T1 2019 – deficit extern majorat cu 130% (!) la bunuri şi servicii

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în primul trimestru al anului curent  un deficit de 1.212 milioane euro, respectiv 0,55% din PIB estimat pentru 2019 (217,5 miliarde euro). În termeni nominali, majorarea soldului negatiuv faţă de aceeaşi T1 2018 a fost de 185 milioane euro, respectiv 18% creştere procentuală.

Expandarea puternică, cu o treime, a deficitului pe segmentul de bunuri, şi scăderea moderată a soldului pozitiv pe segmentul de servicii (-6%)  au fost parţial compensate de o îmbunătăţire radicală (de la -589 milioane euro în T1 2018 la +91 milioane euro în T1 2019) pe partea de venituri primare (care includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare – investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii – şi alte venituri primare – impozite, subvenții -).

Evoluţie îngrijorătoare, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii creşterea deficitului extern a fost de +130% ( de la -776 milioane euro la -1.783 miliona euro). Creşterile relativ modeste consemnate pe sold la serviciile de transport (+36 milioane euro) şi la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor ( +57 milioane euro) au fost anulate de majorarea soldului negativ în turism cu 109 milioane euro.

Practic, la un grad de acoperire sectorial ( venituri faţă de cheltuieli de profil) situat la doar 55%, turismul a ajuns să epuizeze aproape întreaga sumă intrată în ţară pe net din transferurile private ale românilor plecaţi la muncă în străinătate ( -406 milioane euro faţă de +480 milioane euro în primul sfert al anului în curs).

Soldul depozitelor pe termen lung ale nerezidenților a scăzut puternic

 De reţinut, soldul depozitelor pe termen lung ale nerezidenților a scăzut puternic (-28%) pe parcursul primelor trei luni din 2019 ( doar 1.620 milioane euro la 31.03.2019 faţă 2.241 milioane euro la 31.12.2018 din care peste 400 de milioane de euro s-au „evaporat” doar în luna martie). Serviciul datoriei externe aferent acestora a fost de 759 milioane de euro.

Investițiile directe ale nerezidenților au fost în T1 2019 de 1.243 milioane euro, cu 20% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-au situat la 1.555 milioane euro. Participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) s-au cifrat la 854 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 389 milioane euro.

Datoria externă totală a crescut în primul trimestru din acest an cu aproape 400 milioane de euro faţă de nivelul consemnat la sfârşitul lui 2018 şi a ajuns la 99.814 milioane euro. Datoria pe termen mediu şi lung s-a redus cu 0,8%, în timp ce datoria pe termen scurt s-a majorat cu 3%. De la începutul anului, plățile aferente datoriei externe au însumat circa 15,6 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu și lung, a fost de 15,6%, semnificativ sub nivelul de 21,2% consemnat în anul 2018 (valoare, la rândul ei, mai mica decât cea de circa 25% de la finele lui 2017). Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a scăzut la 4,6 luni, sub nivelul de 4,9 luni consemnat la finele lui  2018 şi cam departe de recomandarea teoretică de 6 luni.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală (inclusiv ratele de capital scadente în următoarele 12 luni la datoria externă pe termen lung) cu rezervele valutare la BNR, a scăzut până la pragul de 70%, pe un trend îngrijorător de diminuare ( circa 100% în 2015, 90% în 2016, 80% în 2017 şi 75% în 2018) faţă de anii trecuţi.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0