Un 2017 foarte bun pentr BRD: profit de peste 1,4 miliarde lei

Un 2017 foarte bun pentr BRD: profit de peste 1,4 miliarde lei

  • Profit net de 1.415 milioane lei în 2017, în creştere cu +85,3% faţă de anul trecut, datorat veniturilor solide din activitatea de bază şi costului de risc pozitiv,
  • Venit net bancar mai mare cu +4,9% excluzând elementele nerecurente, pe fondul unei creşteri foarte robuste a veniturilor nete din dobânzi (+8,4%),
  • Performanţă operaţională îmbunătăţită: rezultat operaţional brut în creştere cu +5,9% după ajustarea cu elementele nerecurente,
  • Creştere comercială confirmată: portofoliu de clienţi mai mare (+41 mii clienţi activi), stoc în creştere de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice (+21% faţă de anul trecut), producţie de credite noi în creştere pe segmentul clienţilor persoane fizice (+14% faţă de anul trecut), creştere robustă a portofoliului de credite (+5,3%* faţă de anul trecut),
  • Cost net al riscului pozitiv, determinat de recuperări semnificative pe segmentul non retail, recunoașterea despăgubirilor din asigurări și câștigul din vânzarea de portofolii neperformante,
  • Îmbunătăţire continuă a profilului de risc de credit: rata creditelor neperformante de 6,6% la sfârșitul lui 2017, faţă de 10,5% la sfârșitul lui 2016; grad de acoperire a creditelor neperformante de 74,2% faţă de 76,6% la finalul lui 2016.

Performanţă comercială dinamică

Anul 2017 s-a caracterizat prin redresarea creditării pe fondul avansului creditelor acordate persoanelor fizice cu +6,6% și a celor pentru companii cu +0,9% la sfârşitul lui decembrie 2017, şi revenirea pe o traiectorie ascendentă a ratelor de dobândă la lei în septembrie, în contextul inflaţiei în creştere. Banca Naţională a României a făcut primii paşi spre normalizarea politicii monetare îngustând coridorul simetric de 2 ori în 2017 şi mărind rata de politică monetară cu +0,25 pp, la 2%, în ianuarie 2018 și, din nou, la 2,25% în februarie 2018. În acest context, performanţa comercială a BRD a continuat s[ se îmbunătăţească.

Numărul de clienţi activi a crescut cu 41.000 faţă de anul trecut, dintre care persoanele fizice cu 38.000 şi micile companii cu 3.000. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,16 de la 4,07 la finalul lui 2016. Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproape 1,4 milioane, +21% faţă de anul trecut. În special, numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu +45%. BRD s-a concentrat îndeosebi pe dezvoltarea aplicaţiei MyBRD Mobile, aducând-o la cele mai înalte standarde din piaţă. MyBRD Mobile oferă în prezent opţiunea de recunoaştere facială la autentificare şi la semnarea tranzacţiilor, un tutorial de prezentare a principalelor funcţionalităţi, disponibil înainte de logare şi aduce noi îmbunătăţiri pentru creşterea flexibilităţii în navigare, precum şi ale interfeței grafice.

Creditele nete au crescut la 30,3 miliarde lei, cu +5,3%* în comparație cu sfârşitul lui 2016, susţinute de creşterea robustă atât pe segmentul persoanelor fizice cât şi pe portofoliul mari clienţi. Producţia de credite pentru persoane fizice a continuat sa fie dinamică, ajungând la 6,4 miliarde lei (+13,8% faţă de anul trecut), fiind reconfirmată poziţia de lider a BRD pe piaţa creditelor pentru persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la sfârşitul lui 2017. Creditele non-retail au crescut uşor, cu +0,4%, portofoliul de mari clienţi înregistrând o evoluţie pozitivă de +3,1% faţă de anul trecut. Pe segmentul IMM, BRD a intensificat co-finanţările în cadrul programelor de finanţare europene şi naţionale, beneficiind de expertiza structurii sale dedicate. În 2017 au fost finanţate peste 180 de proiecte de investiţii ce beneficiază de fonduri UE în cadrul perioadei de finanţare 2014-2020, BRD acordând credite de aproximativ 60 milioane EURO (din care 90% pentru agricultură, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală).

De asemenea, au fost acordate aproximativ 3.000 de credite punte cu o valoare cumulată de 44 milioane EURO în cadrul campaniei organizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Depozitele au crescut la 44,2 miliarde lei, +3,8% în dinamică anuală, impulsionate de economiile clienţilor retail (+5,8% față de anul trecut), pe când depozitele non-retail au fost cvasi-stabile (+0,5%) în contextul unei poziţii de lichiditate confortabile. Depozitele în conturi curente au continuat să crească, +22%, comparativ cu finalul lui 2016, într-un mediu caracterizat de rate de dobândă încă scăzute. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la finalul lunii decembrie 2017 (+1,1 puncte procentuale în comparație cu sfârşitul lui 2016).

Rezultate financiare foarte solide

Venitul net bancar a ajuns la 2.786 milioane lei, în creştere cu +4,9% faţă de anul trecut, excluzând elementele nerecurente (câștiguri din instrumentele financiare disponibile pentru vânzare de 131 milioane lei în 2016 şi de 9 milioane lei în 2017). Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere foarte robustă de +8,4% faţă de anul trecut, generată în principal de evoluţia solidă a volumelor, creşterea ratelor de dobândă având, de asemenea, o contribuţie pozitivă în ultimul trimestru al anului. Veniturile nete din comisioane (-1,2% faţă de anul precedent) au fost influenţate în mod nefavorabil de presiunea asupra comisioanelor aferente operaţiunilor bancare, dar au beneficiat de venituri mai mari din activităţi de administrare a activelor şi pe pieţe de capital.

Cheltuielile operaționale au ajuns la 1.473 milioane lei. Programul de transformare lansat de BRD, care va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor noştri şi eficienţă operaţională crescută, a dus la înregistrarea unei cheltuieli nerecurente de 29 milioane lei, aferente costurilor de transformare anticipate pentru următorii trei ani. Excluzând acest element nerecurent, cheltuielile operaţionale au crescut cu +4,1% faţă de anul trecut, ca urmare a costurilor mai ridicate cu forţa de muncă şi a avansului investiţiilor pe segmentul IT, în proiectele de transformare a modelului de afaceri la nivelul băncii.

Grupul BRD a continuat să îşi îmbunătăţească performanţa operaţională, rezultatul operațional brut crescând cu +5,9% faţă de anul trecut, după ajustarea cu elementele nerecurente. Indicatorul cost/venit din activitatea de bază, la nivel de grup, a ajuns la 52,0% faţă de 52,4% în 2016. Calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătăţit în continuare, rata creditelor neperformante fiind redusă la 6,6% la finalul lui 2017 faţă de 10,5% la finalul lui 2016, în timp ce gradul de acoperire s-a menţinut solid la 74,2%, comparativ cu 76,6% la finalul lui 2016 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). Costul net al riscului a înregistrat o eliberare netă de provizion de 360 milioane lei datorită unor recuperări pe portofoliul de clienţi non retail, recunoașterii unor despăgubiri din asigurări şi câștigului din vânzarea de portofolii de credite neperformante. În acest context, Grupul BRD a înregistrat o profitabilitate foarte robustă. Profitul net a ajuns la 1.415 milioane lei în 2017, +85,3% în dinamică anuală, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 20,1% în comparație cu 11,8% anul precedent.

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,5% la sfârșitul lui 2017 (incluzând rezultatul anului curent, net de dividendul ce va fi propus, la nivel individual, conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudențiale), faţă 19,8% la sfârșitul lui 2016 (incluzând profitul net). Având în vedere rezultatele anului, cât şi aşteptările privind evoluţia indicatorului de adecvare a capitalului, Consiliul de Administraţie a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de alocare de 80% din profitul net pe 2017 din activitatea de bază, la nivel de bancă, şi 100% din valoarea elementelor nerecurente, nete de impozit, rezultând o rată de alocare de 83%, sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 19 aprilie 2018.

“În 2017, BRD a produs performanţe financiare şi comerciale foarte solide şi a obtinut rezultate promitatoare în demersul de optimizare a experienţei oferite clienţilor, atât prin modernizarea canalelor digitale, cât şi printr-o mai bună calitate a serviciilor. Pe termen mediu, ne vom îndrepta toată atenția spre creșterea calității experienţei și satisfacției clienţilor, accelerând investiţiile în digitalizare şi continuând să rafinăm modelul de business. În același timp, ne vom păstra angajamentul faţă de societatea românească implicându-ne în iniţiative sociale semnificative, printr-o serie de proiecte diverse, de la artă şi cultură până la inovare și tehnologie”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0