Adriana Tănăsoiu, Director General al Depozitarului Central: În viitor va fi necesar să facem faţă unui nou set de provocări

interviuleditiei

Instituţia depozitarului central reprezintă fundamentul unei pieţe a instrumentelor financiare sigure, eficiente şi integrate şi asigură încrederea investitorilor în piaţa de capital. Depozitarul Central din România şi-a început activitatea la data de 03 ianuarie 2007, asigurând prestarea serviciilor de depozitare şi registru cu valori mobiliare, tranzacţionate pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea. Viziunea instituţiei este crearea unui depozitar central care să reprezinte un centru nodal pentru activitatea de depozitare şi decontare sud-est europeană (hub), asigurând în acelaşi timp cele mai bune condiţii pentru dezvoltarea pieţei de capital din România. De aceea, armonizarea proceselor din industria financiară la nivel european reprezintă în prezent o prioritate care să asigure dezvoltarea bursei româneşti. Armonizarea este un instrument esenţial pentru a realiza o mai bună alocare a resurselor investitorilor, este un vehicul care va aduce oportunităţi şi beneficii pentru piaţa de capital din România, după cum spune Adriana Tănăsoiu, directorul general al Depozitarului Central. Aceasta detaliază, în interviul de mai jos, în ce constă acest proces de armonizare şi ne prezintă alte elemente esenţiale care pot contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, precum şi provocările la care va trebui să facem faţă în viitor.

 

Armonizarea la nivel european a legislaţiei şi proceselor de lucru este un proces continuu în toată industria financiar-bancară, cât şi pe piaţa de capital. Recent aţi fost aleasă în funcţia de preşedinte al ECSDA Working Group on Harmonisation, aşadar sunteţi cea mai abilitată persoană care să ne explice în ce constă şi ce presupune acest proces de armonizare.

 

Acest grup de lucru, în colaborare cu celelalte structuri europene, a avut ca obiectiv principal pregătirea standardelor aferente evenimentelor corporative, monitorizează dezvoltările pieţelor de capital, mandatul său urmând a fi extins pentru a cuprinde noile arii de armonizare rezultate din reglementările propuse de Comisia Europeană, precum şi cele rezultate din noul sistem de decontare pan-europeană TARGET2 Securities, dezvoltat sub coordonarea Băncii Centrale Europene. Este un proiect foarte complex, iar armonizarea poate fi comparată cu un puzzle. Un puzzle ale cărui piese, dincolo de măsurile menite să crească siguranţa pieţelor financiare, metodele şi tehnicile de procesare, oferă predictibilitate şi noi oportunităţi pentru întreg lanţul de valori mobiliare.

Dacă un investitor local intenţionează să cumpere instrumente financiare emise de o companie străină, această operaţiune se încadrează în categoria operaţiunilor transfrontaliere. Emitentul, infrastructurile şi participanţii la piaţa de capital anunţă evenimentele corporative în diferite moduri, sau folosind mijloace diferite de a descrie condiţiile aplicabile unui anumit eveniment.

Armonizarea implică standardizare în modul de prezentare a informaţiilor, automatizarea diseminării acestor informaţii, precum şi creşterea eficienţei aferente fiecărui proces prin reducerea costurilor inerente interpretării şi prelucrării suplimentare a respectivelor informaţii.

Armonizarea este un instrument esenţial pentru a realiza o mai bună alocare a resurselor investitorilor, este un vehicul care va aduce oportunităţi şi beneficii pentru piaţa de capital din România.

Ce schimbări sunt necesare şi aşteptate, din acest punct de vedere, care să poată contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România?

 

Pornind de la soluţiile globale oferite emitenţilor pentru procesarea evenimentelor corporative, fluidizarea fluxurilor de capital va deveni un domeniu-cheie, nu numai pentru infrastructurile de piaţă şi pentru participanţii la piaţa de capital, dar şi pentru clienţii acestora. Serviciile de optimizare a colateralului vor fi corelate cu noi oportunităţi de administrare a portofoliilor de instrumente financiare. Ştim că adaptarea la viitoarea realitate post-tranzacţionare poate constitui o provocare, de aceea ne-am implicat încă de la momentul conturării acestei realităţi şi, pentru a putea fi flexibili la schimbări, pentru a putea oferi clienţilor noştri un parteneriat pe termen lung, am ales ca soluţie implementarea unui nou sistem de decontare. Un sistem de decontare scalabil şi performant, cu un grad ridicat de automatizare pentru soluţii validate la nivel european, va permite infrastructurii post-tranzacţionare din România să ţină pasul cu un nivel ridicat al competiţiei. Depozitarul Central intenţionează să ofere, încă de la momentul transpunerii viitoarelor iniţiative, principalele opţiuni disponibile pe plan european, configurate pe baza celor mai bune practici, dar şi un avantaj competitiv pentru piaţa de capital din România.

Care este principala măsură strategică pe care România trebuie să se concentreze în următoarea perioadă?

 

Europa merge spre un sistem complex deoarece diferenţa de competitivitate este o problemă esenţială a tuturor pieţelor de capital. În viitor va fi necesar să facem faţă unui nou set de provocări: noi reglementări şi noi standarde, schimbări majore în comportamentul clienţilor, dar şi o competiţie mult mai intensă pe plan european. Obligaţia noastră este să luăm în considerare toate aceste provocări şi să îi sprijinim pe clienţii şi participanţii la piaţă, astfel încât la momentul implementării noilor iniţiative europene să fie bine pregătiţi şi să evite pierderile relative de competitivitate.

Depozitarul Central este parte a unei comunităţi şi se aliniază unor standarde şi reglementări comune, la care se adaugă, desigur, specificul local pe care îl avem în considerare de fiecare dată în procesele de adaptare. Performanţa depinde de demersurile noastre de armonizare şi de furnizare a unor servicii adecvate pentru administrarea instrumentelor financiare.

Care este rolul pe care ar trebui să-l joace autorităţile în dezvoltarea pieţei de capital?

 

Lucrul în echipă rămâne un element important, nu neapărat ca urmare a faptului că acţionăm într-un context european, ci pentru că este nevoie de o strategie comună şi puternică. Toate realizările noastre au fost rezultatul unei cooperări cu autorităţile de reglementare şi supraveghere, dar şi cu experţii pieţei de capital. A fost un efort substanţial, iar implicarea şi responsabilitatea partenerilor noştri au fost elemente esenţiale care ne întăresc convingerea că suntem în măsură să ţinem pasul cu toate aceste schimbări şi să asigurăm pârghii de dezvoltare sustenabile pentru România. Credem că această reţetă este general valabilă: o cooperare strânsă şi puternică între toate instituţiile implicate este esenţială în procesul de dezvoltare.

Consideraţi că pieţele financiare ar trebui să fie mai degrabă concurente, pentru a deveni cât mai performante, sau să încerce să fuzioneze sau să încheie parteneriate pentru atragerea mai multor investitori în regiune?

 

Sigur că şi concurenţa şi competitivitatea sunt esenţiale în dezvoltarea oricărei industrii, iar piaţa de capital nu face excepţie. Pieţele de capital sunt poate cele mai importante surse ale dezvoltării economice, deoarece sunt surse de finanţare pe termen lung. Din punctul meu de vedere, orice parteneriat trebuie făcut dacă părţile implicate împărtăşesc viziuni similare şi pot crea sinergii cu rezultate vizibile pe termen lung, pentru toate părţile implicate. Orice demers trebuie realizat într-o manieră durabilă şi printr-o analiză anticipativă. Din punctul nostru de vedere, au fost făcuţi paşi foarte importanţi.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0