Alina Mihaela TOMA, Președinte – Director general, FGCR: FGCR a fost unul dintre pionierii apariției și dezvoltării mecanismului de garantare a subvențiilor europene

Alina Mihaela TOMA, Președinte – Director general, FGCR: FGCR a fost unul dintre pionierii apariției și dezvoltării mecanismului de garantare a subvențiilor europene

Cu creșteri înregistrate la final de 2022 și cu o bună estimare a plafonului financiar necesar pentru 2023 în așa fel încât să poată acoperi până la sfârșitul anului solicitările de garantare,  „FGCR va continua să-și îndeplinească rolul avut și demonstrat de la înființare și până în prezent, respectiv acela de a facilita accesul fermierilor la finanțare și de a contribui astfel la dezvoltarea mediului antreprenorial din sectoarele agriculturii și industriei alimentare și bineînțeles, implicit a spațiului rural românesc. Suntem și vom fi aici pentru a sprijini, mai ales în această perioadă dificilă, fermierul și procesatorul român și, deopotrivă, sistemul bancar pentru gestionarea mai facilă a riscului de credit asociat acestor sectoare”, spune în interviul acordat revistei noastre, președinta FGCR, doamna Alina Toma.

Cum a fost anul 2022 pentru FGCR: cum au evoluat principalii indicatori financiari ai fondului ? Ce cifre caracterizează activitatea pe 2022 dar și pe primele luni din 2023?

În primul rând, vă mulțumesc pentru oportu­nitatea de a mă putea adresa, prin intermediul dumneavoastră, tuturor celor inte­resați de activitatea F.G.C.R..Punctual, răspunzând întrebării dumnea­voastră, pot să vă spun că, în total, soldul la finelele anului 2022, a înregistrat o creștere de peste 290%, raportându-ne la soldurile angaja­mentelor de garantare la finele anului 2021. Din totalul garanțiilor acordate în anul trecut, garanțiile destinate finanțărilor pentru investiții au reprezentat o pondere valorică însemnată, așa cum previzionasem de la sfârșitul primului trimestru al anului 2022.  De asemenea, pe un trend foarte bun s-au înscris noile programe de garantare, apărute în portofoliul de garanții oferite de FGCR în anul 2022, respectiv garanțiile aferente schemelor de ajutor de stat asociate subprogramului AGRO IMM INVEST și programului RURAL INVEST, aprobate în baza Cadrului Temporar privind pandemia de Covid 19 ce s-a derulat până la finele lunii iunie 2022 si ulterior, în a doua jumătate a anului 2022, componenta RURAL INVEST PLUS din cadrul Programului IMM INVEST PLUS, elaborat de Guvernul României în baza Cadrului Temporar privind criza economică generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Componenta RURAL INVEST PLUS este destinată exclusiv susţinerii întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acva­culturii şi sectorului alimentar precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și  tutunului. Rural Invest Plus s-a pliat foarte bine pe doleanțele celor care au nevoie de finanțare și a fost prelungit până la sfârșitul anului 2023. De asemenea, Rural Invest Plus prezintă o facilitate în plus pentru bene­ficiarii din sectorul agriculturii primare, și anume că, inclusiv dobânda aferentă creditului (compusă din ROBOR la 3M + 1,9% marjă) este subven­ționată de către stat pentru primele 12 luni ale creditului. De altfel, din ceea ce am constatat în ultima perioadă, acest produs este  foarte căutat, ritmul solicitărilor fiind unul foarte mare. Cifrele sunt cele care susțin afirmația pe care am făcut-o. Astfel, prin RURAL INVEST PLUS au fost acordate până în prezent garanții în valoare de 3,7 mld. lei, aferente unui volum de credite de 4,2 mld. lei. Din acestea, în anul 2022 s-au acordat garanții în valoare de peste 1,8 miliarde lei, aferente unui volum de credite de peste 2 miliarde lei.  Așa cum arată cifrele pe care vi le-am prezentat, privitor la valoarea garanțiilor, Rural Invest Plus a demonstrat că reprezintă un sprijin vital pentru fermieri, fiind, repet, cel mai accesat program de către aceștia. Fiind un Fond destinat exclusiv finanțării dezvoltării suste­nabile a agriculturii, pisci­culturii și, nu în ultimul rând, al industriei alimentare. FGCR a pus la dispoziție toată expertiza necesară ca, împreună cu specialiști din Minis­terul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să elaboreze și să pună la dispoziția agricultorilor și procesatorilor și alte instrumente financiare viabile.

Costul creditului a atins cote la care nimeni nu se mai gândea: cum s-a resimțit acest lucru la nivelul indicatorilor FGCR?

V-am spus că am înregistrat creșterea portofoliului de garanții la finalul anului trecut. Într-adevăr, putem spune că prin creșterea costului creditului în anul 2022, s-a exercitat o presiune, un fel de test al rezistenței, atât pentru angrenajul financiar-bancar, dar, mai ales pentru fermieri, deoarece, în plus față de disfuncțiile create de crizele suprapuse, a intervenit și această scumpire a banilor, cu efect direct asurpra indicatorilor economici, știut fiind că, fără finanțare, inclusiv a capitalului de lucru, agricultura nu poate să performeze.

Luând în calcul aceste aspecte, am fost permanent în conexiune cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituțiile finanțatoare și fermierii, astfel încât am reușit să identificăm soluții eficiente pentru a contracara efectele fenomenului la care vă referiți. Numai dacă vorbim despre RURAL INVEST PLUS, avem o imagine clară a ajutorului substanțial pe care-l oferă. Vă spuneam mai devreme că prin acest program este subvenționată dobânda pentru primele 12 luni precum și comisioanele de administrare si de risc pe toată perioada de creditare. Este un sprijin real, palpabil, menit să diminueze presiunea pe beneficiarul finanțării.

În plus, pentru menținerea standardelor de performanță, există filtre extrem de riguroase în analiza noastră de acordare de garanții în numele și în contul statului. De asemenea, instituțiile finanțatoare au propriile mecanisme, de care este destul de greu de trecut dacă nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, iar fermierii sunt antrepenori foarte serioși, care se informează înainte de a acționa, astfel încât scumpirea despre care mă întrebați nu s-a resimțit la nivelul indicatorilor FGCR. Membrii echipei pe care o coordonez s-au mobilizat exemplar și au făcut eforturi susținute pentru menținerea timpului de răspuns la solicitările pe care le-am primit. Suntem deja cunoscuți pentru rapiditatea cu care dăm curs cererilor de garantare. În peste 80% dintre cazuri, garanția se emite în maxim 24 de ore de la solicitarea completă și corectă făcută prin instituția finanțatoare.

Dacă despre 2022 s-a spus că a fost unul decent pentru agricultură, despre 2023 se vorbește din nou la superlativ: cum se simte acest lucru din unghiul FGCR?

Într-adevăr, fermierii sunt optimiști în ceea ce privește anul agricol 2023, mai ales din perspectiva culturilor de grâu, rapiță, orz și orzoaică, așteptând producții bune la aceste culturi. Totuși, rămâne de văzut cum va evolua piața de desfacere, pentru că FAO estimează la nivel global o creștere a producției de cereale cu 1,1% față de anul anterior. În condițiile unui mediu geopolitic instabil este posibil să asistăm la o creștere a cotațiilor la cereale.  În acest context, FGCR va continua să-și îndeplinească rolul avut și demonstrat de la înființare și până în prezent, respectiv acela de a facilita accesul fermierilor la finanțare și de a contribui astfel la dezvoltarea mediului antreprenorial din sectoarele agriculturii și industriei alimentare și bineînțeles, implicit a spațiului rural românesc. Suntem și vom fi aici pentru a sprijini, mai ales în această perioadă dificilă, fermierul și procesatorul român și, deopotrivă, sistemul bancar pentru gestionarea mai facilă a riscului de credit asociat acestor sectoare.

Reziliența economiei României în perioadele de crize suprapuse se datorează și fondurilor comunitare consistente: cum s-a implicat FGCR
în asigurarea unei cât mai bune absorbții a acestor finanțări?

FGCR, prin inițiativă, a fost unul dintre pionierii apariției și dezvoltării mecanismului de garantare a subvențiilor europene, facilitând accesul fermierilor mai devreme la aceste fonduri, într-o concordanță strictă cu ciclurile de  producție ale acestora, încă din anul 2008.

Realitatea a demonstrat că toate programele de finanțare derulate au fost vitale pentru economie. FGCR a fost partener într-o multi­tudine de proiecte care s-au finalizat cu succes, finanțate prin fonduri europene care s-au constituit în adevărate motoare de dezvoltare a mediului rural. Spre exemplu, am participat activ la implementarea cu succes a Programelor Naționale de Dezvoltare Rurală aferente ambelor perioade de programare bugetară, respectiv 2007-2013 și 2014-2020. Cu ajutorul lor au fost menținute standardele de performanță în domenii esențiale, într-o perioadă grea, determinată de conjunctura economică dificilă.  Pentru țara noastră, fondurile comunitare reprezintă șansa unică pe care nu trebuie să o rateze. Important este că vin bani pentru investiții și pentru dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural, în domenii în care trebuie să reducem decalajul. Având în vedere soliditatea echipei pe care o conduc, expertiza, experiența Fondului de peste 29 de ani, suntem pregătiți să răspundem cu celeritate solicitărilor venite din această direcție, prin garantarea creditelor luate de beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene precum și prin emiterea scrisorilor de garanție în vederea încasării avansurilor, astfel îndeplinindu-ne rolul pentru care am fost înființați, acela de a susține și dezvolta durabil zona rurală a României. FGCR este factor deteminant în materializarea oportunităților financiare derivate din apartenența României la spațiul european. Suntem, încă din anul 2008, membri AECM, avem o bună comunicare cu acest organism european și participăm activ la toate inițiativele.

Euforia tranziției spre verde și politicile ESG par să prindă o viteză din ce în ce mai mare: ce înseamnă acest lucru pentru economia României și ce impact are asupra FGCR?

Bineînțeles, există un trend important în abordarea ”verde” a businessului. Agricultura, parte esențială a angrenajului economic, bene­ficiază la rându-i de implementarea acestui tip de abordare. Să nu uităm că, principala cauză a scumpirii creditelor o reprezintă inflația crescută, cu legătură de cauzalitate și în scum­pirea excesivă a energiei. Sistemul financiar bancar funcționează ca un pivot în orientarea fondurilor, inclusiv în agricultură, așa că, în contextul priorităților ESG are, din ce în ce mai conturată și reglementată, misiunea de a direc­ționa capitalul către soluțiile de adaptare la noile realități din domeniul energiei. Vă spuneam la începutul interviului că, din totalul garanțiilor acordate în anul trecut, garanțiile destinate finanțărilor pentru investiții au reprezentat o pondere valorică destul de însemnată. Ei bine, dintre acestea, o parte semnificativă o reprezintă investițiile în energia verde, prin achiziția în principal de sisteme fotovoltaice. De asemenea, mulți fermieri investesc în instalații și utilaje care vin în ajutorul menținerii unor standarde ecologice înalte, care să răspundă exigențelor la nivel european.

Cu ce rezultate v-ați propus să închideți bilanțul pe 2023? Ce urmează în cea de a doua parte a anului?

Uitându-ne la cifrele înregistrate, inclusiv pe parcursul semestrului I a.c., parametrii economici realizați mă determină să cred că performanța va continua. Îmi bazez această previziune pe soliditatea sistemului financiar bancar, pe tenacitatea celor care apelează la serviciile noastre pentru a-și finanța și finaliza proiectele. Majoritatea investițiilor din agri­cultură finanțate cu credite acordate de instituțiile finanțatoare cu garanția FGCR s-au constituit în afaceri de succes. De asemenea, sunt încrezătoare cu privire la rezultatele măsurilor luate la nivel guvernamental pentru reducerea efectelor crizelor suprapuse. Punctual, dacă vreți să vă răspund, conform datelor contabile pe care le am până acum, sunt îndreptățită să afirm că ne vom atinge indicatorii aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Asta nu înseamnă că acest lucru ne determină să trăim un sentiment de relaxare, ci, dimpotrivă, ne menține preocupați de a răspunde cât mai rapid solicitărilor venite. Experiența dobândită în cei peste zece ani de activitate în Ministerul Finanțelor, unde m-am format ca specialist în buget, m-a ajutat să estimez cu acuratețe plafonul financiar necesar pentru ca FGCR să poată acoperi până la sfârșitul anului solicitările de garantare, cu condiția ca acesta să fie menținut la nivelul aprobat. Totodată, vă pot spune că urmează să derulăm două noi programe care vin în sprijinul fermierilor și procesatorilor. Am convingerea că în cel mai scurt timp vor deveni operaționale. Citesc întotdeauna cu interes presa care se adresează zonei de business și constat cu satisfacție că locul predicțiilor panicarde a fost luat de altele, cu un ton echilibrat, just, moderat, atât de necesar creării unui mediu propice pentru desfășurarea activității. Statistica ne arată că România a înregistrat creștere economică, iar sistemul financiar bancar a continuat să se dezvolte. Este o realitate care invită la încredere și mai mult optimism.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0