Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2024

Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2024

În luna ianuarie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro în luna ianuarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 376 milioane euro comparativ cu un excedent de 27 milioane euro în luna ianuarie 2023, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 72 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie 2023 Ianuarie 2024p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 914 12 674 -760 11 435 12 793 -1 358
A. Bunuri şi servicii 9 860 10 768 -908 9 717 10 748 -1 031
a. Bunuri  6 750 8 900 -2 150 6 655 8 576 -1 921
      b. Servicii 3 110 1 868 1 242 3 062 2 172 890
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor
261 10 251 266 11 255
– transport 793 352 441 862 384 478
  • turism – călătorii
386 569 -183 203 654 -451
  • servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale
824 316 508 830 365 465
– alte servicii 846 621 225 901 758 143
B. Venituri primare 1 506 1  479 27 1 241 1 617 -376
C. Venituri secundare 548 427 121 477 428 49
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 583 milioane euro (comparativ cu 596 milioane euro în luna ianuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 697 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -114 milioane euro.

În luna ianuarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 4 314 milioane euro, până la 173 126 milioane euro. În structură: 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 125 244 milioane euro la 31 ianuarie 2024 (72,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2023; 
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2024 nivelul de 47 882 milioane euro (27,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2023.  
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă  Serviciul datoriei externe, ianuarie 2024p
Sold la 31.12.2023 Sold la 31.01.2024p
1. Administrația publică 76 739 80 769 975
  Numerar și depozite 391 248 301
  Titluri de natura datoriei               61 188 64 748           623
  Împrumuturi 14 957 15 575 21
  Credite comerciale și avansuri 199 194                             30
  Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 307 3 342 0
Numerar și depozite 1 1                               0
      Titluri de natura datoriei                0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 306 3 341 0
  Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 973 12 935 805
  Numerar și depozite 8 550 8 501 728
  Titluri de natura datoriei                4 330 4 350 36
  Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 93 84 41
4. Alte sectoare 30 878 31 149 2 112
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei                863 875                               9
  Împrumuturi 13 396 13 416 940
  Credite comerciale și avansuri 16 305 16 561 1136
  Alte pasive 314 297 27
I. Datoria externă  (1+2+3+4)* 123 897 128 195 3 892
II. Investiția directă: credite intra-grup 44 915 44 931 2 355
Total datoria externă  (I+II)

din care:

168 812 173 126 6 247
    Termen scurt 47 650 47 882 5 156
    Termen lung 121 162 125 244 1 091
p) date provizorii

* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2 la sută în luna ianuarie 2024, comparativ cu 17,4 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la  31 ianuarie 2024 a fost de 6,3 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2024 a fost de 99,9 la sută, comparativ cu 97,4 la sută la 31 decembrie 2023.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0