FinTP Connect – prototipul propus de Allevo pentru conformitatea băncilor cu prevederile directivei PSD2

FinTP Connect – prototipul propus de Allevo pentru conformitatea băncilor cu prevederile directivei PSD2

Dată fiind apropierea datei de intrare în vigoare a Directivei Serviciilor de Plăți revizuite (PSD2) – ianuarie 2018, Allevo a dezvoltat alături de clienți un prototip de soluție software pentru managementul centralizat al solicitărilor generate de prestatorii de servicii (PISP/AISP) în numele clientului final – FinTP Connect.

Această directivă are ca scop creșterea competitivității, inovării și transparenței în zona financiară, intensificând totodată atât nivelul de securitate al plăților online, cât și al accesului la conturi și informații. Aceste obiective sunt susținute de reglementarea unor noi forme instituționale de plată și introducerea de noi tipuri de interacțiuni, mandatând deschiderea API-urilor băncilor către terți: furnizori de servicii de inițiere plăți (PISP) sau furnizori de servicii de informații conturi (AISP).

Conform PSD2, prestatorii de tip PISP vor putea să inițieze plăți către un comerciant online (sau alt beneficiar) direct din contul plătitorului, printr-un portal online, în timp ce AISP vor putea să extragă informații despre conturile clienților, inclusiv istoricul tranzacțiilor sau extrase de cont. Astfel, rezultă noi posibile soluții de plată disponibile comercianților, precum și noi servicii pe baza datelor extrase, oferite de bănci, companii FinTech și furnizori de servicii financiare netradiționale.

În acest context, Allevo propune o soluție care preia solicitările primite de la terți, le procesează și le transmite către sistemele de core banking, returnând răspunsurile solicitate către cei dintâi. Concret, FinTP Connect asigură recepționarea solicitărilor de la PISP și AISP în format JSON/XML – ISO20022 și transmiterea lor către sistemele de core banking în formatul acceptat de acestea, respectiv preluarea răspunsurilor din formatul dat de sistemele de core banking și transmiterea lor către PISP/AISP în formatul XML/JSON – ISO 20022.

Printre funcționalitățile FinTP Connect se numără: managementul API-urilor, identificarea prestatorilor de servicii și verificarea validității lor în vederea permiterii accesului, managementul regulilor pentru aplicarea autentificării stricte a clienților, managementul activității desfășurate de către utilizatori prin intermediul terților și gestionarea riscurilor de fraudă, managementul serviciilor apelate de utilizatori prin intermediul terților, precum și configurarea formatelor de intrare a solicitărilor de la terți și de ieșire a răspunsurilor date de sistemele de core banking.

Noua directivă creează noi oportunități nu doar pentru acești terți nou introduși în ecuație, ci și pentru bănci și pentru clienții acestora. Spre exemplu, devenind ea însăși AISP, banca beneficiază atât de pe urma nivelului crescut de interacțiune cu clientul și a unei oferte bancare îmbunătățite, dar are și posibilitatea de a monetiza servicii adiționale, precum integrarea cu sistemele contabile, ERP sau HRM și managementul cashflow-ului prin analiză predicitivă.

De asemenea, băncile pot să facă parteneriate cu furnizori de servicii IT pentru a oferi pachete de contabilitate și gestiune pentru IMM-uri, complet integrate cu online banking, sau servicii precum gestiune mandate DD, generare fișiere de plăți salarii sau facturare electronică. În ceea ce privește clienții corporate ai băncilor, aceștia pot beneficia de instrumente de analiză pentru a preconiza tendințe viitoare ale fluxurilor de lichidități, pentru care banca ar putea oferi servicii de cash management automate și finanțare pe termen scurt.

Revenind la prototipul Allevo pentru PSD2, FinTP Connect, compania își arată disponibilitatea de a realiza demo-uri la instituțiile financiare interesate de această soluție, cu posibilitatea ajustării și extinderii funcționalităților în baza cerințelor fiecăruia.

Allevo este o companie furnizoare de soluții software care sprijină instituțiile financiare pentru a reduce costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție, prin utilizarea FinTP, aplicația open source care procesează tranzacții purtătoare de valoare, automatizează fluxuri de operațiuni și asigură conformitatea cu diversele standarde și reglementări din industria financiar-bancară.

Distribuția FinTP garantată de Allevo este destinată să crească competitivitatea, să elimine riscul operațional și să facă sistemele de procesare a tranzacțiilor financiare accesibile și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0