Patria Bank, rezultate financiare Q1 2022

Patria Bank, rezultate financiare Q1 2022

Rezultatele financiare la 31 martie 2022 aferente primului trimestru prezintă un profit net de 882 mii lei survenit în principal din evoluția favorabilă a veniturilor operaționale aferente veniturilor din dobânzi și comisioane (activitatea de bază a băncii), dar și dintr-o contracție a ajustărilor de depreciere a activelor financiare. Activele băncii au coborât ușor, la 3,78 miliarde lei, creditele brute s-au cifrat la 2,22 miliarde lei (din care 188 milioane lei credite neperformante). Depozitele au suferit și ele o ușoară contracție coborând la 3,2 miliarde lei. Rentabilitatea activelor a fost de 0,1%, cea a capitalurilor, de 1%, raaportul cost/venit, 84% iar rata fondurilor total proprii, 18,29%.

Consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive în primele trei luni ale anului 2022 într-un context macroeconomic nefavorabil, reprezintă confirmarea viabilității modelului de afaceri. Principalele repere financiare ala Patria Bank la 31 martie 2022 sunt următoarele.

  • Creditele nou acordate de bancă au fost în valoare de 193 mil. lei, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv 72 mil. lei comparativ cu decembrie 2021 și cu 16%, +275 mil. lei față de martie 2021
  • A avut loc o îmbunătățire a structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 53% la decembrie 2021, cât și creșterea indicatorului credite pe depozite clientelă de la 65% la sfârșitul anului 2021 la 70% la martie 2022.
  • Veniturile nete din dobânzi s-au majorat cu 17% la martie 22 față de martie 21, în linie cu evoluția  portofoliului de credite și creșterea eficienței comerciale prin randamente superioare sistemului bancar
  • A continuat reducerea ratei NPL, cu 2,91% față de martie 2021 și menținerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere la peste 58%. De asemenea a avut loc o menținere a unei baze de capital solide evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii în jurul nivelului de 18%, atât la nivel individual, cât și consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0