Ameliorarea percepţiei de risc investiţional coboară ratele dobânzilor

Ameliorarea percepţiei de risc investiţional coboară ratele dobânzilor

Piața titlurilor de stat din România a reacționat la climatul macro-financiar extern și la factorii interni în această săptămână, evidențiindu-se scăderea generalizată a ratelor de dobândă, pe fondul ameliorării percepției de risc investițional pe piețele internaționale de capital, în contextul semnalelor de depășire a punctului critic al crizei sanitare.

Conform indicatorului PMI Compozit economia mondială a scăzut pentru a treia lună consecutiv în aprilie, în contextul incidenței șocului pandemiei.  În SUA comenzile în fabrici s-au diminuat cu 10.3% lună/lună în martie (ritm record), iar serviciile au scăzut în aprilie cu cea mai severă dinamică din martie 2009 (conform indicatorului ISM), pe fondul incidenței pandemiei. Totodată, numărul de locuri de muncă din sectorul privat s-a redus cu 20.2 milioane în aprilie (ritm record). Nu în ultimul rând, productivitatea muncii s-a ajustat cu un ritm trimestrial anualizat de 2.5% în T1 (cea mai slabă evoluție din T1 2014). Aceste evoluții coroborate cu ameliorarea percepției de risc investițional au determinat creșterea ratei de dobândă la titlurile de stat la 10 ani cu 0.3% la 0.62% în această săptămână (declin cu 67.7% de la începutul anului).

În Zona Euro industria prelucrătoare și sectorul de servicii au scăzut cu ritmuri record în aprilie, pe fondul incidenței pandemiei și restricțiilor implementate pentru contracararea crizei sanitare. De asemenea, comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 11.2% lună/lună și cu 9.2% an/an în martie. Totodată, prețurile la nivel de producător în industrie au continuat să se reducă în martie (cu 2.8% an/an), evoluție care exprimă premise de persistență a inflației la un nivel foarte redus pe termen scurt, în contextul scăderii economiei și declinului cotațiilor internaționale la țiței. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană prognozează scăderea PIB-ului regiunii cu 7.7% an/an în 2020, urmată de creștere cu 6.3% an/an în 2021. Evoluțiile macroeconomice regionale coroborate cu climatul macro-financiar internațional au condus la creșterea marginală a ratei de dobândă la obligațiunile suverane germane la 10 ani în cursul săptămânii: cu trei puncte bază la -0.554% (diminuare cu 37 puncte bază de la începutul anului).

În România comerțul cu amănuntul a decelerat de la 13.8% an/an în februarie la 3.9% an/an în martie (minimul din septembrie 2018), evoluție influențată de incidența pandemiei. Pe de altă parte, rezervele internaționale s-au diminuat cu 1.5% lună/lună la 38.4 miliarde EUR în aprilie (minimul din decembrie), pe fondul declinului componentei valutare cu un ritm lunar de 2.8% la 33.2 miliarde EUR. De asemenea, prețurile la nivel de producător în industrie au decelerat la 0.65% an/an în martie (minimul din noiembrie 2016), evoluție care exprimă premise de temperare a inflației pe termen scurt. Totodată, marjele nete de dobândă aplicate în sectorul bancar intern au înregistrat scăderi generalizate în martie, ca urmare a declinului ratelor de dobândă la credite. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană prognozează scăderea PIB-ului cu 6% an/an în 2020, urmată de redinamizare la 4.2% an/an în 2021, scenariu în care raportul deficit bugetar/PIB se va majora la 9.2% în acest an și 11.4% anul viitor. Ameliorarea percepției de risc investițional pe piețele internaționale a determinat revenirea graduală a fluxurilor de capital pe piețele emergente, rata de dobândă la titlurile de stat la 10 ani scăzând cu 3.3% la 4.565% în această săptămână (creștere cu 3.5% de la începutul anului). Spread-ul de dobândă a scăzut cu 2.5% la 1.78 puncte procentuale în cursul săptămânii.  Administrația a atras 709.1 milioane lei prin certificate pe șase luni, 1,145 milioane lei prin obligațiuni cu scadența octombrie 2023 și 755 milioane lei prin titluri scadente în ianuarie 2028 la costuri medii anuale de 2.84%, 3.78%, respectiv 4.43%. ʺ Considerăm că piața titlurilor de stat va fi influențată pe termen scurt de evoluțiile macro-financiare internaționale și de știrile interne. Calendarul săptămânii următoare include: încrederea consumatorilor, climatul de afaceri din sfera companiilor mici, comerțul cu amănuntul, industria, inflația și finanțele publice în SUA; PIB-ul și industria în Zona Euro; comenzile noi în industria prelucrătoare, PIB-ul, producția industrială, construcțiile, balanța comercială cu bunuri, balanța de plăți și inflația în România. Săptămâna viitoare Ministerul de Finanțe a programat trei licitații pe piața internă: una cu certificate pe 12 luni (volum de 500 milioane lei) și două cu titluri scadente în iulie 2025 (575 milioane lei) și septembrie 2031 (230 milioane lei)” spune Andrei Rădulescu, director Analize Macroeconomice al Băncii Transilvania.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0