Uniunea piețelor de capital: Consiliul adoptă norme actualizate pentru produsele financiare derivate și pentru compensare

Uniunea piețelor de capital: Consiliul adoptă norme actualizate pentru produsele financiare derivate și pentru compensare

UE va dispune în curând de norme simplificate pentru contrapărțile nefinanciare, contrapărțile financiare mici și fondurile de pensii care utilizează produse financiare derivate. Consiliul a adoptat astăzi un regulament care îmbunătățește cadrul de reglementare existent aplicabil pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC).

Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR), adoptat în 2012, este una dintre măsurile europene de reglementare întreprinse ca răspuns la criza financiară și abordează în special problemele întâmpinate în funcționarea pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere în timpul crizei financiare din perioada 2007-2008.

Regulamentul adoptat astăzi de miniștri modifică și simplifică EMIR pentru a aborda costurile disproporționate de asigurare a conformității, problemele legate de transparență și accesul insuficient la compensare pentru anumite contrapărți.

În special, regulamentul introduce o nouă categorie, a „contrapărților financiare mici”, care vor fi scutite de obligația de a-și compensa tranzacțiile prin intermediul unei contrapărți centrale (CCP), dar care fac în continuare obiectul obligațiilor de atenuare a riscurilor. Contrapărțile nefinanciare mai mici vor avea, de asemenea, obligații de compensare reduse. În plus, textul prevede prelungirea cu încă doi ani (perioadă ce poate fi prelungită de două ori cu câte un an suplimentar) a scutirii temporare de la obligația de compensare a sistemelor de pensii.

Normele actualizate simplifică de asemenea obligațiile de raportare existente, în vederea îmbunătățirii calității datelor raportate, a sporirii eficacității supravegherii și a creșterii accesului la compensare prin înlăturarea obstacolelor inutile existente. Regulamentul va fi semnat în săptămâna care începe pe 20 mai și va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0