prin repornirea Combinatului de îngrășăminte Azomureș, care consumă anual 1,2 miliarde metri cubi gaze naturale, prin repornirea Combinatului chimic de la Piatra-Neamț, care consumă peste 0,8 miliarde metri cubi gaze naturale pe an.

În plus, trebuie să avem în vedere că un consum adițional de 2-3 miliarde metri cubi pe an va veni din partea localităților care se vor racorda la rețeaua de gaze naturale, unde administrațiile locale au pregătit deja proiecte de distribuție folosind instrumentele aflate la dispoziție: PNRR, Fondul de Modernizare, RepowerEU, sau Programele Guvernamentale, precum Anghel Saligny.

Gazoductul Tuzla-Podișor va însemna posibilitatea de racordare la gaze naturale pentru aproape 185.000 de locuitori și a 523 instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale etc). Dezvoltarea SNT pe care o implementează Transgaz, va permite gazelor naturale din Marea Neagră, deja aflate în exploatare, dar și celor care ajung în țara noastră din alte surse, să poată fi accesate de cât mai multe gospodării și comunități din România, de cât mai multe companii care activează în aceste comunități, pentru ca această importantă resursă naturală a țării să fie valorificată în folosul românilor. Transgaz întreprinde toate demersurile necesare pentru a-și îndeplini acest obiectiv strategic, acționând în deplină armonie cu interesele statului roman, ale partenerilor noștri, respectând regulile economiei de piață și utilizând oportunitățile oferite de statutul nostru de membru al Uniunii Europene.

În tot acest context, Impactul asupra veniturilor Transgaz va fi unul consistent, pentru că volumul de gaze care urmează a fi transportate este unul considerabil. După cum relevă rezervarea de capacitate deja efectuată de concesionarii de perimetru, producția anuală de gaze a zăcământului Neptun va fi mult mai mare față de ce s-a estimat până acum. Cei 9.800 MWh de gaze transportați orar înseamnă un volum anual de 8,1 miliarde metri cubi de gaze în rețeaua națională de transport gaze naturale.

Avem toate motivele să ne așteptăm să continuăm și să îmbunătățim performanța economică și financiară a companiei. Nu aș vrea să mă grăbesc în a vorbi despre valori în bani, dar pot afirma cu toată responsabilitatea, că Transgaz va deveni o companie și mai profitabilă, ceea ce nu poate decât să ne onoreze și să ne oblige la noi performanțe.

 1. Care sunt alte proiecte majore care ar urma să fie abordate de Transgaz în următorii 3-5 ani? Vor fi recunoscute aceste proiecte în BAR (Baza Activelor Reglementate), urmând astfel să fie reflectate în tariful de transport gaze și să genereze astfel venituri suplimentare pentru Transgaz?

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, Transgaz și-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale (PDSNT) pe următorii 10 ani, un amplu program investițional, cu proiecte de investiții estimate la aproximativ 3,2 miliarde euro, investiții care permit alinierea SNT la cerințele de transport și operare europene, la cele ale Acordului Verde European privind decarbonizarea.

PDSNT 2022-2031 a fost aprobat de ANRE prin Decizia nr.1944/01.11.2022, iar în luna august, revizuit și aprobat din nou de ANRE prin Decizia nr. 1956/04.08.2023, având în vedere prevederile Ordinului ANRE 38/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare  a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL

Revizuirea a constat în includerea în plan a proiectelor de investiții pentru dezvoltarea SNT, declarate de importanță națională, prin Hotărâre de Guvern, după data aprobării inițiale a PDSNT și anume : Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia; proiectele de investiții “Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, județul Dolj”; respectiv, “Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Turceni, județul Gorj” și conducta de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea.

Planul este postat pe site-ul companiei și cuprinde proiecte de investiții majore, în principal: BRUA Faza II; gazoductul Tuzla -Podișor; Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA-Faza III); Dezvoltarea-Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României; Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România – Bulgaria pe direcția Giurgiu – Ruse; Interconectarea România – Serbia; Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale; Modernizare SMG Isaccea 2 și 3 și SMG Negru Vodă 2 și în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2 și respectiv T3.

Pe lângă proiectele majore amintite, în Programul de Modernizare și Dezvoltare Investiții pentru anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024-2025 sunt cuprinse și investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 actualizată, cu o valoare estimată de 536 milioane euro, investiții menite să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate.

Referitor la includerea acestor proiecte în BAR, precizăm faptul ca proiectele cuprinse în planurile de investiții aprobate de ANRE  în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.38/2019 sunt recunoscute în baza de active reglementate, ulterior finalizării şi punerii lor în funcțiune, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 41 din 2019. Valoarea proiectelor cuprinse în planurile de investiții aprobate de ANRE recunoscută în baza de active reglementate nu va include valoarea aferentă fondurilor și împrumuturilor nerambursabile utilizate ca sursă de finanțare în realizarea acestor proiecte.

Valorile aferente acestor proiecte care vor fi recunoscute în baza de active reglementate, în conformitate cu prevederile Metodologiei menționate, vor reprezenta costuri de capital și vor fi incluse în venitul reglementat prin componentele de amortizare și de rentabilitate.

 1. Apreciați că in următorii ani, Transgaz va deveni mai degrabă o companie de creștere? Ca atare, ar fi posibil ca distribuțiile sale de dividende să fie tot mai puțin semnificative sau chiar, pentru o perioadă de timp, compania ar putea să nu mai acorde dividende pentru a conserva resurse în vederea finanțării programelor sale majore de investiții?

Datele financiare ale societății reflectă în principal profilul său de afaceri solid în calitate de concesionar și operator al rețelei de transport gaze naturale din România și indică o companie aflată în creștere. Societatea a înregistrat în anul 2022 o creștere a profitului din exploatare cu 19% față de anul 2021, determinată în principal de veniturile suplimentare asigurate de creșterea gradului de utilizare a capacității de transport a gazoductului BRUA și de menținerea unui control strict și eficient al costurilor pentru asigurarea unui grad ridicat de profitabilitate. Profitul net a crescut cu 96% comparativ cu anul 2021, creștere datorată în principal de înregistrarea unor venituri financiare excepționale non-cash.

Transgaz este de peste 15 ani o companie listată la Bursa de Valori București, și este o companie în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes. Performanțele managementului Transgaz poartă amprenta investițiilor realizate, investiții strategice pentru creșterea securității energetice a României și a Uniunii Europene.

Transgaz s-a dovedit, în tot acest răstimp, drept o companie profitabilă: a distribuit mereu dividende, politica de dividende fiind stabilită de către acționarii companiei, totul pe fondul unei dezvoltări care permite prosperitate pentru viitor, atât pentru companie, cât și pentru investitori. Valoarea dividendelor plătite acționarilor în cei 15 ani de la listarea la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 4 miliarde lei.

 1. Ar putea Transgaz să-și finanțeze investițiile sale majore prin emisiuni de obligațiuni la BVB?

În ceea ce privește lansarea vreunei emisiuni de obligațiuni, aceasta este o decizie ce aparține acționarilor companiei, care desigur, întotdeauna analizează și iau hotărârile care sunt cele mai bune soluții pentru nevoile de capital ale companiei.

 1. Cum apreciați că ar urma să evolueze situația financiară a Transgaz în următorii ani, în condițiile investițiilor majore planificate și ale veniturilor pe care acestea ar urma să le genereze pentru companie?

Transgaz este o companie cu o structură financiară solidă, ce îndeplinește toate circumstanțele pentru o dezvoltare amplă. Disponibilitatea resurselor financiare proprii și atrase joacă un rol important în dezvoltarea și implementarea a cât mai multe proiecte de investiții. Ne preocupăm permanent, prin eforturi susținute, pentru obținerea de asistență financiară nerambursabilă privind finanțarea proiectelor de investiții cu impact asupra modernizării, retehnologizării și dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanțare care să asigure cel mai redus cost în finanțarea programului de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea SNT.

Prin depunerea aplicațiilor pentru obținerea de finanțări nerambursabile pentru proiectele de investiții, Transgaz demonstrează că niciun instrument de finanțare nerambursabilă nu rămâne nevalorificat, fiind atenți astfel cu capitalurile proprii ale companiei. Obiectivul comun al acestor investiții îl reprezintă consolidarea rolului României în sectorul gazier european, regional.

Având în vedere oportunitatea de finanțare creată prin Fondul pentru Modernizare, TRANSGAZ a depus în data de 10.08.2023, la Ministerul Energiei, aplicații pentru proiecte neprioritare aferente Fondului pentru Modernizare, în sesiunea 2 din anul 2023,  în valoare de 554,3 milioane euro, pentru un număr de 7 proiecte, și anume:

 • Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia (acoperind și alți consumatori industriali și casnici);
 • Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și a Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj);
 • Conducta de transport gaze naturale Jupa – Băile Herculane – Orșova – Prunișor;
 • Conductă de transport gaze naturale DN600 Mihai Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă;
 • Conductă de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea.
 • Conducta de transport gaze naturale Marea Neagră-Podișor;
 • Conducta de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru.

Fiind conștienți de importanța misiunii asumate și de nevoia constantă de dezvoltare și consolidare a economiei naționale, vom continua să dezvoltăm infrastructura națională de transport gaze naturale, pregătindu-ne temeinic pentru a răspunde provocărilor unui sector energetic în continuă dinamică, cerințelor de decarbonizare a acestuia.

Mihai Săndoiu

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0