Evoluția pieței de capital în primele șase luni ale anului 2022

Evoluția pieței de capital în primele șase luni ale anului 2022

Valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața reglementată BVB și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a atins nivelul de 14,09 miliarde lei în primul semestru al anului 2022, în creștere cu 53% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, dar în scădere cu 35% față de finalul anului trecut.

La finele primelor șase luni din 2022, indicele BET, de referință pentru piața locală de capital, care surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, a înregistrat o scădere de 5,87% comparativ cu finalul anului 2021, având totodată o creștere de peste 12% față de minimul lunii martie (7 martie – 10.964 puncte).

Numărul de tranzacții derulate la BVB s-a majorat cu 38% în primele șase luni din anul 2022, comparativ cu primele șase luni din anul precedent și a scăzut cu 37% față de finalul anului 2021. Aproximativ 97% din valoarea totală a tranzacțiilor au avut loc pe piața reglementată a BVB, restul fiind derulate pe SMT.

Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare (56% din totalul valorii tranzacționate la BVB), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2022, a crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului 2021, înregistrând un nivel de aproximativ 2,21 miliarde lei.

La finalul semestrului I al anului 2022, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins nivelul de 193,24 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 1,4% comparativ cu 30 iunie 2021. Comparativ cu finalul anului 2021, capitalizarea bursieră (doar acțiuni) a înregistrat o scădere de 16% la finalul lunii iunie 2022, pe fondul amenințărilor persistente ale inflației și al incertitudinilor induse de războiul din Ucraina.

În ceea ce privește furnizorii de servicii financiare, la finele lunii iunie 2022, pe piața reglementată a BVB își desfășurau activitatea un număr total de 27 de intermediari, dintre care 17 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 3 instituții de credit locale și 7 entități autorizate în alte state membre UE. De asemenea, la finalul lunii iunie 2022, în cadrul SMT au activat 20 de intermediari, din care 16 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 3 instituții de credit locale și o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru UE.

Prin urmare, la finalul semestrului I al anului 2022, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 15,6 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată.

La finalul semestrului I 2022, în România își desfășurau activitatea 17 societăți de administrare a investițiilor (SAI), 84 organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), 27 fonduri de investiții alternative (FIA), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 4 depozitari. Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România a fost de aproximativ 46,8 miliarde lei la data de 30 iunie 2022, în scădere cu circa 6% comparativ cu anul anterior.

Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuși o preferință pentru acțiuni, a căror valoare totală este de circa 28,43 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 61% din activul cumulat al OPC. Investițiile în instrumente financiare cu venit fix la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 15,55 miliarde lei, reprezentând aproximativ 33% din activul total al OPC.

În ceea ce privește structura portofoliilor OPCVM, aceasta este orientată cu precădere spre instrumentele financiare cu venit fix. Dintre acestea, cea mai semnificativă pondere în activul total al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare o dețin titlurile de stat (36%), fiind urmate de obligațiunile corporative cotate (21%).

Mai multe detalii citiți în „Raportul privind evoluția pieței de capital în semestrul I 2022” –  AICI.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0