Grupul Băncii Europene pentru Investiții își extinde substanțial sprijinul pentru întreprinderile românești prin sume suplimentare alocate de Guvernul României din fondurile europene

Grupul Băncii Europene pentru Investiții își extinde substanțial sprijinul pentru întreprinderile românești prin sume suplimentare alocate de Guvernul României din fondurile europene

  • Sprijin pentru IMM de până la 1,38 miliarde EUR

  • Creșterea volumului de finanțări pentru cinci bănci românești și tranzacțiile cu două noi bănci vor îmbunătăți accesul IMM românești la finanțare în condiții avantajoase
  • Se estimează că peste 5.000 de companii locale vor beneficia de finanțări prin Inițiativa pentru IMM

Ca urmare a implementării cu succes a Inițiativei pentru IMM în România (SMEi), autoritățile române au alocat suplimentar 150 milioane EUR din Programul Operațional Regional, cu cofinanțare prin FEDR, ridicând bugetul FESI din cadrul inițiativei până la 250 milioane EUR. Prin această creștere și împreună cu resursele suplimentare din partea grupului BEI și a Comisiei Europene, până la 1,38 miliarde EUR sunt disponibile pentru companiile românești grație Inițiativei pentru IMM.

În acest context, au fost semnate noi contracte și modificări ale acordurilor existente cu intermediarii financiari români prin care se majorează volumul finanțărilor. Acordurile cu CEC Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și Unicredit Bank, precum și cele existente, încheiate cu Banca Transilvania și ING Bank România, vor contribui la sprijinirea a aproximativ 5.000 de IMM și start-up-uri care au nevoie de finanțare. Acordurile cu instituțiile financiare menționate urmăresc să faciliteze accesul la finanțare al firmelor românești, prin garanții de 60% pentru fiecare împrumut și prin scăderea ratelor dobânzilor percepute de bănci.

Cu această ocazie, Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell a declarat: „Inițiativa pentru IMM combină fondurile structurale cu alte resurse ale UE și BEI pentru a pune la dispoziție împrumuturi pentru 5.000 de IMM românești în condiții mai bune, contribuind la crearea de locuri de muncă foarte necesare în sectorul privat. Acest lucru a funcționat deja foarte bine în ultimul an, motiv pentru care acum majorăm dimensiunea inițiativei cu mai mult decât dublul fondurilor alocate anterior.”

Eugen Teodorovici, Ministrul Finanțelor Publice și Guvernatorul pentru România în cadrul BEI a declarat: “România este printre statele membre UE care au implementat această inițiativă și am reușit să o transformăm într-un program de marcă pentru IMM din țara noastră. Mai mult de 2000 de IMM românești au beneficiat de această Inițiativă, fiind deja alocată suma de 500 milioane EUR. Împreună cu partenerii noștri, intenționăm să construim în continuare pornind de la acest succes, în dorința noastră ca IMM să devină coloana vertebrală a economiei românești.”

Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu a declarat: „Având aproape 2.000 de IMM românești care au beneficiat deja de finanțare prin intermediul Inițiativei pentru IMM, suplimentarea bugetului aprobată anul trecut va facilita accesul mai multor IMM la finanțare cu dobânzi și garanții reduse, contribuind la creșterea competitivității economice. Pe lângă caracterul inovativ al utilizării fondurilor structurale și de investiții, va fi mobilizat mai mult capital privat pentru IMM – deoarece, prin această suplimentare a bugetului, se vizează noi piețe și ecosisteme financiare în România.”

Referindu-se la suplimentarea programului, Hubert Cottogni, Director în cadrul Fondului European de Investiții, a declarat: „Folosirea resurselor FESI împreună cu cele ale Grupului BEI și ale UE este o modalitate excelentă de a obține mai mult cu mai puțin. Aceasta permite FEI să își asume o parte din riscul intermediarilor financiari în beneficiul final al IMM românești. Resursele suplimentare FESI puse la dispoziție de România, multiplicate prin împrumuturi comerciale, vor genera până la 1,38 miliarde EUR în împrumuturi noi pentru IMM din România.

Comisarul European pentru Politica de Vecinătate, Negocierile de Lărgire și Politica Regională, Johannes Hahn a declarat: „Inițiativa pentru IMM arată perfect modul în care finanțarea Politicii de Coeziune, folosită într-un mod inovator, își poate multiplica efectele reale. România a fost printre primele state membre care s-au alăturat Inițiativei pentru IMM, fapt care a dat rezultate. Grație resurselor suplimentare din Fondul European de Dezvoltare Regională, tot mai multe IMM și start-up-uri vor putea profita de această oportunitate, vor continua să creeze locuri de muncă, creștere și prosperitate pentru țară și pentru cetățenii săi. „

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene – instituția de creditare pe termen lung a UE și singura bancă deținută și care reprezintă interesele statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta oferă finanțări pe termen lung pentru investiții solide cu scopul de a contribui la obiectivele politicii UE. BEI lucrează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru a pune în aplicare politica Uniunii Europene. Fiind entitatea cu cel mai mare volum de împrumuturi și credite din lume, BEI oferă finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții solide și durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor politicii UE. Peste 90% din activitatea BEI vizează Europa, însă Banca sprijină, de asemenea, politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Fondul European de Investiții face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa centrală este să sprijine micro-întreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii ale Europei prin acces la finanțare. FEI dezvoltă instrumente de capital de risc și pentru creștere, garanții și instrumente de microfinanțare, care vizează în mod specific acest segment de piață. Prin rolul său, FEI promovează obiectivele UE în sprijinul inovației, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii și ocupării forței de muncă.

Inițiativa pentru IMM (SMEi) din România, înființată în octombrie 2016, face parte dintr-o inițiativă mai largă a Comisiei Europene și a Grupului BEI, care beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene prin programele FEDER și Horizon 2020. Inițiativa urmărește încurajarea statelor membre să își dubleze volumul Fondurilor ESI investite prin instrumente financiare în perioada 2014-2020 și stimularea competitivității micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii ale României, printr-un acces mai bun la finanțare. SMEi a fost dezvoltată ca instrument de răspuns rapid și eficient pentru majorarea creditării în economia reală, creării de locuri de muncă și stimulării creșterii. Inițiativa pentru IMM este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu cofinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Notă: Opiniile prezentate nu reflectă în niciun fel poziția oficială a Uniunii Europene.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0