Analiza TradeVille: Piața energiei, focus NUCLEARELECTRICA

Analiza TradeVille: Piața energiei, focus NUCLEARELECTRICA

Începând cu această săptămână, cu suportul casei de brokeraj TradeVille, venim în fața Dvs cu analize bursiere focusate pe piețe și companii. Deschiderea o facem cu o piață fierbinte, care a incendiat economia globală în 2022 și continuă să alimenteze inflația și la momentul actual. Compania analizată din punct de vedere financiar de către analiștii TradeVille este NUCLEARELECTRICA, listată la BVB, pilon de importanță strategică pentru securitatea energetică a României.

Nuclearelectrica publică estimări mixte privind rezultatele aşteptate pentru anul 2023, în timp ce indică un impact semnificativ a cheltuielilor cu impozitele asupra profitului net. Compania a anunţat piaţa, în data de 13 ianuarie 2022, privind publicarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023, propus spre aprobarea AGOA din data de 15 februarie 2023.

Pe lângă estimările privind situaţia financiară aşteptată pentru 2023, societatea a afişat şi rezultatele preliminare pentru 2022, în baza balanţei de verificare emisă la 3 ianuarie 2023, care poate fi diferită faţă de situaţiile financiare anuale preliminare neauditate, ce vor fi publicate de către societate pe 24 februarie 2023.

Din datele publicate, se poate observa că Nuclearelectrica se aşteaptă ca profitabilitatea companiei să continue trendul primelor 9 luni ale anului 2022 şi să afişeze, pentru întreg anul, o marjă a profitului în jurul nivelului de 40%.

Veniturile totale din exploatare pentru 2022 au fost de 6.4 mld. RON – de 2 ori mai mari faţă de cele din 2021. Cheltuielile au crescut şi ele semnificativ, înregistrând o valoare de cca. 3.6 mld. RON (+77% vs 2021), iar profitul net a totalizat 2.5 mld. RON, acesta fiind de 2.4 ori mai mare faţă de 2021.

Compania a cheltuit cca. 1.3 mld. RON pe impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, o bună parte fiind datorate către Fondul de Solidaritate, instituit de statul roman în vederea colectării sumelor provenite din suprataxarea companiilor, conform OUG 119/2022.


*Datele anuale preliminare pentru 2022 din BVC 2023 nu reflectă balanţa de verificare preliminară care va sta la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2022.

Estimări în scădere pentru 2023

Estimările Nuclearelectrica pentru anul în curs sunt mixte, raportându-le la profiturile aşteptate din activitatea din 2022. Compania se aşteaptă la o creştere moderată a veniturilor din exploatare, însă prevede o scădere semnificativă a profiturilor nete – trend cauzat în mare parte de mărirea cheltuielilor cu impozitele şi taxele suplimentare.

Totuşi, având în vedere tendinţa de scădere a preţurilor la energie electrică după atingerea unui vârf în vara anului trecut, dar şi o reglementare mult mai strictă a sectorului de energie din partea statului ne putem aştepta la o temperare a rezultatelor, acestea menţinându-se totuşi într-un teritoriu profitabil.

Conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, compania se aşteaptă ca, pentru activitatea din 2023, să obţină venituri totale din exploatare în suma de cca. 7.4 mld. RON (+14.7% vs 2022). O creştere mai mare este prevăzută pentru totalul cheltuielilor din exploatare, care sunt estimate la 5.7 mld. RON (+59.8% vs 2022).

În privinţa profitului net, Nuclearelectrica se aşteaptă la o scădere semnificativă a acestuia, previzionandu-l la aproximativ 1.6 mld. RON în 2023 – cu 38.5% mai mic faţă de cel din 2022. Principala cauză a scăderii o reprezintă cheltuielile cu impozitele şi taxele, care se estimează la o valoare de 2.7 mld. RON în 2023 – de peste 2 ori mai mare faţă de cea înregistrată în 2022.

Marja de profit are şi ea de suferit, coborând cu 18.2 puncte procentuale în 2023 faţă de 2022, fiind prevăzută la un nivel de 21.1% în 2023.

Posibile cresteri ale dividendului acordat în 2023

Având în vedere nivelul profitului net de 2.5 mld. RON de la finalul anului 2022, luând în considerare rata de alocare a profitului net din 2021, care a fost de 61%, şi considerând că societatea va decide alocarea unui dividend către acţionari din profiturile anului 2022, investitorii se pot aştepta la un dividend brut pe acţiune de 5.1136 RON – în creştere de peste 2.5 ori faţă de dividendul brut acordat în 2022. Raportat la preţul de închidere din data de 17 ianuarie 2023, dividendul ar avea un randament de 11.8%.

Totuşi, rămân destui factori care ar putea influenţa atât rezultatele anuale finale, cât şi decizia statului privind rata de alocare, astfel încât, o situaţie mai veridica se va obţine după afişarea rezultatelor anuale finale.

Anul 2022 s-a caracterizat printr-o volatilitate extremă a preţului la energia electrică, care a înregistrat pe Piaţă pentru Ziua Următoare (PZU) un nivel al preţului de 2.4 ori mai mare faţă de 2021. Chiar dacă în ultimele luni cotaţiile pentru energie s-au diminuat semnificativ faţă de vara trecută, şocul volatilităţii preţurilor pe piaţa se face încă resimţit, întrucât societăţile din domeniul energetic, în special furnizorii, au presiuni asupra fluxurilor de numerar.

Conform datelor INS, în perioada ianuarie – noiembrie 2022 consumul final de energie electrică în România a scăzut cu 6.8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 47.4 mld. KWh. Consumul de electricitate al populaţiei a scăzut cu 9.3%.

Pe segmente de producţie, producţia din termocentrale a fost de 19.6 mld. KWh (-2.3% vs 11L 2021), producţia din hidrocentrale a fost de 12.9 mld. KWh (-19.8% vs 11L 2021), iar producţia din centralele nuclearo-electrice a totalizat aproximativ 10 mld. KWh (-1.8% vs 11L 2021). În creştere a fost doar producţia parcurilor eoliene (+12.3% vs 11L 2021) şi fotovoltaice (+3.6% vs 11L 2021).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0