În 2022 provocarea pentru companii va fi de a dobândi agilitate

În 2022 provocarea pentru companii va fi de a dobândi agilitate

Dacă anul 2021 a venit cu multe provocări pentru companii, care au fost nevoite să țină pasul nu doar cu avansul tehnologic, ci și să gasească resursele pentru a depăși diversele crize ale momentului – criza sanitară, cea determinată de schimbările climatice, criza energetică sau criza economică – anul ce vine se anunță la fel de bulversant.

La aproape doi ani de la declanșarea pandemiei de Covid-19, complexitatea provocărilor economico-legislative și sociale continuă să producă transformări semnificative în companii, care sunt în situația de a-și regândi nu doar planurile de afaceri, ci și modul în care comunică cu proprii angajați, cu furnizorii și/sau clienții.

Iar dacă la nivel declarativ s-a spus, cu insistență, și pe bună dreptate, că actualul context complex și fără precedent creează premise pentru pentru atragerea de noi investiții publice și private, la nivelul companiilor, managerii trebuie să se concentreze pe câteva aspecte esențiale pentru viitorul afacerilor.

  • Limitarea impactului crizei Covid-19 la nivelul echipei

Vestea răspândirii noii variante Omicron alimentează îngrijorările companiilor, iar perspectiva adoptării legii privind obligativitatea testării angajaților dă frisoane multor companii, în condițiile în care România rămâne la coada clasamentului vaccinarii anti-Covid.

Dacă variantele Beta și Delta au determinat impunerea la scară largă a telemuncii și adoptarea unor măsuri de protecție sanitară care au crescut cheltuielile operaționale ale companiilor, managerii trebuie în continuare să găsească soluții pentru extinderea opțiunilor de flexibilizare a muncii și alocarea de noi resurse pentru a depăși previzibilele sincope ce vor apărea, în conditiile eventualei suspendării temporare a contractelor de muncă pentru angajații nevaccinați.

Marja de manevră a companiilor este foarte mică, dar minimul care se poate face de acestea este de a intensifica informarea clară și obiectivă a angajaților în legătură cu beneficiile vaccinării. Deși există multe opinii contrare și resursele angajate ar putea fi apăsătoare, companiile au posibilitatea acordarii unor stimulente care sa incurajeze vaccinarea în rândul salariaților.

De asemenea, la fel de importantă este aplicarea corectă și responsabilă a măsurilor de SSM specifice. De exemplu, în cazul anchetei epidemiologice pe care o companie trebuie să o realizeze atunci când un angajat este confirmat pozitiv, angajatorul trebuie să asigure confidențialitatea acesteo informații și să o dezvăluie către ceilalți angajați doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru asigurarea sanătății și securității celorlalți angajați. Apoi, angajatorul trebuie să coopereze cu autoritățile competente din domeniul sănătății publice și să respecte principiul minimizării datelor prelucrate, lunând măsuri de ordin tehnic și organizatoric pentru a asigura securitatea datelor.

Până la urmă, lipsa forței de muncă, restricțiile de mobilitate ce pot fi impuse la nivel național și / sau local, costurile recrutării și formării de noi echipe pot ridica probleme și mai grave companiilor.

  • Accent pe inovare și remodelarea strategiei de afaceri

Criza Covid-19 nu doar că a schimbat comportamentul de consum al clienților, dar a cauzat și întreruperi semnificative ale lanțurilor de aprovizionare care au determinat pierderi de producție în multe sectoare.

Pentru a face față acestor provocări, companiile trebuie nu doar să ia măsuri în acord cu riscurile financiare și operaționale, dar mai ales să își evalueze vulnerabilitățile și să schimbe paradigma de afaceri, prin valorificarea la maximum a resurselor tehnologice și/sau prin găsirea de opțiuni alternative pentru lanțul de aprovizionare/producție. Pentru a se alinia noilor tendințe din domeniul tehnologic, caracterizate de digitalizare, robotizare, inovație, companiile trebuie să adopte o atitudine proactivă și să se informeze în legătură cu evoluțiile din legislația națională sau europeană, aplicabile domeniului lor de activitate. De asemenea, ele trebuie să dezvolte colaborări cu parteneri, inclusiv financiar-bancari preocupați de creșterea sustenabilității.

  • Update pe noile măsuri legislative

A fi neinformat nu este o scuză pentru niciun manager sau antreprenor, chiar și în condițiile unei legislații schimbătoare așa cum am cunoscut-o în ultimii ani în România. Dacă încălcarea legii poate cauza pagube majore companiei, care poate fi vizată de amenzi, cereri de daune interese sau alte situații prejudiciabile, necunoașterea legii însemnă inclusiv să ratezi o serie de oportunități sau o alocare păguboasă a resurselor.

În acest context, merită amintite câteva din modificările legislative intervenite în ultimii doi ani ale căror efecte vor fi resimtite și în 2022.

În materie de resurse umane și salarizare : Conform HG nr. 1.071/2021, salariul minim brut pe economie se va majora de la 1 ianuarie 2022 la 2.550 lei, în timp ce în domeniul construcțiilor, acesta se menține la 3.000 lei/lună, conform OUG nr. 43/2019. În cazul salariaților din acest sector se vor menține și facilitățile fiscale în vigoare, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venit de 10%, de la plata contributiei CASS – 10%, reducerea cotei de contribuție la CAS, de la 25% la 21,25%.

În materie de fiscalitate sunt de avut în vedere mai multe acte normative, printre care:

–     OG nr. 8/2021 care stabilește că procentul de deducere fiscală pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor se majorează de la 1 ianuarie 2022 la 50%, dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de lege. În prezent, cheltuielile cu provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanțelor neîncasate, mai vechi de 270 de zile de la data scadenței, sunt deductibile în limita a 30% din valoarea acestora, cu anumite excepții. Aceeași Ordonanță a adus modificări ale prevederilor referitoare la plata impozitului pe dividendele distribuite dar neplătite. Astfel, impozitul pe dividendele distribuite, dar neplătite, se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care se aprobă distribuirea acestora. Legislația anterioară prevedea că plata se efectuează până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-au aprobat situațiile financiare anuale.

–     OUG nr. 153/2020 stabilește posibilitatea pentru companii de a beneficia de o reducere a impozitului pe profitul anual cu până la 15% din suma datorată. Reducerea se calculează în funcție de o serie de criterii (cum ar fi, de exemplu, existența unui capital propriu pozitiv și cel puțin egal cu jumătate din nivelul capitalului social) care, dacă sunt îndeplinite concomitent sau în întregime pot permite o reducere de până la 15% a impozitului. Această facilitate se aplică începând cu impozitul anual datorat pentru anul 2021, deci reducerea se va reflecta în declarația depusă în 2022. Pot beneficia de această măsură plătitorii de impozit pe profit și plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau companiile care plătesc impozit specific.

–     Ordinul nr. 1.191/2021 prevede procedura de implementare și administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. Astfel, societățile plătitoare de impozit pe profit și care fac parte din același grup pot opta să aplice consolidarea fiscală în ce privește plata impozitului pe profit, compensând, în anumite condiții, pierderile fiscale ale unora dintre ele cu profiturile impozabile ale celorlalte societăți din grup.

În fine, în privința digitalizării comunicărilor cu instituțiile publice, potrivit OG nr. 11/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022 devine obligatorie înrolarea în SPV – sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor / ANAF – pentru toți contribuabilii / plătitori persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și pentru toate persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Astfel, din 2022 nu vor mai fi acceptate de către organele fiscale cererile, înscrisurile, orice alte documente depuse fizic, ci numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Și tot de la 1 ianuarie 2022, intervine obligația pentru contribuabilii mari (de la 1 ianuarie 2023, pentru contribuabilii mijlocii, și de la 1 ianuarie 2025 pentru contribuabuilii mici) de a depune la organul fiscal o nouă declarație informativă, SAF-T, care cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală a acestora. Fișierul va facilita organelor fiscale analiza și controlul fiscal, va constitui o probă în cadrul inspecției fiscale și va fi pus la dispoziție în cadrul căilor administrative și judiciare de atac. Sunt scutite de la obligația depunerii acestui fișier standard, între alte categorii, PFA-urile, întreprinderile individuale și familiale, societățile profesionale de avocați sau cabinetele medicale indivuale.

Lumea în care trăim este într-o schimbare continuă, cadrul legislativ este deja complex, iar provocarea anului 2022 va fi aceea de a dobândi agilitate și flexibilitate în adoptarea rapidă de măsuri potrivite pentru situații neprevăzute în orice domeniu. Pentru că, în cele din urmă, fiecare antreprenor sau manager trebuie să știe că este aproape imposibil să schimbi direcția vântului, dar velele pot fi aranjate pentru ca întotdeauna să poți ajunge la destinația dorită.

 Dana Gruia Dufaut, avocat fondator, Cabinet de avocat GRUIA DUFAUT

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1