Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2023

Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2023

În luna ianuarie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1 138 milioane euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie 2022 Ianuarie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 550 11 688 -1 138 11 846 12 795 -949
A. Bunuri şi servicii 8 697 9 971 -1 274 9 808 10 822 -1 014
a. Bunuri  6 332 8 235 -1 903 6 708 8 873 -2 165
      b. Servicii 2 365 1 736 629 3 100 1 949 1 151
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor
227 12 215 249 13 236
– transport 628 308 320 824 391 433
  • turism – călătorii
188 404 -216 462 568 -106
  • servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale
681 280 401 771 328 443
– alte servicii 641 732 -91 794 649 145
B. Venituri primare 1 427 1 337 90 1 475 1 575 -100
C. Venituri secundare 426 380 46 563 398 165
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 176 milioane euro (comparativ cu          872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.

În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. În structură: 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31 ianuarie 2023 (69,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2022; 
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45 539 milioane euro (30,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022.  
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă  Serviciul datoriei externe, ianuarie 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.01.2023p
1. Administrația publică 57 657 64 847 780
  Numerar și depozite 470 242 397
  Titluri de natura datoriei*               42 752 50 172 360
  Împrumuturi 14 139 14 116 16
  Credite comerciale și avansuri 292 313 7
  Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 389 0
Numerar și depozite 1 1 0
      Titluri de natura datoriei                0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 403 3 388 0
  Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 10 744 906
  Numerar și depozite 8 872 8 683 823
  Titluri de natura datoriei                1 911 1 915 63
  Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 132 146 20
4. Alte sectoare 27 203 27 316 1 802
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei                800 830 17
  Împrumuturi 12 782 12 624 828
  Credite comerciale și avansuri 13 384 13 608 936
  Alte pasive 237 254 21
I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 99 179 106 296 3 488
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 542 43 939 1 928
Total datoria externă  (I+II)

din care:

142 721 150 235 5 416
    Termen scurt 45 036 45 539 4 557
    Termen lung 97 685 104 696 859
p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 3,8 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,5 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8 la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0