TTS 2023: Rezultatele financiare preliminare arată o creștere cu 37,9% a cifrei de afaceri

TTS 2023: Rezultatele financiare preliminare arată o creștere cu 37,9% a cifrei de afaceri

Grupul TTS anunță venituri consolidate preliminate de 1.161,1 mil lei, cu 24,3% mai mari decât veniturile înregistrate în anul 2022 și un profit net consolidat preliminat de 305,5 mil lei, în creștere cu 70,8% față de profitul net înregistrat în 2022

Cifra de afaceri individuală preliminată a TTS este de 904,5 mil lei, în creștere cu 37,9% față de 2022, în timp ce profitul net individual preliminat este de 151,4 mil lei, mai mare cu 86,4% față de profitul net înregistrat în anul 2022.

Bilanțul la 31.12.2023 (preliminat) arată un Total active de 550,5 mil. RON, în creștere cu 62,4%  față de 2022, și un Activ net de 369,1 mil. RON, în creștere cu 49,0% față de 2022.

Fluxurile de produse agricole ucrainene – redirecționate în 2022 pe ruta Izmail/Reni – Constanța ca efect al războiului din Ucraina, au constituit motorul creșterii Grupului TTS în anul 2023. Faptul că aceste fluxuri s-au menținut la niveluri ridicate pe întreaga perioadă a anului, coroborat cu stabilizarea relativă a tarifelor de transport și de operare portuară – care a urmat după creșterile generale de tarife înregistrate în 2022, au avut ca rezultat creșterea veniturilor din produse agricole și creșterea veniturilor din operare portuară.

În condițiile unui model de afaceri bazat pe contracte anuale – mai puțin sensibil la variațiile de tarife în piața spot, influența fluxurilor de export ucrainene asupra rezultatelor Grupului TTS a fost semnificativ mai mare în 2023 în raport cu anul 2022, întrucât aceste fluxuri au înregistrat niveluri ridicate pe întreaga perioadă a anului 2023, spre deosebire de anul 2022 când influența lor s-a manifestat numai în semestrul al doilea.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A (”Societatea” sau ”TTS”) a fost înființată în ianuarie 1997 și
este organizată conform Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni cu capital integral privat.
Societatea a fost admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de
Valori București în luna iunie 2021 – prima zi de tranzacționare fiind 14 iunie 2021.
La 31.12.2023 capitalul social subscris și vărsat era de 60.000.000 lei, divizat în 60.000.000
acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise în formă dematerializată și
evidențiate prin înscriere în cont cu valoarea nominala de 1 leu. Acțiunile sunt de o valoare egală și
acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.
Obiectul principal de activitate se încadrează pe Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe
transporturilor
Activitatea de bază a Societății este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac solid,
respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice.
TTS oferă servicii logistice integrate constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare
portuară și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic
Serviciile de transport și cele de operare portuară sunt subcontractate de TTS către filialele sale
sau către terți.
Având în vedere specificitatea celor trei tipuri de mărfuri operate, Societatea este organizată din
punct de vedere operațional în trei departamente:
1. Minerale – operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice
precum și pentru echipamente.
2. Agri – operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale și oleaginoase.
3. Chimice – operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de
îngrășăminte

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0