ASF: raportările şi corespondenţa companiilor supravegheate se vor face exclusiv online

ASF: raportările şi corespondenţa companiilor supravegheate se vor face exclusiv online

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat Instrucțiunea nr. 1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către A.S.F. în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19.

În perioada aplicării măsurilor excepționale, entitățile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. vor transmite corespondența, raportările, informațiile și alte documente prevăzute de legislaţia aplicabilă, către Autoritate, doar în format electronic.

Documentele menționate vor fi transmise pe adresa de e-mail a A.S.F., dedicată acestei proceduri, eregistratura@asfromania.ro. În cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor vor fi utilizate aplicațiile ASF–EWS sau e-Hub, iar în cazul raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital se utilizează aplicațiile prevăzute de legile în vigoare, aplicabile fiecărui tip de raportări.

Documentația transmisă A.S.F. va fi păstrată la sediul entității, pentru a putea fi disponibilă pentru verificare la solicitarea Autorității ori de câte ori va fi necesar.

Instrucțiunea, care a fost transmisă Monitorului Oficial al României, se aplică pe perioada existenței stării de urgență și intră în vigoare la data publicării.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0