Economia reală poate fi susţinută de rezervele de capital, în perioadele de criză

Economia reală poate fi susţinută de rezervele de capital, în perioadele de criză

Pe plan internațional, riscurile la adresa stabilității financiare s-au intensificat pe parcursul anului 2019. Prin urmare, procesul de consolidare a politicii macroprudențiale a continuat, în timp ce majoritatea statelor europene au implementat măsuri restrictive într-un context macro-financiar global incert. Riscurile sistemice de natură ciclică au determinat, în principal, adoptarea unor măsuri care să vizeze diminuarea acestora, precum constituirea unor amortizoare anticiclice de capital, jumătate dintre statele membre ale UE optând pentru utilizarea acestui instrument macroprudențial, în timp ce riscurile de natură structurală au condus la recalibrarea amortizoarelor în unele state membre, se arată în raportul anual al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.

La nivelul cadrului de reglementare, adoptarea pachetului CRD V /CRR II2 este de natură să ofere un grad sporit de flexibilitate autorităților macroprudențiale și să crească eficiența instrumentelor utilizate. În România, vulnerabilitățile externe și interne au determinat adoptarea unei conduite prudente a politicii macroprudențiale, în principal prin menținerea măsurilor privind debitorii și a rezervelor de capital constituite în anii precedenți.

Pe parcursul anului 2019, Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a evaluat necesitatea recalibrării sau implementării instrumentelor macroprudențiale de care dispune conform cadrului de reglementare în vigoare și a emis 5 recomandări adresate Băncii Naționale a României referitoare la amortizoarele de capital (4 recomandări privind amortizorul anticiclic de capital și o recomandare privind amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică):

-  în ceea ce privește amortizorul anticiclic de capital (CCyB), analizele efectuate pe parcursul anului 2019 au furnizat semnale mixte privind oportunitatea majorării cerinței aferente acestui instrument macroprudențial, decizia fiind de menținere a amortizorului la nivelul de 0 la sută;

-  în cazul amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (O-SII), au fost identificate 9 instituții de importanță sistemică cărora li se aplică un amortizor diferențiat cuprins între 1 la sută și 2 la sută din valoarea totală a expunerii la risc. Pentru anul 2020, lista băncilor de importanță sistemică nu a suferit modificări, fiind majorată cerința de capital în cazul unei singure instituții de credit, în linie cu cea aplicabilă băncii-mamă în țara de origine.

-  Amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB) a fost menținut pe parcursul anului 2019 la același nivel la care a fost introdus în iunie 2018, urmărindu-se obiectivele privind asigurarea unei administrări adecvate a riscului de credit din perspectivă macroprudențială și menținerea stabilității financiare, în ipoteza în care tensionarea echilibrelor macroeconomice interne și incertitudinile regionale și mondiale persistă.

Având în vedere îmbunătățirea constantă a indicatorilor privind creditele neperformante și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, cerințele efective privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic au înregistrat o dinamică descendentă pe parcursul anului 2019.

Activitatea CNSM pe parcursul anului 2019 s-a concretizat prin emiterea unui număr total de 6 recomandări privind instrumentele macroprudențiale (amortizoare de capital) și alte aspecte ce țin de politica macroprudențială, precum și prin organizarea unor grupuri de lucru interinstituționale pentru:

  • analiza impactului taxei pe activele financiare,
  • diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale pe filiera industriei agroalimentare,
  • analiza privind expunerile suverane. Concluziile grupurilor de lucru se concretizează în rapoarte înaintate pentru analiză Consiliului general în vederea identificării unor potențiale măsuri pentru diminuarea vulnerabilităților constatate.

De asemenea, potrivit mandatului său și respectând principiul transparenței și al responsabilității instituționale, CNSM a continuat activitatea de comunicare în 2019, publicând pe website-ul propriu comunicate de presă după încheierea fiecărei ședințe și recomandările adoptate.

Anul 2020 aduce noi provocări pentru politica macroprudențială, concretizate prin efectele șocului global indus de pandemia SARS-CoV-2 asupra cadrului macro-financiar intern și extern. În acest sens, Banca Națională a României a implementat o decizie privind posibilitatea nerespectării temporare a amortizoarelor de capital constituite, cu menținerea respectării cerințelor prevăzute de cadrul legal pentru aceste flexibilizări.

Rezervele de capital constituite pe parcursul anilor precedenți, prin recomandările emise de CNSM, vor putea fi utilizate de sectorul bancar pentru a evita o întrerupere bruscă a finanțării și pentru a susține economia reală într-o perioadă marcată de incertitudine, îndeplinindu-și astfel obiectivul fundamental.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0