Prognoza de primăvara, PIB 2024 majorat cu peste 28 miliarde lei

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a ajustat în prognoza de primăvară 2024 proiecțiile pentru PIB și salariul real în raport cu datele anterioare, publicate la începutul anului curent. Astfel, estimarea pentru rezultatul economic pe anul în curs a fost majorată cu 28,4 miliarde lei, până la 1.767,3 miliarde lei (353,46 miliarde euro, cursul mediu de 5 lei/euro fiind păstrat).

Consecință directă, spațiul financiar disponibil pentru păstrarea datoriei publice sub cota critică de 50% se majorează cu 14,2 miliarde lei (de la 869,5 miliarde lei anterior până la 883,7 miliarde lei potrivit estimării curente). Din păcate, față de cele 59,1 miliarde lei deja împrumutate în plus în primele două luni ale anului curent, mai rămân doar 42,4 miliarde lei sold net suplimentar pentru următoarele zece luni.

Dacă avansul PIB în termeni reali a fost păstrat exact la aceleași valori (vezi tabelul), șirul în valori nominale pentru următorii trei ani a fost majorat semnificativ, inclusiv pe calea unei creșteri a deflatorilor avuți în vedere (coeficienții statistici pentru trecerea în prețurile perioadei de bază), astfel încât în 2027 ar urma să se ajungă la un PIB de 2.231,3 miliarde lei (circa 430 miliarde euro)

Pe sectoare ale economiei, prognoza oficială vede o evoluție mai slabă decât se calculase anterior a sectorului construcțiilor (trecut de la +7,6% la +5% pentru anul în curs, după un început foarte slab de an, -11,8% după primele două luni pe seria ajustată). Industria (cu un firav +0,8%) și agricultura (+5,7%) și-au păstrat estimările, în timp ce servciile au fost reeevaluate de la +3,5% la +3,8% pentru a compensa scăderea din construcții.

De reținut, prognoza a fost majorată pentru consumul final (+4% față de +3,3% anterior, cu un avans major pentru cel guvernamental, de la +3,2% la +5%) dar ajustată pe partea formării brute de capital fix (de la +7% la +6,1%), ceea ce exprimă o redistribuire defavorabilă a motoarelor de creștere economică pe termen mediu și lung.

Interesant, deși soldul cronic negativ al schimburilor comerciale cu exteriorul a fost majorat ușor, soldul contului curent a fost simultan redus, valoarea de referință pentru anul în curs fiind redusă de la 7% din PIB la 6,9%. Valorile medii și de final de perioadă ale inflației au fost păstrate, de la 4,6% la finele lui 2024 spre înjumătățirea la 2,3% în decembrie 2027.

La nivelul angajaților, prognoza de primăvară a adus o creștere a valorilor nominale și în termeni reali în ceea ce privește evoluția salariului pentru 2024 (de la 4.778 lei la 4.831 lei, respectiv de la 4% la 5,1%). Pentru anul viitor, însă, avansul valorii nominale ar urma să se traducă într-o creștere ceva mai mică a puterii de cumpărare (de la 3,8% la 3,5% în estimarea curentă).

Din comparația seriilor pentru avansul PIB în termeni reali și pentru salariul real (puterea de cumpărare), rezultă că, spre deosebire de anul (electoral) în curs (+5,1% majorare a veniturilor nete față de 3,4% avansul PIB), câștigurile angajaților ar urma să crească în perioada 2025 – 2027 SUB nivelul atins de rezultatele din economie.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0