IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM în cadrul Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, implementat de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM

IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM în cadrul Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, implementat de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM

FNGCIMM îşi diversifica oferta de garantare, în vederea susţinerii accesului la finanţare a IMM, precum și a întreprinderilor afiliate, prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, care va fi operaţionalizat în perioada imediat următoare. Această nouă iniţiativa de sprijin vine ca răspuns la necesitatea intervenţiei guvernamentale în piaţă, prin instrumente anticiclice adecvate a fi folosite în contextul actual.

Programul guvernamental îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing financiar în vederea achiziţionării de active noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie.

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE reprezintă un instrument flexibil şi eficient, prin care vor fi acordate facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activităţii IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.
Garanţiile vor fi acordate de către FNGCIMM şi vor fi garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi în procent de maximum 60% din valoarea finanţării pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.
Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi va fi de 5.000.000 lei, iar perioadă şi modalitatea de rambursare a finanţărilor, vor fi stabilite de finanţatori, conform normelor interne ale acestora.
Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat (exclusiv TVA).
Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii precum şi întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.
Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobânda în procent de până la 50% pentru finanţările garantate în cadrul programului, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilităţile prevăzute în cadrul programului se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis.
”Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, este al doilea program pentru IMM devenit funcțional, din cele patru programe derulate de Ministerul Finanţelor Publice prin FNGCIMM IFN SA, în cadrul Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică lansat de Guvernul României. Este un plan de investiţii fără precedent care are ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenţionare cu cele de stimulare. Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de RECONSTRUCŢIE şi stimulare a competitivităţii economiei, bazat pe investiţii care să ducă la bunăstare şi consum.
În starea de urgenţă, Guvernul a răspuns prompt şi a sprijinit IMM-urile prin programele guvernamentale care au susţinut șomajul tehnic, amânarea obligaţiilor fiscale şi a ratelor bancare şi facilitarea accesului la capital financiar prin – IMM INVEST. Complementar programului IMM Invest, cel mai de succes program de finanţare cu garanţii de stat din istoria României, care a trecut deja în etapa a IV a de implementare și se apropie cu pași repezi de epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, Guvernul a operționalizat Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, iar săptămâna viitoare pentru a completa tabloul Guvernul va operaționaliza: deblocarea accesului la creditul comercial (obţinerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finanţare al firmelor din România, respectiv IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului commercial) și IMM Scontare cu garantarea de către stat.
IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului commercial), IMM Scontarea cu garantarea de către stat (accesul la creditul furnizor), pot deveni pilonii de relansare a economiei româneşti şi reprezintă răspunsul FNGCIMM la necesităţile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar şi multe oportunităţi de resetare a setorului ÎMM şi de deschidere a sistemului bancar către finanţarea economiei” a declarat Dumitru Nancu, Directorul General al FNGCIMM.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0