Paşi concreţi spre un viitor ceva mai bun pentru România

Paşi concreţi spre un viitor ceva mai bun pentru România

Inițiator al proiectului RePatriot, antreprenor, co-fondator al FNTM, fost Ministru al Comunicațiilor, informatician de profesie, domnul Marius Bostan rămâne consecvent aceloraşi idealuri în care a crezut dintotdeauna: calea dată de tradiţia de peste 2000 de ani a civilizaţiei noastre, a libertății, a democrației și a economiei de piață, a demnității şi unităţii naționale. Domnia sa vine cu şapte idei de proiecte pentru ca România să îşi atingă potenţialul de dezvoltare.

Susțin și militez ca 2018 să fie prilej de unitate pentru toți românii, așa de mult încercați de o istorie zbuciumată dar care au ținut mereu să respecte moștenirea înaintașilor. Putem ține fruntea sus ca popor, mereu am fost de partea binelui, am oprit năvălirea turcilor cu mari sacrificii, am rezistat între 3 imperii.
Apoi am dat jertfa majoră din Primul Război de partea Binelui, de partea Antantei şi am dezrobit Ardealul și ne-am întregit cu Basarabia. Perioada interbelică a fost una de mare înflorire și a arătat forța și inteligența românească și am fost în top 10 mondial ca dezvoltare economică.

Politica trecătoarea de alianță cu Germania lui Hitler nu a fost împărtășită de Poporul Român. Poporul Român nu a vrut decât eli­berarea fraților basarabeni de sub cizma lui Stalin. Atât. Mărețul act de la 23 August a arătat ce dorea poporul român și clasa politică res­ponsabilă, cea mai mare parte a liderilor militari ascul­tând de Rege și Popor. Am scurtat Al Doilea Război și am dat jertfa de sânge imensă pentru elibe­rarea Europei.

Viclenia şi brutalitatea lui Stalin şi mişcările pacifiste din ţările aliate au făcut ca România să rămână în sfera de influenţă sovietică. Ne-a fost luată Basarabia, Nordul Bucovinei, sute de mii de români deportaţi, închişi şi ucişi. Ţara a fost jefuită sistematic, elita eliminată, închisă şi regimul de teroare instaurat. Cu toate acestea am avut cea mai longevivă rezistenţă armată din Europa de Est şi am dovedit că nu suntem o naţie de laşi. Am rezistat şi în 1989 ne-am eliberat. Am intrat în NATO şi UE. Am revenit la lumea civilizată.

Cu cât înţelegem istoria mai bine cu atât ne vom da seama că nu mai trebuie să ne auto-blamam neîncetat. Istoria înţeleasă poate întări determinarea poporului şi să trecem peste greutăţile de astăzi. O clasă politică incom­petentă şi coruptă nu este veşnică. Şi apoi nu ar trebui să avem iluzia perfecţiunii. Raiul nu este aici pe Pământ, noi românii am respins în egală măsură utopiile fasciste şi comuniste. Noi nu dorim decât o viaţă mai bună aici, o viaţă pe care să o trăim demn, respectând moştenirea legilor lăsate de Dumnezeu pe Pământ. Suntem într-o situaţie destul de bună raportându-ne la scara istoriei dar departe de potenţialul nostru.

 

7 idei de proiecte, pe scurt:

A. Din cauza lipsei de încre­dere în viitor românii au părăsit țara în valuri suc­cesive și con­tinuă să o facă într-un ritm destul de mare. Prea puțini se întorc și prea puțini țin o legătură strân­să cu țara. Diaspora poate fi cel mai important vec­tor de dezvoltare și întă­rire a României. Prin cu­noș­tințele și expertiza acu­mulată într-o lume li­beră, prin conexiunile fă­cute și capitalul dispo­nibil ei pot aduce România aco­lo unde îi este locul. O che­mare națională de unire lansată de toate forțele din societatea românească poate crea valul de care avem nevoie. Avem nevoie de o a doua emigrare dar în sens invers, cum bine spunea un român din Italia. RePatriot a lansat această chemare pornind de la antreprenori și avem speranța că această mișcare se va extinde expo­nențial în anul următor. Antre­prenoriatul este prima sursă de creștere pentru România și avem nevoie de o încurajare serioasă pornind de la liceu. Un fond de investiții scale-up pentru startup-urile de succes inițiate cu sprijin guver­namental și euro­pean va putea mări șansa descoperirii unor campioni care să crească România.

B. Întărirea legăturii transatlantice aduce dezvoltare economică și bunăstare, apără libertatea și democrația și asigură secu­ritatea dezlănțuirii forțelor economiei libere de piață. Nu e nevoie decât de un pic de inteligență, pragmatism și consecvență în relația cu USA și România își poate atinge o parte din potențialul uriaș în conjuncție cu proiectele strategice americane fiind alături de Polonia și alte țări principalul vector de stabilitate în regiune. Interesul nostru național este să fim alături de națiuni demne și libere care nu au interese contrare nouă.

C. Transformarea digitală a României, po­ziționarea ca o Elveție a datelor prin dez­voltarea unor data centere strategice în zonă, deservite de companii cu capabilități umane remarcabile asociate cu cei mai mari furnizori mondiali de tehnologie ar putea capacita o dezvoltare importantă. Românii remarcabili ar putea aduce, destul de rapid, o imensă valoare adăugată, prin aportul lor la dezvoltarea inteligenței artificiale, capa­bilităților suplimentare în cyber­security, IoT, Big Data, Smart City, Cloud etc. Un program de pregătire descentralizat în domeniul ITC, de 6 luni, pentru tineri, ar crea imediat un buffer de forță de muncă necesar pe termen mediu.

D. Cooperarea și strângerea legăturilor cu Republica Moldova și cu toți românii din jurul granițelor ar aduce punerea în valoare a unei forțe de muncă de o valoare certă și imediat adaptabilă. Mărirea imediată a numărului de burse în liceele românești pentru toți cei care vor să studieze în țară.

E. Un proiect energetic de punere în valoare a rezervelor aflate la adâncime atât în câm­purile existente cât și în Marea Neagră, folosirea inteligentă a resursei hidro și de căr­bune existentă alături de toate teh­no­logiile noi ar putea reduce costul energiei su­ficient cât să dea competitivitate unor indus­trii care s-ar putea dezvolta exploziv. Este nevoie doar de un pic de organizare și determinare politică.

F. Principii sănătoase, creșterea implicării sectorului privat și adaptarea la piața muncii, o curiculla gândită temeinic și o plată legată de performanța măsurată ar revigora edu­cația. Un sistem de vouchere ar stimula com­­petiția, calitatea, implicarea mai mare a profesorilor și părinților.

G. O bună guvernare, care să se bazeze pe principiile civilizației noastre milenare, care să respecte regulile pieței libere, să mic­șoreze amestecul statului în economie, să consolideze statul de drept, să fie patriotică și cu respect față de popor, să iubească poporul român și să se sacrifice pentru el. O bună guvernare care să lupte să se mic­șoreze povara birocratică, să pună cetă­țeanul și companiile în prim plan și care să lupte pentru poziționarea noastră inter­na­țională cu fruntea sus și să pledeze în Eu­ropa pentru valorile care au adus bu­năs­tarea, nu pentru cele care o risipesc acum cu o mare iresponsabilitate.

Marius Bostan

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0