Consiliul Fiscal: Este esențial ca execuția bugetară să asigure încadrarea în limita de 3% din PIB

Conferinta cu tema "Pozitia finantelor publice in Romania" organizata de Consiliul Fiscal, in Bucuresti

Proiectul de rectificare prevede un deficit bugetar de 15,9 mld. lei, mai mare cu 2,5 miliarde lei (0,4% din PIB) decât plafonul de 13,394 mld. lei, deviația față de plafonul legal crescând cu încă 1,2 mld. lei față de cea deja consemnată cu prilejul primei rectificări bugetare, potrivit Consiliului Fiscal

Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, atrage atenţia asupra faptului că modul în care s-a desfăşurat procesul bugetar din acest an pune sub semnul întrebării relevanţa regulilor bugetare şi angajamentul fata de respectarea disciplinei fiscale. Găsiţi mai jos opinia Consiliului Fiscal referitoare la rectificarea bugetară.

Comparativ cu parametrii aprobați în contextul primei rectificări bugetare, proiectul curent de rectificare prevede o reducere a veniturilor estimate ale bugetului general consolidat cu 3,4 miliarde lei şi a cheltuielilor cu 2,2 miliarde lei, ținta de deficit bugetar fiind revizuită ascendent la 15,90 miliarde lei (mai mare cu 1,2 miliarde lei ori 0,2 pp din PIB), respectiv 2,54% din PIB (evaluat la 625,6 miliarde lei). La nivelul elementelor individuale de venituri ale bugetului general consolidat, cea mai mare revizuire descendentă se regăsește la nivelul veniturilor nefiscale (-1,65 mld. lei, respectiv 0,2% la PIB). Revizuirea cumulată la nivelul veniturilor fiscale (-1,8 mld. lei) are drept surse principale estimarea unor încasări mai mici la nivelul accizelor (- 901 mil. lei), urmate de TVA (-365 mil. lei) și impozitul pe venitul persoanelor fizice (-308 mil. lei).

Eliminând influența schemelor de compensare în lanț a arieratelor bugetare, diminuarea cheltuielilor totale se datorează în principal reducerilor operate la nivelul achizițiilor de bunuri și servicii (-744 mil. lei), asistenței sociale (-556 milioane lei), utilizării rezervelor existente la nivelul cuantumului bugetat al cheltuielilor cu dobânzile (-477 milioane lei), reducerii componentei alte transferuri (-446 mil. lei), precum și diminuării cheltuielilor aferente programelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-287 mil. lei lei).

Cheltuielile de investitii, care cuprind cheltuielile de capital, cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare si alte transferuri de natura investitiilor, scad la rectificare cu -1,2 mld. lei fata de nivelul aferent rectificarii bugetare anterioare.

Consiliul fiscal are în continuare rezerve serioase cu privire la posibilitatea de a realiza ținta de final de an pentru veniturile din fondurile europene post-aderare, în condițiile în care, cu trei luni înainte de finele acestuia, nivelul intrărilor (5,03 mld. lei) reprezintă mai puțin de jumătate din suma estimată pentru întreg anul (12,15 mld. lei), iar estimările guvernamentale cu privire la performanța de absorbție au fost sistematic mai mari decât realizările.

Proiectul de rectificare prevede un deficit bugetar de 15,9 mld. lei, mai mare cu 2,5 miliarde lei (0,4% din PIB) decât plafonul de 13,394 mld. lei statuat de Legea 4/2013, deviația față de plafonul legal crescând cu încă 1,2 mld. lei față de cea deja consemnată cu prilejul primei rectificări bugetare. În plus, dacă majorarea de deficit cash efectuată cu prilejul primei rectificări bugetare nu atrăgea după sine, conform evaluării guvernamentale, o majorare a țintei de deficit bugetar conform ESA95 (relevant din perspectiva relației cu Uniunea Europeană), acest lucru nu se mai întâmplă acum, ratarea obiectivului initial de deficit ESA95 de 2,4% din PIB fiind probabil inevitabilă. In opinia Consiliului Fiscal, este esențial ca rezultatul execuției bugetare din 2013 să asigure încadrarea în limita de 3% din PIB (chiar cu o marja suficient de confortabila pentru a putea acomoda potenţiale revizuiri ulterioare de date) statuată de Pactul de Stabilitate și Creștere, astfel încât să poată fi evitată declanșarea unei noi proceduri de deficit excesiv.

Consiliul Fiscal atrage atentia ca la momentul operării primei rectificări bugetare existau deja suficiente elemente de natură să indice faptul că estimarea veniturilor bugetare pentru finalul anului era una lipsită de prudență, Consiliul fiscal avertizând Guvernul în acest sens în opinia emisă de acesta cu privire la Raportul semestrial asupra execuţiei bugetare şi la prima rectificare bugetară.

Modul în care s-a desfășurat procesul bugetar din acest an – ambele rectificări bugetare aducând majorări ale țintei de deficit (…), pune sub semnul întrebării relevanța regulilor bugetare și angajamentul față de respectarea disciplinei fiscale.

Dincolo de impactul asupra rezultatului execuției bugetare din acest an, revizuirea substanțială a estimărilor de venituri bugetare alterează substanțial perspectivele pentru bugetul aferent anului 2014, orice proiecție având în mod necesar drept punct de plecare realizările curente. In consecinta, in opinia Consiliului Fiscal, sunt necesare măsuri discreționare suplimentare semnificative pentru a asigura încadrarea în limitele plafonului de deficit bugetar pentru anul viitor (cu atât mai mult cu cât veniturile bugetare din anii 2012 și 2013 au fost afectate favorabil de încasările temporare din închirierea benzilor de frecvență către operatorii de telefonie mobilă).

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0