Nicolae Istudor, rectorul ASE:  Ne dorim să ne ancorăm adânc în realitatea economică

Nicolae Istudor, rectorul ASE: Ne dorim să ne ancorăm adânc în realitatea economică

istudorASE Bucureşti are o nouă echipă de management, care a lăsat în urmă rapid ecourile electorale trecând efectiv la transpunerea în practică a programului managerial. Am discutat despre aceste proiecte pentru următorii patru ani şi nu numai cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, noul rector al universităţii.

Domnule profesor, în primul rând felicitări pentru succesul şi desemnarea ca rector al ASE. Cum poate fi explicat succesul dumneavoastră încă din primul tur, în condiţiile în care au existat 5 candidaturi?

Succesul s-a datorat, probabil, faptului că sunt un om cunoscut în ASE, unde lucrez din 1993, când am absolvit ca şef de promoţie. Am fost în toată această perioadă implicat în activitatea de management universitar şi extra-universitar la diferite niveluri. Am câştigat notorietate şi în urma faptului că am candidat pentru funcţia de rector în urmă cu patru ani. Am fost timp de două mandate prorector, perioadă în care am manifestat deschidere faţă de problemele ridicate de colegi şi studenţi şi am căutat să găsesc soluţiile potrivite pentru fiecare dintre acestea. Experienţa în management, în general, şi în managementul universitar, în cazul de faţă, reprezintă un factor care poate face diferenţa. Cred că e bine să ai în spate minimum două mandate de prorector, eventual şi unul de decan sau şef de departament. Arta de a conduce se deprinde în timp. Este foarte important să te dezvolţi fără a arde etapele.

Alegerile au trecut. Ce urmează acum?

Eu personal am şi uitat că au fost – am intrat cu toate forţele în problemele curente. Voi continua ceea ce au început predecesorii mei, rectorii Pavel Năstase şi Ion Gheorghe Roşca, cărora le port un real respect, dar voi pune în aplicare şi idei noi. Împreună cu echipa de prorectori şi decani nou aleşi, cu Consiliul de Administraţie, vom pune în practică ceea ce ne-am propus în programul de management. Şi, în funcţie de resurse şi oportunităţi, vom încerca să realizăm chiar mai mult. Ne vom ghida după indicatorii de performanţă din cadrul contractului de management care sunt structuraţi pe cele nouă capitole ale programului meu de candidat.

Ce veţi întreprinde în materie de proces educaţional?

Ne dorim menţinerea şi consacrarea ASE în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Deşi suntem clasificaţi astfel, mie îmi place să spun că noi facem în primul rând Educaţie (fără a ştirbi din rolul cercetării). Vrem să consolidăm atât programele de studii în limba română, cât şi pe cele în limbi străine, pe de o parte, şi programele din domeniul economic, respectiv cele din domeniul socio-uman, pe de altă parte. Vom întări şi programele MBA şi dorim să acredităm internaţional un număr cât mai mare de programe de studii.

Ne dorim conturarea unor colective multidisciplinare capabile să identifice problemele economiei României şi să ofere soluţii viabile pentru rezolvarea acestora. Vom selecta, de asemenea, cu mare atenţie, pieţele potenţiale de unde să recrutăm studenţi străini – vom face o analiză atentă a listei de târguri la care vom participa. Evident, vom ţine cont şi de contextul actual, evitând potenţiale probleme de securitate.

Ce le pregătiţi studenţilor?

Evident că studenţii sunt în centrul preocupărilor noastre. Vom face tot ce depinde de Consiliul de Administraţie pentru a le asigura nivelul de reprezentativitate de 25% în structurile manageriale, pentru a creşte numărul de burse de cercetare pentru studenţi şi masteranzi, asigurate din resurse interne (astfel încât să ajungem la 22 de burse, câte două pe fiecare facultate, una pentru studenţii de la programele de licenţă şi una pentru cele de masterat), acordarea de burse ERASMUS, implicarea, în continuare, în procesul de cazare, asigurarea de locuri suplimentare în taberele studenţeşti, prin colaborări cu alte universităţi sau utilizând centrele proprii de la Predeal şi Covasna, şi alte forme de sprijin conform prevederilor legale în vigoare.

Cum arată planurile pentru studii avansate?

Vom căuta să dăm mai multă libertate în ceea ce priveşte programele de masterat, descentralizând treptat bugetele, prin calcularea şi reţinerea unei regii corecte care să asigure acoperirea costurilor generale ale universităţii. În ceea ce priveşte programele de doctorat, ne propunem implicarea mai activă a organizaţiilor economice publice sau private în desfăşurarea acestora. Le vom solicita acestora teme de cercetare şi le vom invita alături de noi, atât prin constituirea Consiliului consultativ, cât şi prin facilitarea accesului studenţilor doctoranzi la informaţiile necesare desfăşurării unor cercetări aplicative. Ne dorim să creştem veniturile din cercetare şi să fim cât mai orientaţi către mediul economic şi social. Avem câştigate două proiecte în „Orizont 2020“ şi dorim să ne implicăm activ în parteneriate care să ne permită să derulăm proiecte serioase de cercetare. Vrem să consolidăm şcolile doctorale, să implicăm mai mult doctoranzii şi chiar masteranzii pentru a face cercetare în echipe mixte cu profesori sau cercetători externi.

Revenind puţin la educaţie, cine se va ocupa de îmbunătăţirea performanţei?

Vom susţine cadrele didactice pentru a participa la schimburi de experienţă la universităţi de prestigiu. Vom continua să promovăm programele Erasmus pentru studenţi. Ne dorim, de asemenea, să încheiem parteneriate consistente cu universităţi de top din Germania, Anglia, SUA, pe lângă cele tradiţionale.

Vom invita să ţină prelegeri în faţa studenţilor ASE cadre didactice de prestigiu din străinătate. Vom apela la experţi din cadrul unor organizaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu, care să prezinte studenţilor noştri studii de caz. Avem deja un astfel de proiect care se desfăşoară în fiecare zi de marţi în ASE, prin care sunt invitaţi experţi din firme de prestigiu pentru a ţine prelegeri pe anumite teme stabilite de comun acord cu studenţii.

Vom analiza modul de realizare a clauzelor din parteneriatele cu organizaţii din ţară şi străinătate şi le vom selecta exclusiv pe acelea care şi-au dovedit seriozitatea şi viabilitatea. Ne dorim să oferim studenţilor şi masteranzilor noştri stagii de internship în cadrul companiilor (dacă se poate, chiar plătite), pe lângă tradiţionalele stagii de practică sau vizite de lucru.

În concluzie, ne dorim să fim cât mai ancoraţi în realitatea economică din ţară şi străinătate.

Cum valorizăm şi recunoaştem meritele celor care contribuie la bunul nume al ASE?

Ne propunem asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor specifice cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi personalului tehnico-administrativ, precum şi crearea unui climat de muncă prietenos şi colegial, în cadrul căruia cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii să fie trataţi cu mai mult respect de către celelalte categorii de angajaţi ai universităţii noastre. Ne dorim atragerea în învăţământ a celor mai buni absolvenţi de la programele de doctorat şi postdoctorat din domeniile ştiinţelor economice, administrative şi socio-umane.

Vom stimula performanţele cadrelor didactice şi de cercetare, prin suportarea costurilor deplasărilor şi a taxelor de participare la conferinţe internaţionale, în limita fondurilor alocate şi în măsura în care creaţia muncii lor contribuie la creşterea vizibilităţii universităţii noastre.

Vom organiza anual „Gala Premiilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti” în cadrul căreia să fie recunoscută, apreciată şi stimulată implicarea membrilor comunităţii universitare (studenţi, cadre didactice, cercetători şi personal tehnico-administrativ) şi a altor persoane la creşterea prestigiului şi performanţei Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

O educaţie de calitate presupune finanţare. Cum vă asiguraţi acest necesar? Vedeţi schimbări organizatorice?

Deocamdată suntem destul de dependenţi de finanţarea de la stat. Şi regretăm să avem o problemă reală legată de faptul că, deşi costurile calculate per student erau de 3.500 de lei (în momentul în care am stabilit taxa pentru anul universitar 2015-2016), noi primim de la minister o subvenţie de numai 3.009 lei. Încercăm să compensăm această diferenţă prin venituri din cercetare, donaţii, sponsorizări etc.

Mandatul nostru nu prevede noi investiţii. Vom continua ce avem început (construcţia din Piaţa Romană nr. 7 şi finalizarea spaţiilor de la Predeal şi Occidentului) şi, dacă vom identifica alte surse, dorim să demolăm căminele vechi din Moxa şi să facem unul modern, care să se alăture celor deja existente.

Organizatoric nu intenţionăm să aducem schimbări esenţiale. Vom face o consolidare a departamentului juridic, ţinând cont că ne aflăm într-o permanentă schimbare la nivel legislativ. De asemenea, dorim să înfiinţăm un departament de Analiză-Prognoză şi Strategii, pe care să ne bazăm în luarea deciziilor.

Nu în ultimul rând, vrem să facem funcţional, în sediul din Piaţa Romană, un Birou Unic la care solicitanţii să-şi poată rezolva toate problemele ce presupun birocraţie şi multe vizite la diverse birouri. Ne propunem ca această entitate să rezolve orice problemă într-un timp rezonabil.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0