Guvernul a aprobat proiectul de lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare

guvern

Guvernul a aprobat în data de 3 iunie 2015 proiectul de lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, act normativ care va crea un nou cadru legal în domeniu, aliniat practicilor de la nivelul european. Scopul proiectului de lege este de a permite dezvoltarea acestor instrumente de finanţare pe piaţa locală, într-o manieră prudentă şi supravegheată corespunzător, asigurându-se astfel un plus de atractivitate pentru potenţialii investitori.

Existenţa acestui tip de obligaţiuni va permite instituţiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente (ca efect al garantării obligaţiunilor cu portofoliul de creanţe dedicate), efect care se va transfera într-un cost mai redus al creditării ipotecare. De asemenea, introducerea obligaţiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu şi lung, la profesionalizarea pieţei primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, în mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietăţilor imobiliare).

Proiectul de lege adoptat de Guvern răspunde, totodată, uneia dintre condiţiile asumate de autorităţile române în faţa Fondului Monetar Internaţional.

Principalele aspecte avute în vedere în acest proiect de lege vizează: asigurarea unei protecţii sporite investitorilor – cu ajutorul mecanismelor clare prin care să fie asigurată protecţia deţinătorilor de obligaţiuni, în condiţiile păstrării unui echilibru corespunzător între drepturile preferenţiale ale acestora şi cele ale altor creditori, ai instituţiei de credit emitente, diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, în acest scop, propunerea legislativă va asigura cadrul şi instrumentele pentru realizarea supravegherii acestei activităţi, suplimentar faţă de supravegherea prudenţială realizată în legătură cu orice emitent, potrivit proiectului de lege, competenţa de supraveghere prudenţială a activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare va fi acordată Băncii Naţionale a României, asigurarea segregării clare a competenţelor între autorităţile de supraveghere sectoriale, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, în legătură cu activitatea de emitere de obligațiuni ipotecare. În acest sens, propunerea legislativă prevede acordarea competenţei de supraveghere prudenţială a activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare unei singure autorităţi, respectiv Băncii Naţionale a României.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0