Generali obține rezultate record însoțite de o creștere accelerată a dividendelor pe acțiuni

Generali obține rezultate record însoțite de o creștere accelerată a dividendelor pe acțiuni

  • Primele brute subscrise au crescut la 82,5 miliarde EUR (+5,6%), susținute de o creștere semnificativă a segmentului Property & Casualty (+12%). Intrările nete pe asigurări de viață au fost concentrate în întregime pe unit-linked și protecție, în concordanță cu strategia Grupului.
  • Rezultat operațional record de 6,88 miliarde EUR (+7,9%), datorită contribuției tuturor segmentelor, în principal P&C. Rata combinată s-a îmbunătățit la 94% (-1,4 puncte procentuale). Nivel excelent al marjei de new business, de 5,78% (+0,09 p.p.)
  • Profit net ajustat a atins un nivel record de 3,57 miliarde EUR (+14.1%)
  • Activitatea de bază a generat în ritm susținut capital adițional, contribuind la menținerea unei poziții de capital solidă, cu rata de solvabilitate de 220% (221% la finalul anului 2022)
  • Propunerea privind nivelul dividendelor pe acțiuni a fost de 1,28 EUR/acțiune (+10,3%) și confirmă orientarea puternică a Grupului către valoarea adusă acționarilor și atingerea obiectivului privind dividendele cumulate pentru intervalul 2022-2024.

Philippe Donnet, Generali Group CEO, a declarat: „Performanța solidă a Generali în 2023, susținută de un nivel record al rezultatelor operațional și net, cu contribuția pozitivă a tuturor segmentelor de business, demonstrează executarea cu succes a strategiei noastre „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Datorită pozițiilor noastre puternice în ceea ce privește capitalul și numerarul disponibil, accelerăm creșterea nivelului dividendelor oferite acționarilor noștri. Grupul este în cea mai bună formă avută vreodată ca jucător profitabil și diversificat în domeniul asigurărilor și al managementului de active. Succesul viitor al Generali va beneficia și de achizițiile Conning și Liberty Seguros. Aș dori să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor colegilor și agenților noștri pentru eforturile depuse pentru a obține aceste rezultate foarte bune. Ele reprezintă motorul călătoriei noastre către o creștere durabilă și a angajamentului nostru continuu de a fi un investitor responsabil, asigurător, angajator și cetățean corporativ.”

31/12/2023 31/12/2022 Variație
Prime Brute Subscrise (€ mil.) 82.466 79.019 5,6%
Rezultat Operațional Consolidat (€ mil.) 6.879 6.374 7,9%
Life  3.735 3.672 1,7%
P&C  2.902 2.507 15,8%
Asset & Wealth Management 1.001 954 4,9%
Holding și alte unități de afaceri -320 -339 -5,7%
Ajustări din consolidare  -439 -420 4,5%
Marja de New Business (% PVNBP) 5,78% 5,69% 0.09 p.p.
Rata combinată (%) 94,0% 95,4% -1.4 p.p.
Rezultat Net Ajustat (€ mil.) 3.575 3.133 14,1%
Rezultat Net 3.747 2.235 67,7%
Câștig Ajustat per Acțiune – EPS (€) 2,32 2,00 16,2%
31/12/2023 31/12/2022 Variație
Capital propriu (€ mil.) 28.968 26.650 8,7%
Contractual Service Margin (€ mil.) 31.807 31.025 2,5%
Active totale în administrare (€ mil.) 655.783 615.167 6,6%
Rata de Solvabilitate conform Solvency II (%) 220% 221% -1 p.p.

Milano – În cadrul unei ședințe prezidate de Andrea Sironi, Consiliul de Administrație Assicurazioni Generali a aprobat situațiile financiare consolidate și proiectele de situații financiare ale societății pentru anul 2023.

Primele brute subscrise au crescut până la 82,46 miliarde EUR (+5,6%), datorită avansului semnificativ al segmentului Property & Casualty (P&C).

Intrările nete pe segmentul asigurărilor de viață au fost de -1,31 miliarde EUR. Trimestrul al patrulea a arătat o tendință generală de îmbunătățire a intrărilor nete Life față de trimestrele anterioare, cu ieșiri nete mai reduse din produsele de economisire și cu intrări nete atât în unit-linked, cât și în produsele de protecție. Acest lucru este în concordanță cu strategia Grupului de repoziționare a portofoliului Life și, de asemenea, reflectă tendințele industriei observate pe canalele bancare din Italia și Franța.

Rezultatul operațional a crescut puternic, ajungând la un record de 6,88 miliarde EUR (+7,9%), cu evoluții pozitive pe toate liniile de activitate, reflectând reziliența și diversificarea surselor de profit.

În special, rezultatul operațional al segmentului P&C a crescut până la 2,9 miliarde EUR (+15,8%). Rata combinată s-a îmbunătățit la 94% (-1,4 p.p.), compensând impactul semnificativ al catastrofelor naturale.

Rezultatul operațional pe segmentul Life a fost solid, de 3,73 miliarde EUR (+1,7%), iar marja de new business a crescut la 5,78% (+0,09 p.p.).

Rezultatul operațional al segmentului Asset & Wealth Management a crescut la 1 miliard EUR (+4,9%), susținut de o contribuție puternică a Băncii Generali.

Rezultatul operațional al segmentului Holding și alte unități de afaceri s-a îmbunătățit până la -320 milioane EUR (-339 milioane EUR FY2022).

Rezultatul net ajustat a atins nivelul record de 3,57 miliarde EUR (3,13 miliarde EUR la finalul anului 2022). Acest lucru s-a datorat în primul rând rezultatului operațional îmbunătățit, care a beneficiat de surse diversificate de profit, un câștig de capital nerecurent legat de cedarea unei dezvoltări imobiliare din Londra (193 milioane EUR fără taxe) și o taxă unică de restructurare în Italia (aproximativ -165 milioane EUR fără taxe), reflectând, de asemenea, impactul de -71 milioane EUR din deprecieri ale obligațiunilor corporative din Rusia înregistrate în exercițiul financiar 2022.

Rezultatul net s-a îmbunătățit la 3,74 miliarde EUR (2,23 miliarde EUR la finalul anului 2022), beneficiind și de un câștig de capital de 255 milioane EUR din cedarea Generali Deutschland Pensionskasse.

Capitalul propriu al Grupului a crescut la 29 miliarde EUR (+8,7%), datorită rezultatului net al perioadei, parțial compensat de plata dividendelor.

Indicatorul contractual service margin a crescut la 31,8 miliarde EUR (31 miliarde EUR la finalul anului 2022).

Activele financiare totale gestionate de Grup au crescut la 655,8 miliarde EUR (+6,6% comparativ cu exercițiul financiar 2022), reflectând în primul rând efectul pozitiv de piață.

Grupul și-a confirmat poziția solidă a capitalului, cu rata de solvabilitate de 220% (221% la finalul anului 2022).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0