Bariere operaţionale eliminate în derularea IMM INVEST ROMÂNIA

Bariere operaţionale eliminate în derularea IMM INVEST ROMÂNIA

În urma reuniunii organizate de Guvernul României, în data de 22.05.2020, au fost invitaţi să participe la consultări privind relansarea economică a României, reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor, ai Consiliului Patronatelor Bancare din România, ai Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România. Un punct important în agenda întâlnirii a fost evaluarea de etapa a implementării programului IMM INVEST, în vederea îmbunatăţirii şi dinamizării derulării programului.

Partenerii bancari au apreciat IMM INVEST ca fiind un program complex şi extrem de benefic, care va impacta semnificativ mediul antreprenorial, atât pe termen scurt, în perioada de criză, prin adresarea lipsei de lichiditate în ecosistemul economic, dar şi pe termen mediu şi lung, prin stimularea creşterii gradului de intermediere finaciara în economie. Reprezentanţii sistemului bancar au dat asigurări că îşi vor aduce din plin contribuţia pentru că IMM INVEST să fie un succes şi un pilon important în relansarea economică a României.

În urma discuţiilor, intre Guvern, sistemul bancar şi reprezentanţii IMM -urilor a rezultat şi necesitatea adoptării unor măsuri de ajustare, recalibrare, simplificare și flexibilizare a proceselor și fluxurilor programului IMM INVEST, prin eliminarea barierelor legislative existente în calea implementării în parametrii optimi.
În cel mai scurt timp, Guvernul a iniţiat aceste intervenţii legislative şi în şedinţa de Guvern de astăzi, 27.05.2020, aceste ajustări ale programului au fost aprobate. Măsurile aprobate de guvern se referă la eliminarea cerinţei de instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile, precum şi la renunţarea asupra condiției impusă beneficiarilor la înrolarea în Program în sensul de a face dovada că s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior datei de 31.12.2019, din cauza pandemiei de COVID-19.

Anunțăm partenerii bancari și potențialii beneficiari ai Programului IMM INVEST ROMÂNIA ca FNGCIMM a luat toate măsurile operaționale care se impun pentru a asigura aplicarea imediată a noilor prevederi legale mai favorabile relaţiei creditor-debitor, solicitările de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului depuse pană la data intrării în vigoare a modificărilor legislative aprobate în ședința de Guvern de astăzi se vor soluționa prin aplicarea noilor parametrii de analiza, recalibrați în urma intervențiilor legislative aprobate în ședința de Guvern de astăzi, 27.05.2020.

FNGCIMM anunţa public faptul că s-a ajuns la zi în ceea ce priveşte analiza de eligibilitate a înscrierilor în aplicaţia www.imminvest.ro., un număr de 60.541 întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise în programul IMM INVEST, iar un prim efect benefic este că, în prima fază vor fi susţinute peste 750.000 de locuri de muncă.

În mai puţin de o lună de la lansarea Programului IMM INVEST şi de la deschiderea înscrierilor în aplicaţia www.imminvest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat în cea de-a treia fază de implementare.

Procesul de analiză este la zi, iar solicitările eligibile sunt transmise într-un ritm accelerat către bănci. În maxim 72 de ore de la înscrierea în aplicaţie, fiecare solicitare a fost, fie admisă din punctul de vedere al eligibilităţii, fie s-au cerut clarificări IMM-ului în vederea completării sau corectării documentaţiei necesare în această fază. Partenerii bancari au digitalizat procesele de analiză a acestor solicitări, astfel într-un timp foarte scurt vor reuşi să proceseze un volum foarte mare de cereri de credit.

Primele două etape necesare a fi parcurse de către IMM-urile înscrise în program pentru a accesa finanţări garantate de stat, constau în analiza eligibilităţii privind încadrarea în categoria IMM, selecţie realizată de către FNGCIMM, iar faza a doua este realizată de băncile partenere şi vizează analiza solicitărilor IMM pentru acordarea creditelor pentru capital de lucru şi de investiţii garantate de stat.

Cea de a treia etapă consta în transmiterea în aplicaţia webplafon a programului ÎMM Înveşt, a dosarelor de credit aprobate de către bănci pentru accesarea garanţiei în nume şi cont stat, precum şi a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile şi comisioanele, aferente creditului până la 31.12.2020.
În acest moment în aplicaţia web plafon a FNGCIMM se afla un număr de 1441 credite aprobate de bănci în valoare de 1.073.540.960 de lei pentru accesarea garanţiei în nume şi cont stat, precum şi a grantului oferit prin schema de ajutor de stat.

FNGCIMM derulează cu celeritate procesele de aprobare ale garanţiilor în nume şi cont stat, respectând termenele asumate, respectiv 72 de ore pentru verificarea eligibilităţii solicitării, precum şi maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei corect şi complet întocmite. pentru acordarea garanţiei în nume şi cont stat, precum şi a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile şi comisioanele, aferente creditului.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0