Tratamentul de TVA aferent tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri în contextul remediilor rapide aplicabile din 2020

Tratamentul de TVA aferent tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri în contextul remediilor rapide aplicabile din 2020

Odată cu trecerea la un sistem definitiv de TVA, în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația din România au fost implementate patru remedii rapide având drept scop asigurarea aplicării unitare a regulilor de TVA în toate statele membre ale UE precum și combaterea evaziunii fiscale.

Principalele remedii rapide implementate în 2020 vizează condițiile pentru aplicarea scutirii de TVA aferentă livrărilor intracomunitare de bunuri și regulile privind aplicarea scutirii de TVA pentru livrări succesive de bunuri.

Pentru scutirea de TVA aplicabilă livrărilor intracomunitare de bunuri, companiile trebuie să aibă în vedere îndeplinirea celor două cerințe legate de:

  • obligația cumpărătorului de a deține un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA emis de un stat membru, altul decât cel în care începe expedierea sau transportul bunurilor, care trebuie comunicat furnizorului;
  • obligația furnizorului de a completa corect și de a depune declarația 390.

​În ceea ce privește aplicarea scutirii de TVA pentru livrări succesive de bunuri, adică mai multe livrări de bunuri care fac obiectul unui singur transport între două state membre UE, remediul rapid urmărește să ofere certitudine cu privire la determinarea tranzacției căreia îi va fi alocat transportul intracomunitar de bunuri. În acest scop, a fost introdusă noțiunea de „operator intermediar”, definit ca acel furnizor intermediar care expediază sau transportă bunurile, precum și regula generală potrivit căreia transportul și implicit scutirea de TVA vor fi atribuite numai livrării de bunuri efectuate către operatorul intermediar (cu excepția cazului în care operatorul intermediar comunică furnizorului codul său de TVA din statul membru din care bunurile sunt expediate).

Societățile comerciale trebuie să aibă în vedere noile reguli și să implementeze proceduri interne care să le asigure aplicarea corectă a tratamentului de TVA pentru operațiunile efectuate. Un tratament de TVA incorect va genera obligații de plată suplimentare și costuri substanțiale care includ valoarea penalităților și dobânzilor de întârziere, iar în anumite cazuri și valoarea TVA.

Trebuie să subliniem că livrările succesive cu bunuri sunt operațiuni complexe care, în multe situații, generează dificultăți în stabilirea corectă a implicațiilor fiscale corespunzătoare.

Pentru evaluarea corectă a unei tranzacții este necesară implicarea specialiștilor fiscali și a celor din departamentele de achiziție sau livrări încă de la faza de negociere a operațiunilor respective. O standardizare a procesului de achiziție sau livrare de bunuri trebuie să includă în mod obligatoriu tratamentul de TVA și, unde este cazul, cel de accize și vamal. În plus, documentarea corespunzătoare a operațiunilor reprezintă un punct important în susținerea tratamentului de TVA al unei operațiuni.

***

Pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri, EY România susține o serie de webinarii având ca scop prezentarea unor aspecte din domeniul taxelor indirecte menite să prezinte soluții optime pentru desfășurarea anumitor operațiuni și să sublinieze riscurile cu care se pot confrunta companiile pe parcursul activităților desfășurate.

Panelul webinarului Tratamentul de TVA aferent tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri în contextul remediilor rapide aplicabile din 2020​ a fost alcătuit din experți din Departamentul de impozite indirecte al EY România: Ioana Iorgulescu – Partener Asociat, Cristina Galin – Manager Senior, Cătălina Cambei – Manager, Georgiana Pustin – Senior și Andreea Mitroi – Senior.

Mai multe detalii despre webinariile EY: https://www.ey.com/ro_ro/webcasts

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0