Băncile comerciale au un prim trimestru reuşit

Băncile comerciale au un prim trimestru reuşit

Activele sistemului bancar se situau la finele trimestrului întâi al lui 2014 la 361 miliarde de lei, faţă de 364 miliarde lei la finele lui 2014 şi 352,5 miliarde lei la 31 martie 2014. În ceea ce priveşte profitabilitatea, instituţiile bancare cumulau după un trimestru 818,4 milioane lei. Chiar dacă suma e mai mare decât cea corespunzătoare aceleiaşi date din 2014 (597 milioane lei), totuşi ea nu reprezintă o garanţie că bilanţul total al anului 2015 se va închide pe plus, după recordul negativ din 2014 (-4,667 miliarde lei).

Fondurile proprii ale băncilor au urcat de la 32,12 miliarde lei la finele lui 2014 până la 34 miliarde lei la 31 martie 2014. În ceea ce priveşte împrumuturile, soldul total al creditului neguvernamental a ajuns la 210,5 miliarde lei la finalul primului trimestru, faţă de 211,6 miliarde lei la finele anului trecut. Provizioanele rămân la cote înalte: 26,15 miliarde lei pe IFRS şi 32,1 miliarde lei RAS. Rata creditelor neperformante a coborât la 13,85%, de la 13,94% la final de 2014, în timp ce gradul de acoperire al acestora a crescut şi el de la 69,88% la 70,22%.

Solvabilitatea a urcat la 31 martie până la 18,64%, de la 17,59% la finele lui 2014, în timp ce lichiditatea imediată este la 40,5%. Faţă de finele lui 2014 au mai fost închise câteva zeci de agenţii, reţeaua de unităţi ale băncilor fiind de 5.218 la 30 martie. În cadrul acestora lucrau 57.375 de salariaţi.

Dar să vedem cum arată rezultatele individuale ale marilor jucători care dau dovadă de transparenţă totală, publicând rapoarte sau comunicate extinse la finele fiecărui trimestru.

Liderul reintră pe profit

BCR, cea mai mare bancă din România, din punctul de vedere al activelor, a înregistrat în primul trimestru un profit de 344 milioane lei, după ce anul trecut a avut pierderi de 2,8 miliarde lei în urma curăţării bilanţului, în timp ce activele s-au redus faţă de decembrie cu 1,5%, la 60,67 miliarde lei.

În primul trimestru al anului trecut, BCR realizase un profit de un milion de lei, însă după un proces intens de curăţare a bilanţului, care a presupus constituirea unor provizioane de 4,4 miliarde lei aferente creditelor neperformante scoase din bilanţ, banca a încheiat anul cu o pierdere de 2,8 miliarde lei. La sfârşitul lunii decembrie, BCR avea active de 61,62 miliarde lei, iar după primul trimestru al anului trecut se situau la 70,58 miliarde lei.

Banca Comercială Română a înregistrat în primele trei luni din acest an un profit operaţional de 392 milioane lei (88,1 milioane euro), cu 29% mai mic raportat la perioada similară a anului trecut, pe fondul unor venituri operaţionale mai mici, influenţate de contribuţii reduse din derularea creditelor neperformante şi parţial compensate prin costuri mai mici, potrivit raportului financiar trimestrial.

Venitul operaţional s-a redus cu 18%, la 749,9 milioane lei (168,5 milioane euro), din cauza veniturilor din dobânzi, care au scăzut cu 20,8%, la 510,5 milioane lei (114,7 mil. euro) şi a rezultatului net din tranzacţionare mai mic cu 29,8%, ajungând la 61,9 milioane lei (13,9 mil. euro), pe fondul activităţii de tranzacţionare mai reduse.

Tomas Spurny, CEO BCR: Rezultatele financiare în primul trimestru al anului 2015 subliniază faptul că redresarea BCR a luat un avânt puternic. Pe măsură ce reuşim să atingem obiectivele de eficientizare a costurilor şi eliminare a riscurilor, dedicăm din ce în ce mai multe resurse consolidării reţelei comerciale şi relaţiilor noastre cu clienţii.

BRD în revenire

Şi profitul net consolidat de 140 milioane lei a fost bun. Dacă ne raportăm la T1 2014, acesta este 2,9 ori mai mare, conducând la o rentabilitate anualizată a capitalurilor proprii (ROE) de 9,6%. Instituţia mai consemnează un declin semnificativ al costului riscului (-55% comparativ cu T1-2014), scăderea ratei creditelor neperformante (la 20% faţă de 25% la martie 2014) datorită operaţiunilor de ştergere şi vânzare de creanţe neperformante şi consolidarea gradului de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (73% la sfârşitul lunii martie 2015 faţă de 71% la sfârşitul lunii martie 2014). Indicatorul de solvabilitate rămâne unul solid: 17,6% faţă de 15,6% la martie 2014 şi 17,2% la decembrie 2014 (la nivel individual).
Soldul creditelor nete acordate de Grupul BRD pe segmentul retail a atins 17,2 mld RON, fiind relativ stabil faţă de luna decembrie 2014, cu o evoluţie uşor pozitivă pe segmentul persoanelor fizice. Soldul creditelor nete acordate persoanelor fizice a fost de 16,5 mld RON, +0,3% faţă de luna decembrie 2014, şi +0,4% faţă de luna martie 2014, datorită creditelor pentru locuinţe. Creditele nou-acordate pe segmentul Prima Casă au crescut puternic, cu 40% în T1-2015 faţă de T1-2014. Soldul creditelor nete acordate pe segmentul non-retail a fost de 9,2 mld RON, -0,9% faţă de luna decembrie 2014, pe fondul continuării limitării investiţiilor de către companii. În ciuda unei concurenţe puternice, soldul creditelor nete pe segmentul marilor clienţi a crescut cu 1,3% faţă de luna decembrie 2014.
Depozitele au înregistrat un avans de 3,8% faţă de luna martie 2014 şi au fost relativ stabile faţă de luna decembrie 2014, atingând nivelul de 35,9 mld RON, segmentul persoanelor fizice înregistrând o evoluţie pozitivă (+11,0% faţă de luna martie 2014 şi 4,4% faţă de luna decembrie 2014), care se situează peste nivelul pieţei. Cu un raport credite nete/depozite de 74% la sfârşitul lunii martie 2015 (-7 pp faţă de sfârşitul lunii martie 2014 şi -1 pp faţă de sfârşitul lunii decembrie 2014), BRD a continuat să-şi întărească gradul de autonomie financiară.
Venitul net bancar s-a redus cu 4,3% comparativ cu T1-2014, influenţat negativ de veniturile din dobânzi. Această evoluţie a fost cauzată de un efect de dobândă negativ şi de volumul în scădere al creditelor non-retail. Celelalte venituri au crescut, datorită unor câştiguri nete mai mari din instrumente derivate, custodie, administrarea activelor şi active financiare disponibile pentru vânzare.
Cheltuielile operaţionale au crescut uşor comparativ cu T1-2014, înregistrându-se reduceri ale costurilor imobiliare şi de comunicaţii; cheltuielile cu deprecierea şi amortizarea au fost de asemenea în scădere. Raportul cost/venit a fost de 53,5%.
BRD a redus rata creditelor neperformante (NPL) de la 25% la martie 2014 la 20% la martie 2015, datorită operaţiunilor de ştergere de creanţe şi vânzărilor de credite neperformante. După operaţiunea de ştergere de creanţe realizată în luna decembrie 2014, rata creditelor neperformante a rămas stabilă faţă de sfârşitul anului. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a fost consolidat de la 71% la sfârşitul lunii martie 2014 la 73% la sfârşitul lunii martie 2015. Costul net al riscului a scăzut cu 54,5% faţă de T1-2014, ambele segmente, retail şi non-retail, înregistrând îmbunătăţiri semnificative.
În continuare, BRD este bine capitalizată, înregistrând un indicator de solvabilitate de 17,6% la nivel individual (conform Basel III) faţă de 17,2% la decembrie 2014 şi 15,6% faţă de martie 2014, semnificativ superior cerinţelor de reglementare.

Philippe Lhotte, CEO BRD: „În anul 2014, BRD a reuşit să îşi îmbunătăţească considerabil atât profilul de risc, cât şi eficienţa operaţională. În T1-2015, banca noastră a cules roadele acestor eforturi, revenind la un nivel însemnat de profitabilitate. Pe viitor, Grupul BRD va continua să îşi pună în practică strategia ce se concentrează pe creşterea satisfacţiei clientelei şi pe inovare, având convingerea că aceste demersuri ne vor îndrepta activitatea spre o creştere durabilă.“

Banca Transilvania, pe val

Banca Transilvania a înregistrat rezultate pozitive în primul trimestru al acestui an. Profitul brut în primele trei luni este de 177,19 milioane lei, în creştere cu 43,4% faţă de trimestrul I 2014. La sfârşitul trimestrului I 2015, activele băncii totalizează 36.058 milioane lei, soldul creditelor este cu 1,7% mai mare decât era la finalul anului 2014, în condiţiile continuării procesului de scoateri de credite în afara bilanţului în trimestrul I 2015 (299 milioane lei), iar totalul resurselor atrase de Banca Transilvania de la clienţi este cu 0,5% peste nivelul de la sfârşitul anului 2014.
În trimestrul I 2015 au fost acordate atât companiilor, cât şi persoanelor fizice, peste 30.500 de credite noi, adică peste 10.000 de credite pe lună, a căror valoare totală a fost de 1.889 milioane lei.
George Călinescu, CFO Banca Transilvania: Ne bucurăm că în contextul alocării de resurse importante – umane şi financiare – pentru finalizarea tranzacţiei de achiziţie a Volksbank România, Banca Transilvania a continuat susţinerea economiei româneşti şi iniţiativele de creştere a eficienţei începute în ultima perioadă. Datorită focusului BT pe cross-selling şi creşterii vânzării de produse non-credit, veniturile medii înregistrate pe clienţii activi au crescut în trimestrul I din 2015 cu aproape 30% faţă de perioada similară a anului trecut, fără a fi mărite costurile pentru clienţi, în timp ce raportul cost/venit a scăzut cu 11% în aceeaşi perioadă.”

Trei factori au dus la creşterea veniturilor operaţionale BT în trimestrul I 2015: continuarea susţinerii economiei reale, dezvoltarea unor produse şi servicii noi, respectiv concentrarea pe creşterea activităţii în toate ariile de interes pentru Banca Transilvania. Toate acestea au ajuns, la sfârşitul trimestrului I 2015, la 548,2 milioane lei, cu 29% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când erau de 424,7 milioane lei. Rezultatul pozitiv al băncii, înregistrat şi în acest trimestru, a fost sprijinit în mod determinant de iniţiativele de eficientizare a activităţilor, respectiv de cele de control al costurilor, care au dus la o îmbunătăţire a raportului cost/venit cu 11% faţă de trimestrul I 2014, ajungând la 41,7% în trimestrul I 2015.
Numărul de clienţi activi ai băncii – persoane fizice şi companii – a crescut cu 7,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, de la 1,78 milioane la 1,91 milioane de clienţi. Focusul Băncii Transilvania au fost atât clienţii retail şi IMM, cât şi segmentele specializate. Numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, iar ritmul de creştere a veniturilor din comisioane operaţionale a fost de peste 10%.
La finalul trimestrului I 2015, cota de piaţă a Băncii Transilvania privind volumul plăţilor decontate prin sistemul SENT al Transfond a atins nivelul de 11,13%.
Banca Transilvania a încheiat trimestrul I 2015 cu un portofoliu de 2,36 milioane carduri, generând tranzacţii cu 17,34% mai mari faţă de perioada similară a anului precedent. Cota de piaţă a băncii privind volumul tranzacţiilor este de 17,9%. În trimestrul I 2015, portofoliul de carduri de credit a crescut cu 3%. Trimestrul I 2015 a adus creşteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail fiind acordate credite în valoare de 586 milioane lei. În ceea ce priveşte companiile, în primul trimestru 2015 banca a acordat aproximativ 5.100 de credite noi.
La 31.03.2015, soldul creditelor Băncii Transilvania era de 20.193 milioane lei, iar resursele atrase de la clienţi au ajuns la 30.196 milioane lei, raportul credite-depozite fiind de 66,9%. Banca Transilvania continuă să aibă un excedent de lichiditate, cu un indicator de lichiditate imediată de 55,4%, sensibil mai bun decât media sistemului bancar.
În continuarea demersului început în trimestrul II 2014, în conformitate cu recomandarea BNR, Banca Transilvania a scos în afara bilanţului creditele care aveau serviciul datoriei mai mare de 360 zile şi erau integral acoperite cu ajustări de depreciere. Creditele scoase în afara bilanţului în trimestrul I 2015 au fost de 299 milioane lei.
Banca Transilvania a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 10,32% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârşitul trimestrului I 2015. Urmărind păstrarea gradului de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane, chiar şi în condiţiile în care o parte dintre creditele integral provizionate au fost scoase în afara bilanţului, BT a înregistrat în trimestrul I 2015 cheltuieli nete cu provizioanele pentru active şi angajamente de creditare de 142 milioane lei. Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane aferente şi garanţii ipotecare reprezintă în continuare peste 122,7%, valoare păstrată pe parcursul ultimilor doi ani. Soldul total al provizioanelor este de 2.382 milioane lei, la data de 31.03.2015, reprezentând 11,8% din totalul creditelor.
Anul 2015 a confirmat trendul observat în 2014 cu privire la îmbunătăţirea comportamentului de plată al clienţilor retail şi IMM. Efectul combinat dintre acesta şi reducerea expunerilor neperformante istorice aferente respectivilor clienţi au dus la o scădere cu 4% a volumului restanţelor de peste 90 zile pe segmentele menţionate. Solvabilitatea băncii, luând în considerare profitul anului 2014 şi trimestrului I 2015, este de 17,83%.

UniCredit Ţiriac, uşor recul

UniCredit Ţiriac a obţinut în primul trimestru un profit net de 37 milioane de lei (8,5 mil. euro), în scădere cu 42% faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, pe fondul subţierii portofoliului de credite şi al scăderii veniturilor din dobânzi.

Banca a raportat venituri operaţionale de 306 mil. lei în perioada ianuarie-martie, în scădere cu aproape 10% faţă de primul trimestru din 2014, în timp ce costurile operaţionale au rămas constante, la 168 mil. lei. Raportul de performanţă cost/venit s-a deteriorat astfel până la aproape 55%.

Răsvan Radu, CEO UniCredit Ţiriac Leasing: Anul 2015 a demarat bine, iar rezultatele pentru primul trimestru dovedesc că avem un business sustenabil şi ne implicăm activ în finanţarea economiei, atât prin colaborarea cu companii mari sau IMM-uri, cât şi cu persoanele fizice.“

Cheltuielile operaţionale au avansat cu 10,2%, de la 178 milioane de lei, până la 196,2 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare transmise marţi de banca Bursei de Valori Bucureşti.

Volumul activelor a crescut cu 18,9%, de la 25,9 miliarde de lei, în martie 2014, la 30,8 miliarde de lei în acest an. Potrivit băncii, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la 6,8%, în scădere de la 10%, iar rentabilitatea activelor (ROA) s-a plasat la 0,7%, de la 1,1%. Raportul dintre costuri şi venituri a urcat de la 47,4% la 52,6%, în creştere cu 5,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.

Rata de acoperire cu provizioane a creditelor din bilanţ a scăzut faţă de 31 martie 2014 la 10%, de la 10,7%. Rata creditelor neperformante (credite cu întârzieri la plata de peste 90 de zile şi credite în cazul cărora s-a deschis acţiune juridică) este de 12,48%.

Bancpost, pe direcţia corectă

Bancpost a înregistrat în primul trimestru din 2015 un profit net de 25,2 milioane lei. Astfel, pe fondul creşterii veniturilor operaţionale cu 7% faţă de primul trimestru al anului anterior, precum şi datorită unei baze de costuri reajustată la sustenabilitatea pe termen lung a băncii, Bancpost şi-a îmbunătăţit rezultatul net înainte de provizioanele pentru credite neperformante cu 145%.
Exerciţiul de management accelerat al creditelor neperformante (NPL) desfăşurat în trimestrul IV 2014 şi de îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite performante sunt vizibile în ambele segmente, retail şi corporate. Ponderea NPL în total portofoliu a scăzut la 16,3%, comparativ cu 21% în trimestrul I 2014.
În paralel, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 16%, comparativ cu trimestrul I 2014, ca rezultat al redimensionării reţelei teritoriale, precum şi al procesului de optimizare şi eficientizare a operaţiunilor centralei băncii, indicatorul costuri/venituri înregistrând o îmbunătăţire cu 20%.
În prima parte a anului în curs, Bancpost a continuat să fie un jucător important atât pe piaţa activelor, cât şi a pasivelor bancare, volumul creditelor şi depozitelor menţinându-se constant faţă de trimestrul I 2014, ponderea credite/depozite rămânând subunitară, la un nivel confortabil de 84%. Banca şi-a optimizat sursele de finanţare prin gestiunea activă a portofoliului de depozite retail, precum şi prin atragerea unui volum ridicat de resurse de la Instituţiile Financiare Internaţionale (BERD, IFC, BEI).

George Georgakopoulos, CEO Bancpost:
„Procesul de transformare implementat în cadrul Bancpost a adus rezultatele aşteptate. Suntem încrezători că modelul de business orientat către client ne va pune într-o poziţie foarte bună, banca urmând a avea un rol important în susţinerea creşterii economiei româneşti. Principala prioritate a Bancpost rămâne susţinerea clienţilor noştri.”

Menţinerea unei situaţii confortabile a lichidităţii, precum şi a gradului de adecvare a capitalului peste media sistemului bancar a reprezentat şi continuă să reprezinte una dintre priorităţile managementului băncii. La sfârşitul trimestrului I 2015, solvabilitatea băncii se situa la aproximativ 18%, nivel cu aproximativ 3 puncte procentuale peste media sistemului bancar şi cu 8 puncte procentuale peste cerinţele regulatorii.

Start bun şi pentru ING

ING Bank România a înregistrat în T1 2015 un profit net de 82 milioane de RON, în creştere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar portofoliul de credite a crescut cu 12% faţă de T1 2014, ajungând la 11.387 milioane RON.

Cota de piaţă în creditare a crescut la 4,9% în 2015, de la 4,6% în T1 2014, iar cota de piaţă în fonduri atrase s-a ridicat la 6,1% comparativ cu 5,5% în aceeaşi perioadă a anului anterior.

ING Bank România a generat în T1 2015 un profit net de 82 milioane de RON, în creştere cu 9% faţă de T1 2014 şi venituri de 240 milioane RON, cu 17% mai mult faţă de T1 2014. Creşterea veniturilor a fost influenţată de creşterea afacerii în special în zona clienţilor Retail şi Mid Corporate Banking.

Raportul costuri/venituri a înregistrat o îmbunătăţire faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, diminuându-se la 56% în T1 2015 faţă de 60% în T1 2014. Această îmbunătăţire se datorează faptului că evoluţia pozitivă a veniturilor a depăşit creşterea costurilor.

Costurile totale au înregistrat totuşi o creştere de 9%, aceasta fiind generată de investiţiile în tehnologie din prima perioadă a anului 2015. Astfel, costurile totale în T1 2015 au ajuns la 134 milioane RON faţă de 123 milioane RON în aceeaşi perioadă a anului anterior.

Portofoliul de credite s-a majorat cu 12%, ajungând la 11.387 milioane RON faţă de 10.192 milioane RON în T1 2014, creşterea fiind influenţată de dezvoltarea activităţii pe toate segmentele de clienţi, cu o contribuţie semnificativă (50%) a clienţilor mid corporate şi IMM.

Cota de piaţă în creditare a crescut la 4,9% comparativ cu 4,6% în T1 2014, înregistrându-se o creştere accelerată a creditării în RON. Din total portofoliu, ponderea creditării în RON a crescut la 50% în T1 2015 faţă de 45% în aceeaşi perioadă a anului 2014.

Fondurile atrase au crescut de asemenea la 14.559 milioane RON, cu 13% mai mult faţă de T1 2014, evoluţie datorată, în principal, creşterii înregistrate în segmentul de retail unde a crescut atât numărul clienţilor deponenţi, cât şi valoarea medie a fondurilor per client.

Michal Szczurek, CEO ING Bank România:  „Am început 2015 concentrându-ne eforturile pe dezvoltarea unor produse inovatoare în zona digitală şi întărirea prezenţei în segmentul IMM, care beneficiază acum de tot sprijinul nostru şi de o abordare dedicată. De asemenea, anul 2015 a marcat o nouă etapă în strategia ING Bank pe piaţa locală, etapă în care clientul este direct implicat în construcţia produselor bancare, oferindu-i astfel mai multă putere de decizie.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0