Deficitul bugetar a fost de 0,17% din PIB în primele zece luni din 2016

Deficitul bugetar a fost de 0,17% din PIB în primele zece luni din 2016

Execuţia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 1,3 miliarde de lei, respectiv 0,17% din Produsul Intern Brut ( PIB), conform unui comunicat postat pe site-ul Ministerului de Finanţe Publice (MFP). Anul trecut, în aceeaşi perioadă, se înregistra un excedent de 9,04 miliarde de lei, adică 1,28% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 187,6 miliarde de lei, reprezentând 24,7% din PIB, au fost cu 2,1% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cauzate de reducerea unor taxe, în special a TVA, potrivit datelor publicate recent de MFP.

Ca urmare a măsurilor active în zona de conformare şi colectare, s-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+11,2%), contribuţii de asigurări sociale (+7,3%), accize (+5,6%), impozitul pe salarii şi venit (+4,3%), conform comunicatului.

În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 8,8%, în condiţiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât şi de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15,7%, la impozite şi taxe pe proprietate cu 6,5% şi la taxa pe utilizarea bunurilor cu 2,9%.

De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 188,8 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,7 puncte procentuale ca pondere în PIB, mai anunţă Ministerul Finanţelor.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 şi de majorarea salariului minim brut pe ţară, potrivit datelor centralizate de autorităţile de la Bucureşti.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituţiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar şi pentru personalul din sistemul public de asistenţă socială, de 5% din luna septembrie 2015 şi de 15% din luna decembrie 2015 pentru personalul din învăţământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială. Majorarea salariului minim brut pe ţară a fost de 75 de lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei, şi cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

Totodată, “începând cu luna august 2016, se aplică prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut cu 1,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. S-au înregistrat diminuări la unităţile administrativ teritoriale, în timp ce cheltuielile cu bunuri şi servicii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate au crescut cu 7%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 7,8%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 şi de dublarea alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015 precum şi alte măsuri care au fost aprobate în timpul anului 2016, se mai precizează în comunicat.

Toate acestea au condus la suplimentări ale cheltuielilor cu asistenţa socială, avute în vedere la prima rectificare bugetară. Alţi factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi. Dobânzile şi subvenţiile se menţin la acelaşi nivel ca procent din produsul intern brut comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 1,2 % din PIB şi 0,6% din PIB”.

Cheltuielile pentru investi’ii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 19,3 miliarde de lei, respectiv 2,5% din PIB, mai anunţă Ministerul Finanţelor Publice.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0