Performanţă net superioară a indicilor BVB faţă de pieţele din regiune. Bursele (încă) cresc, riscurile se consolidează

Performanţă net superioară a indicilor BVB faţă de pieţele din regiune. Bursele (încă) cresc, riscurile se consolidează

Indicele BET consemnează o creştere cu circa 14% de la începutul anului, în sincronizare cu alte pieţe de acţiuni dezvoltate sau emergente din regiune, pe fondul unui sentiment îmbunătăţit al investitorilor. Un aspect notabil se referă la faptul că avansul din 2019 şi până în prezent, de circa 33% este net superior indicilor asociaţi unor pieţe mult mai lichide şi mai vizibile din regiune, precum Ungaria (15,7%), Cehia (21,4%) şi mai ales Austria (0,9%) şi Polonia (1,8%). Iar dacă se iau în considerare şi dividendele distribuite de principalii emitenţi, randamentele afişate sunt cu atât mai mult în favoarea bursei locale. Inconvenientul principal al BVB rămâne însă lichiditatea redusă, ceea ce înseamnă că piaţa locală nu poate fi o alternativă de economisire pentru un număr mare de investitori care deţin capitaluri importante. Un prim pas major care să susţină un avans al lichidităţii în următorii ani este reprezentat de listarea Hidroelectrica ce ar trebui să faciliteze atragerea de alţi emitenţi privaţi de anvergură către bursa locală.

Alexandru Dragomir (articol apărut în suplimentul Piața de Capital al revistei Piața Financiară, august 2023) 

Parcursul ascendent al burselor din 2023 poate fi considerat unul surprinzător, avansurile cotaţiilor fiind chiar semnificative pentru unii dintre emitenţi. Pieţele de acţiuni au început să scadă în ianuarie 2022 şi au atins minimele în jurul datei de 12 octombrie a anului trecut. Ulterior, preţurile acţiunilor au înregistrat un parcurs de recuperare relativ rapid şi neaşteptat pentru foarte mulţi dintre observatori. Astfel, nivelurile actuale ale indicilor bursieri sunt cu cel puţin 20% peste valorile minime atinse în apropierea jumătăţii lunii octombrie a anului trecut. Ceea ce înseamnă că ne găsim din nou într-o piaţă bursieră de creştere. Şi aceasta în pofida faptului că în prima parte a acestui an, aşteptările analiştilor şi managerilor de fonduri indicau mai degrabă o reluare a trendului de scădere. Astfel, pentru S&P 500, faţă de un minim atins în 12 octombrie, se înregistrează în prezent o creştere cu 28%, în timp ce în cazul indicelui NASDAQ este consemnat un avans cu 36%. Creşterea rapidă a fost stimulată de rezultatele bune ale marilor companii de tehnologie americane şi de interesul tot mai mare al investitorilor în legătură cu companiile care ar putea fi catalizatorii noii revoluţii digitale reprezentate de asimilarea inteligenţei artificiale la scară largă. Un avans comparabil de 35% poate fi consemnat şi pentru indicele DAX, în timp ce indicele BET are o valoare superioară cu peste 25% faţă de nivelul minim bursier atins în octombrie anul trecut.

Pe de altă parte, poate şi mai relevantă este analizarea distanţei dintre valorile actuale ale indicilor şi cele de închidere ale anului 2021. Astfel, nivelul BET este cu 1,4% peste cel din decembrie 2021, în timp ce indicii europeni sunt uşor în teritoriu pozitiv (DAX + 3,7%, Euronext 100 + 2,9%), în timp ce indicii americani sunt în teritoriul negativ (S&P 500 -3,9%, NASDAQ -8,5%) (vezi tabel 1). Se poate spune astfel că, una peste alta, ajustările semnificative ale preţurilor înregistrate de multe dintre acţiuni în cursul anului trecut aproape erau deja recuperate până la sfârşitul lunii iulie.

O astfel de evoluţie favorabilă a pieţelor de acţiuni poate fi considerată surprinzătoare pentru că intervine în contextul unor creşteri substanţiale ale dobânzilor de către băncile centrale, iar o parte a analiştilor se aşteptau ca profiturile companiilor să se ajusteze deoarece multe dintre economii nu vor putea să evite o recesiune. Cu toate acestea, pieţele mizează că băncile centrale vor opri în curând creşterea dobânzilor şi că multe dintre companii vor reuşi să-şi crească în continuare profiturile în pofida palierului ridicat al dobânzilor. Această teză este însă la rândul său contestată de mulţi analişti şi investitori care se aşteaptă ca multe companii să-şi ajusteze profiturile începând cu trimestrele următoare. Acest aspect este considerat cumva inevitabil pentru o parte dintre emitenţi, ţinând seama că dobânzile sensibil mai mari faţă de anii trecuţi vor ajusta mai dur profiturile operaţionale, iar inflaţia ridicată va eroda treptat puterea de cumpărare a populaţiei şi capacitatea de investiţii a companiilor.

În ceea ce priveşte variaţia indicelui BET-TR al BVB (care înglobează şi impactul dividendelor), consemnam faţă de decembrie 2019 o performanţă de 67%, sensibil mai bună fată de indicii similari de la Varşovia şi Viena care au crescut cu 24% şi respectiv 16%. Ca atare, caracteristica deja recunoscută a BVB de piaţă de dividende este surprinsă şi de indicii specifici prin amplitudinea mult mai mare a creşterii indicelui BET-TR, fapt care pune în valoare bursa locală într-o comparaţie regională. Pe de altă parte, se observă că indicele pieţei din Praga, cu un avans de 54%, a înregistrat o evoluţie comparabilă cu indicele specific al BVB (vezi tabel 2).

Cum să privim evoluţia bună a BVB

Dacă avem în vedere că OMV Petrom, Romgaz, Nuclearelectrica, Hidroelectrica şi Fondul Proprietatea (FP) au o pondere de peste 55% în indicele BET, iar profitabilitatea producătorilor de energie a fost puternic susţinută în 2021 şi în 2022 de saltul preţurilor la petrol, gaze şi electricitate, avem o imagine obiectivă a principalului motiv din spatele “performanţei” bursei de la Bucureşti în ultimii doi ani.

Profiturile în creştere şi dividendele substanţiale acordate de aceste companii importante de la BVB în ultimii ani, au fost de natură să susţină dinamica cotaţiilor în piaţă, fapt vizibil inclusiv în 2023. Astfel, valori ale randamentului net al dividendului de peste 7% (raportat la preţurile de închidere din ultima şedinţă de tranzacţionare din 2022), pot fi considerate rezonabile şi practic au fost de natură să susţină cotaţiile.

OMV Petrom este fără îndoială (din nou) campionul distribuţiei de dividende, fapt care a susţinut cotaţiile SNP în acest an. Astfel, profitul net istoric de 10,3 miliarde lei din 2022 i-a permis companiei să aloce nu numai un dividend în creştere faţă de anul anterior (randament net al dividendului de 7%), dar să propună şi distribuirea unui dividend special de 0,045 lei/acţiune, chiar peste cuantumul celui ordinar. Astfel, distribuţia unui dividend special înseamnă raportat la cotaţia actuală un randament net al dividendului de 7,5%. Perspectiva în sine a distribuţiei unui dividend special a susţinut în acest an cotaţiile care au înregistrat un avans cu 30%, în pofida trecerii datei ex-dividend pentru distribuţia dividendului ordinar. Merită notat faptul că distribuţiile de dividende aprobate de OMV Petrom în acest an înseamnă o alocare către acţionari de 50% din profitul istoric obţinut anul trecut. Dacă avem însă ca referinţă preţul de închidere al acţiunii SNP din decembrie 2022, ar rezulta un randament cumulat net de 16% al celor două distribuţii de dividende din 2023. Cuantumul avansului cotaţiilor, precum şi al randamentului dividendului poziţionează OMV Petrom ca fiind vedeta BVB în acest an.

De remarcat că anul trecut acţiunile SNP, SNN şi SNG au înregistrat scăderi ale cotaţiilor în pofida rezultatelor financiare trimestriale foarte bune şi a perspectivei certe a unor dividende atractive pentru exerciţiul financiar 2022. Însă, în acest an, acţiunile SNN şi SNG au înregistrat avansuri sub 10%, în timp ce acţiunile SNP s-au detaşat cu o creştere cu 30%, probabil stimulate şi de fluxul semnificativ de dividende. Se cuvine a fi observat faptul că raportat la sfârşitul anului 2021, adică în perioada care a debutat cu incidenta pandemiei COVID-19 şi până în prezent, acţiunile Nuclearelectrica au fost un star al bursei, în sensul că au înregistrat o creştere de peste trei ori a cotaţiilor. Această evoluţie a fost stimulată de creşterea preţului curentului electric în ultimii ani, fapt care a “alimentat” profiturile companiei.

Companiile de utilităţi Transelectrica, Electrica şi Transgaz reprezintă o categorie aparte de emitenţi de la BVB care s-a distins în sens negativ prin faptul că a dezamăgit investitorii în ultimii ani prin volatilitatea profitabilităţii lor, care s-a manifestat în condiţiile unui trend negativ al rezultatului net. Astfel, nu poate să apară surprinzător faptul că emitenţii menţionaţi înregistrează de multe ori scăderi ale capitalizării pe orizonturi mai lungi de timp. Într-o postură diferită este Conpet, care, deşi foarte stabilă din punctul de vedere al rezultatului net raportat, nu a oferit câştiguri de capital semnificative, aceasta remunerându-şi investitorii aproape exclusiv prin dividende relativ atractive. Raportat la sfârşitul anului 2019, preţul acţiunii COTE era cu 6% mai mic. Însă rămâne de remarcat faptul că randamentul net al dividendului pentru COTE (calculat cu preţul de închidere al acţiunii din decembrie 2022) era de 8%, adică chiar mai mare faţă de producătorii de energie Romgaz, Nuclearelectrica şi OMV Petrom.

Acţiunile băncilor constituie asemenea o categorie aparte, mai ales în condiţiile în care spectrul unei recesiuni este tot mai des invocat de analişti şi de mediul de afaceri. Cauzele acestei percepţii sunt legate de temerea ca saltul major al dobânzilor să nu se reflecte şi într-un avans consistent al cheltuielilor cu provizioanele. Însă acest lucru nu s-a întâmplat până la jumătatea acestui an, profiturile băncilor fiind robuste, şi chiar stimulate de creşterea dobânzilor care a susţinut creşterea veniturilor nete din dobânzi. Între cele două bănci se remarcă o performanţă relativă mult mai bună a acţiunilor TLV faţă de BRD, astfel încât raportat la sfârşitul anului 2021, capitalizarea Băncii Transilvania a avansat cu 22%, faţă de o ajustare a valorii de piaţă în cazul BRD.

Investitorii vor fi forţaţi să fie tot mai selectivi

Teraplast şi MedLife au devenit vedete ale BVB, fiind între cele mai autentice companii de creştere de la bursa din Bucureşti, după ce în fiecare din anii 2020 şi 2021 şi-au dublat sau chiar triplat capitalizarea (Teraplast în 2021). Însă, în condiţiile rezultatelor financiare sub aşteptări din 2022, capitalizarea celor două companii s-a ajustat anul trecut cu 29% (MedLife) şi respectiv 44% (Teraplast) în condiţiile în care profiturile s-au corectat la rândul lor chiar substanţial faţă de anul anterior. De asemenea, trendul de înrăutăţire al rezultatelor financiare a fost confirmat şi de raportările pentru primul trimestru din 2023, astfel încât evoluţia celor două companii va continua să stârnească un nivel de interes ridicat, acestea fiind între cele mai de succes companii private care s-au listat prin IPO-uri la BVB. În timp ce acţiunile MedLife au avansat cu 13,5% în 2023, cotaţiile acţiunilor Teraplast s-au ajustat suplimentar cu peste 8% în condiţiile în care compania a raportat pierdere atât pentru primul trimestru, cât şi pentru primul semestru din acest an. Reluarea trendului ascendent al profitului reprezintă principală aşteptare a investitorilor, cu atât mai mult cu cât indicatorii de evaluare ai celor două companii se găsesc pe un palier ridicat.

Pe de altă parte, există emitenţi care se situează într-un parcurs de recuperare a valorii de piaţă, precum Sphera Franchise Group (SFG) pentru care cotaţiile au avansat cu peste 45% în 2023, în condiţiile în care această companie a fost între cele mai afectate de şocul pandemiei. Astfel, faţă de sfârşitul anului 2019, cotaţiile SFG erau cu 9% mai ridicate, ceea ce indică o recuperare integrală după această perioadă. Într-o poziţie similară este şi compania Purcari (WINE), ale cărei cotaţii au avansat cu 34% în 2023, capitalizarea fiind cu doar 2,5% mai mare raportat la cea de la sfârşitul anului 2019. Pentru producătorul de vinuri anul 2022 a fost unul foarte dificil, alimentat şi de contextul geopolitic, când a pierdut aproape jumătate din capitalizare, în pofida rezultatelor financiare foarte bune, cu un avans cu 36% al profitului net faţă de anul 2021.

TTS este de asemenea una dintre acţiunile cele mai generoase cu investitorii, în condiţiile în care profiturile sale au crescut spectaculos, susţinute de creşterea volumelor de trafic cu cereale preluate dinspre Ucraina. În aceste condiţii, preţurile acţiunilor TTS au crescut cu 60% în 2023, un avans comparabil fiind înregistrat de acţiunile Aquila. Această companie a raportat rezultate financiare foarte bune pentru 2022 şi primul trimestru din 2023 şi a convins investitorii că scăderea cu peste 40% a cotaţiilor înregistrată anul trecut a fost una exagerată şi astfel corecţia respectivă s-a constituit într-o oportunitate de plasament pe termen lung.

Având ca referinţă sfârşitul anului 2019, între cele mai importante scăderi de preţuri pot fi consemnate pentru Alro, cu 30% în condiţiile în care creşterea accelerată a preţului curentului electric a afectat substanţial profilul de profitabilitate al companiei.

De asemenea, şi alte companii de pe piaţa reglementată, care nu sunt în prim planul BVB, au atras atenţia prin rezultate bune din ultimii ani şi prezintă argumente pentru a se menţine pe o listă mai lungă a investitorilor, în căutarea de oportunităţi de plasament pe termen mediu şi lung la BVB. O astfel de selecţie orientativă ar putea include companii precum Safetech (SAFE), Antibiotice (ATB), Aerostar (ARS), Transilvania Broker Asigurări (TBK), Oil Terminal (OIL), Socep (SOCP). O altă categorie de companii este reprezentată de cele cu un free-float foarte redus şi în consecinţă cu lichiditate redusă. Din aceste motive, emitenţii respectivi nu se pot califica spre a fi selectaţi de investitorii mari, deşi ar fi argumente să fie monitorizaţi pe termen mediu şi lung. Cele mai bune exemple de companii situate într-un astfel de context sunt Biofarm (BIO), Cemacon (CEON), Vrancart (VNC), Chimcomplex (CRC). De asemenea, în categoria companiilor care merită incluse pe o aşa-numita listă mai lungă a potenţialelor oportunităţi de plasamente, chiar dacă au fost mai puţin vizibile în ultimii ani, sunt o serie de emitenţi credibili prin proiectele pe care le au pentru următorii ani şi care eventual au fost afectaţi de situaţii conjucturale de afaceri în ultima perioadă. În această categorie pot fi incluşi emitenţi precum Promateris (PPL), Ropharma (RPH) sau Alro (ALR).

Pe o listă mai selectivă a emitenţilor care ar putea să-i răsplătească pe investitorii cu apetit de risc şi orizont de aşteptare ceva mai lung sunt fără îndoială câteva companii de pe segmentul AERO, cu potenţial de creştere rapidă a afacerilor, precum AROBS, Softbinator (CODE), 2B intelligent Soft (BENTO), DN Agrar (DN), Grup Şerban Holding (GSH), ROCĂ Industry (ROC1) sau Simtel Team (SMTL).

A doua perioadă a anului se anunţă una cu incertitudini ridicate pentru bursele de valori. Pe de o parte un scenariu de evoluţie se referă la o dinamică ascendentă a pieţelor în continuare de-a lungul lui 2023, ceea ce ar confirma trendul iniţiat la jumătatea lunii octombrie 2022. Pe de altă parte, persistența unei inflaţii ridicate şi încetinirea economiilor presate de dobânzi mai ridicate şi de deteriorarea condiţiei financiare a gospodăriilor şi populaţiei, ar putea să se reflecte în rezultatele financiare ale multor sectoare şi companii. În acest caz, bursele ar putea “reveni” în trendul descendent manifestat pentru mai mult de nouă luni din 2022. Iar acest al doilea scenariu nu este tocmai unul secundar potrivit multor analişti şi manageri de fonduri.

Într-un astfel de mediu, companiile de creştere sunt într-o măsură mai mare în pericol să îşi “dilueze” valoarea de piaţă prin comparaţie cu companiile cu profitabilitate stabilă, din sectoare cu caracteristici defensive. În plus, modelul de afaceri al companiilor de creştere este considerat a fi substanţial pus sub stres mult mai semnificativ într-un context economic inflaţionist, asociat suplimentar cu incertitudini majore în multe sectoare din economie.

Una peste alta, oricare va fi dinamica pieţelor de acţiuni, BVB va evolua în sincronizare cu pieţele bursiere mature. Dar trebuie notat că diferenţa între performanţele investitorilor va fi realizată de calitatea selecţiei în baza unor argumente “puternice” oferite de companiile selectate în portofoliu, într-o perioadă cu atât de multe incertitudini. Previziunea cât mai corectă a trendului profiturilor companiilor analizate este cel mai important element care va condiţiona performanța bursieră pe termen lung. Ceea ce este clar însă, constă în faptul că investitorii trebuie să fie cât mai selectivi când îşi aleg companiile din portofoliu. Vremurile cu creşteri sau scăderi în bloc ale acţiunilor ar putea să fie apuse pentru ceva timp.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0