Forumul CAESAR: România în 3D: 60 de soluții pentru România democratică, dezvoltată, demnă

Forumul CAESAR: România în 3D: 60 de soluții pentru România democratică, dezvoltată, demnă

Joi, 10 decembrie şi vineri, 11 decembrie 2015, Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) împreună cu Fundația C.A.E.S.A.R., organizează Forumul ROMÂNIA în 3D – Grupul de Expertiză – Construcții și Transporturi. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole din cadrul UTCB, situată în București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2.
Obiectivul general este crearea unei platforme pentru dialog și schimb periodic de idei pe teme de actualitate în domeniile: inginerie civilă, inginerie și management, ingineria mediului, ingineria transporturilor și alte domenii conexe. Temele de discuții vizează problemele care apar în fazele de fundamentare, selecție/aprobare, implementare, exploatare și întreținere a proiectelor de dezvoltare urbană și regională, precum și a celor privind infrastructura națională de transport. Aceste dificultăți sunt printre principalele cauze care determină întârzieri semnificative și corecții financiare ce duc la o rată scăzută de absorbție a fondurilor structurale alocate pentru proiectele de infrastructură. La aceste sesiuni vor fi participa specialiști din mediul academic, mediul de afaceri și societatea civilă, care vor prezenta o serie de idei și soluții concrete pentru îmbunătățirea calității proiectelor realizate de de către investitorii publici și privați, prin diverse surse de finanțare.
Obiectivul specific al acestei prime întâlniri constă în identificarea soluțiilor tehnice, economice și juridice pentru executarea lucrărilor de construcții, folosind într-un mod cât mai eficient sursele de finanțare publice și private.
Temele principale care vor fi dezbătute în cadrul acestei întâlniri sunt generate de problemele cu care se confruntă specialiștii din domeniul construcțiilor și cei din administrația centrală și locală, în toate fazele de realizare și exploatare a proiectelor de construcții.
Programul integral al evenimentului este disponibil la http://forumulcaesar.ro/lucrari-publice-si-transporturi-2/.
Forumul „România în 3D” este cel mai important proiect al Fundației C.A.E.S.A.R. în anul 2015. Deși există nenumărate idei și proiecte remarcabile în spațiul românesc, lipsește încă o viziune integrată, coerentă și completă pentru dezvoltarea României.
Cu o rețea de peste 3.000 de experți din țară și de peste hotare, Fundația C.A.E.S.A.R. oferă un cadru de dialog echidistant și credibil, bazat pe forța ideilor, pe viabilitatea soluțiilor globale în contextul românesc actual, precum și pe necesitatea de a coagula factorii de decizie preocupați de viitorul României în jurul unor priorități strategice.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0