Leasing operațional: aceleași companii, alte rezultate

Leasing operațional: aceleași companii, alte rezultate

Cu excepția top 3, în 2017, s-a schimbat configurația jucătorilor care contează pe această piață. Unii au crescut mai alert, alții s-au situat sub evoluția pieței.

Surse ALB ne-au menționat că liderul pieței ana­li­zate este în continuare UniCredit Leasing, companie care de aproape un an și jumătate nu a mai comunicat nimic în legătură cu rezultatele activității sale. Apoi, pe site-ul companiei, se prezintă ca lider de piață, deși o astfel de afirmație ar trebui dovedită. Așa se face că și în lucrarea de față am mers pe unele estimări, respectiv o cotă de piață de circa 20%, dacă e să ne orientăm după cea din trecut.

IMPULS-Leasing a revenit pe poziția secundă (cu 10,4% cotă de piață, față de 9,8%, la nouă luni 2016), printr-o creștere ceva mai accelerată decât cea a pieței, realizând finanțări noi de 173 mil. euro (față de peste 148 mil. euro, cu un an în urmă). Rezultatul vine în principal ca urmare a finanțărilor sale de autoturisme, segment pe care ocupă, în cadrul ALB, o cotă de piață de peste 20% (cu circa 90 mil. euro finanțări noi în primele nouă luni din 2017). Noile sale contracte includ în continuare comerciale grele (44,2 mil. euro, nivel ceva mai scăzut față de aceeași perioadă din 2016) și comerciale ușoare (aproape 30 mil. euro). „Și în 2017, s-au dovedit eficiente, ca nivel de vânzări, parteneriatele cu Fiat, Suzuki, KIA și Opel, formulă absolut necesară pentru un jucător axat pe finanțarea în leasing financiar de autovehicule” relevă directorul general Răzvan Diaconescu.

2017 a fost pentru BCR Leasing un an de conso­lidare a activității. „Ne-am întărit poziția financiară, ceea ce este foarte important pentru noi. Și mă refer în primul rând la profitabilitate, obiectiv ce-l vom atinge la final de 2017 peste așteptări. Este una dintre principalele noastre realizări, lucru care ne permite să investim. Lucrăm la proiecte începute în anii trecuți, la altele demarate în 2017, vizând spre exemplu infrastructura IT, care considerăm că reprezintă viitorul. Apoi investim în partea de mobilitate, așa cum o vedem noi pentru anii ce vin”, afirmă directorul general Bogdan Speteanu. Și la nivel de BCR Leasing, euro rămâne moneda principală de finanțare dar, cu toate acestea, crește de la an la an ponderea finanțărilor în lei. Acestea reprezintă în prezent circa 30% din total finanțări la nivel de companie. Peste 80% dintre clienții BCR Leasing sunt în prezent IMM-uri. În 2017, a început a fi țintită clientela de retail deși, deocamdată, cu pași timizi. „Dorim să dezvoltăm un întreg ecosistem, în condițiile în care la ora actuală persoanele fizice reprezintă doar 3% din portofoliul companiei. Dar este un început. La nivel de piață, procentul e ușor mai mic, leasingul financiar nefiind în România, istoric vorbind, un produs destinat persoanelor fizice”, mai spune aceeași sursă. Dezvol­tarea de parteneriate reprezintă unul dintre obiectivele distincte ale BCR Leasing. A crescut și în acest do­meniu, periodic derulând campanii cu parteneri din piață, în principal dealeri și importatori de vehicule și echipamente. A venit în acest scop și cu o echipă nouă și primele rezultate se văd deja.

O problemă de comunicare pentru cifrele inter­mediare la nivelul unui an și cu cele privind diviziile distincte din cadrul grupului se menține în relația cu Porsche Leasing. Ceea ce știm este la global: „În primele nouă luni din 2017 am putut observa o creștere de 16% a întregului portofoliu Porsche Finance Group, procent tradus în peste 39.000 de contracte noi încheiate. Fiecare divizie în parte a înregistrat creșteri consistente”. Astfel sună răspunsul oferit de Helian Redai, Director Divizie Sales& Marketing din cadrul grupului. Se mai menționează că leasingul financiar este în continuare produsul principal, tradițional, al grupului, iar în materie de clienți ultimul an a adus un element de noutate: „Vedem că inclusiv persoane fi­zice care optează pentru leasing financiar, în detri­mentul creditului”, menționează sursa amintită. Și aici, clienții manifestă o preferință pentru contractele în euro, dar există cerere și pentru finanțările în lei, lucru care se observă în portofoliu.

Jucătorul cu cel mai dinamic ritm de creștere s-a dovedit a fi în perioada analizată BT Leasing, în urcare din poziția a 8-a (la finele primelor nouă luni din 2016) în top 5, cu aproape 95 mil. euro, finanțări noi (față de 66,2 mil. euro, cu un an în urmă). Totalul finanțărilor sale în leasing a cunoscut o creștere de 43% (septem­brie 2017-septembrie 2016). Față de sfârșitul anului trecut, numărul clienților companiei s-a mărit cu 40%. E de remarcat nu numai ritmul de creștere dar și preo­cuparea pentru un portofoliu echilibrat, care include autovehicule (peste 68 mil. euro finanțări noi), echipa­mente (23,5 mil. euro) și imobiliar (3,2 mil. euro). Motorul de creștere este leasingul de autovehicule, care reprezintă trei sferturi din totalul finanțărilor. Pro­fitul net al companiei a fost de +33% în primele nouă luni ale acestui an față de decembrie 2016, ajungând la 15,4 mil. lei. Activele totale au crescut cu 45%, de aproape 700 mil. lei (septembrie 2017 versus decem­brie 2016).

O evoluție peste media de creștere a pieței de profil pentru segmentul auto a avut și Țiriac Leasing. O creștere accelerată a caracterizat finanțările pentru achiziția de autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Și aici a fost observată o scădere a nivelului solicitărilor de finanțare pentru vehicule comerciale grele, segment care nu se află de altfel între cele targhetate de com­panie. Clientela sa este predominant persoane juridice (circa 92%), iar restul persoane fizice (5%) și persoane fizice autorizate. „Anul acesta a fost caracterizat de o concurență continuă între principalii jucători cu privire la lansarea unor oferte bazate pe o reducere accentuată a costurilor de finanțare. Noi am preferat să ne menținem marja de profit asumată la conceperea bugetului și nu am intrat în acest concurs de reducere a nivelului de dobândă”, spune directorul general Mircea Dihel. Compania are o rată de default sub 1% a contractelor care înregistrează o întârziere la plată mai mare de 90 de zile, ceea ce indică un portofoliu sănătos și un bun comportament de plată la nivel de clienți.

Cifrele BRD Sogelease la nouă luni 2017 privind finanțările noi sunt în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Impactul a venit de la comercialele grele, pe care s-a mizat în materie de noi contracte, dar cererea nu a fost pe măsura așteptărilor. Pe acest segment diminuarea a fost semnificativă (16,1 mil. euro, față de 30,5 mil. euro, în primele trei trimestre din 2016). Ceea ce o distinge în continuare în piață este tradiția și expertiza în finanțarea de echipamente, valorile finanțate anul acesta fiind comparabile cu cele din 2016 (peste 33 mil. euro). Tot în registru pozitiv se situează și comportamentul de plată al clienților companiei, „care se îmbunătățește ușor și sperăm ca odată cu creșterea economiei românești evoluția aceasta să continue”, declară directorul general Jan Kotik.

Idea Leasing a evoluat anul acesta în ritm cu piața pe care activează de atâția ani, oferind leasing financiar pentru companii. A realizat finanțări noi de 87,5 mil. euro (față de 80,8 mil. euro, în primele nouă luni ale anului trecut). Plusul a venit din finanțările de autoturisme (46,3 mil. euro, față de 42,2 mil. euro) și vehicule comerciale ușoare (8,3 mil. euro, față de 7,8 mil. euro). Pentru vehicule comerciale mai mari de 3,5 tone volumele sunt aceleași. Fără a excela în cifre, și echipamentele au adus contracte noi, în sumă de 8,5 mil. euro, jumătate fiind destinate agriculturii. Adaptarea din mers la cerințele utilizatorilor (firme cu acționari mai tineri, ce doresc servicii rapide și sigure), la exigențele de business ale actualei etape dar și pentru viitor sunt obiective ce stau în atenția conducerii companiei. Directorul general Liviu Șerban identifică nevoia unui program educațional pentru mai buna cunoaștere a finanțării în leasing la nivel de ALB România, a unor parteneriate încheiate în același scop de asociație cu universități din întreaga țară.

Noul director general al Raiffeisen Leasing, Bob De Man, ne-a transmis că „rezultatele primelor nouă luni ale anului se înscriu în dinamica deja stabilită în cadrul strategiei pentru 2017, pe care am preluat-o și mi-am asumat-o la rândul meu pentru acest final de an. Strategia este aceea de a rămâne constanți în jurul unui volum de finanțări care să ne asigure o performanță bună a portofoliului din punct de vedere al riscului și menținerea unei valori confortabile a profitului companiei. Raiffeisen Leasing nu a urmărit cu prioritate cota de piață, ci realizarea unui model de business sustenabil, foarte atent la componenta de risc și utilizarea responsabilă a capitalului.” Ca structură a finanțărilor, 77% sunt vehicule și 23% echipamente. Spre deosebire de alți finanțatori, compania a încheiat mai multe contracte noi pentru comerciale grele (31,4 mil. euro, în condițiile în care autoturismele sunt prezente cu 18,2 mil. euro, iar comercialele ușoare cu 7,3 mil. euro). „Investițiile clienților pentru vehicule au mers cu preponderență spre autoturisme și vehicule comerciale, utilizate la transporturi de mărfuri, dar și de persoane. Nevoia de reînnoire a parcurilor auto se menține și se resimte în solicitările de finanțare de flote”, observă conducerea companiei. Dacă privim rezultatele, o bilă albă o reprezintă în continuare preocuparea pentru finanțarea de echipamente (21,2 mil. euro). Din punct de vedere outstanding, portofoliul de clienți este deținut în proporție de aproape 45% de categoria corporate, urmat de clienți micro (37%), mici și medii (18%) și într-o foarte mică măsură persoane fizice (0,2%).

RCI Leasing rămâne un finanțator auto specia­lizat, volumele sale noi din primele nouă luni 2017 ( aproape 64 mil. euro) fiind comparabile cu cele din perioada similară a lui 2016 (64,9 mil. euro) Dacă privim structura de vânzări aferentă primelor trei trimestre din 2017, observăm că finanțările în leasing (furnizate de nouă de APIA) au privit majoritar marca „Dacia” (8.612 mașini), dar și „Renault” (2.059 unități), o parte dintre acestea având suportul financiar al companiei.

Garanti Leasing a avut o evoluție în linie cu obiec­tivele propuse, portofoliul său fiind astfel structurat: vehicule (peste 50%), echipamente (circa 20%) și imobiliare (29%). Categoria de autovehicule este compusă la rândul său din 51% autoturisme, 32% comerciale grele și 17% comerciale ușoare. În primele nouă luni ale anului, compania a înregistrat un volum de aproximativ 15 mil. euro din segmente precum echipamente pentru construcții și agricultură, printing, prelucrarea mobilei. Revigorarea domeniului cons­trucții s-a resimțit în activitatea companiei, volumul aferent finanțărilor imobiliare fiind în creștere față de anul trecut. 2017 i-a adus companiei și noi acorduri încheiate cu instituții financiare internaționale, menite să susțină finanțarea în leasing financiar a firmelor de talie mică din România, care au încă un acces limitat la fonduri pentru investiții. Este vorba de acorduri de împrumut cu BERD, Black Sea Trade and Develop­ment Bank și European Fund for Southeast Europe, bani destinați finanțării întreprinderilor micro, mici și mijlocii. „Noi credem în mediul de afaceri local și în potențialul lui de dezvoltare, iar toate demersurile noastre de până acum au fost în sprijinul activității lor. Prin parteneriatul cu BERD, reiterăm angajamentul nostru față de mediul de afaceri local și, în special, față de întreprinderile mici și mijlocii”, declara directorul general Okan Yurtsever la semnarea acordului cu BERD. Cea de-a doua facilitate de finanțare vine în sprijinul finanțării în leasing de echipamente, utilaje și vehicule comerciale pentru IMM-uri, iar cea de-a treia al antreprenorilor și întreprinderilor mico și mici.

Deși poziția sa în piață este una mai puțin conturată, dată fiind activitatea redusă din ultimii ani, ne vom opri în final și la OTP Leasing, care, cu o nouă conducere și orientare în finanțare, promite rezultate de luat în seamă în perioada ce vine. După zece ani de prezență pe piață, își propune creșterea cotei de piață, diversificarea portofoliului, inclusiv prin susținerea sectorului agricol. În acest context, a lansat recent două produse ce vin în sprijinul micilor producători, dar și al companiilor de talie mare: „Agri-Leasing” și „Fast Approval” (pentru finanțarea în leasing de vehicule noi și second-hand). „Anul acesta, am investit în con­solidarea echipei și în dezvoltarea specialiștilor-cheie. Ne dorim să creștem constant, să fim com­petitivi”, ne-a declarat directorul general Toni Tătaru. Cum vorbim, deocamdată, doar de intenții, așteptăm să vedem rezultatele.

 

„Digitalizarea și soluțiile inovatoare de mobilitate sunt și vor rămâne principalele noastre obiective și provocări. Din ce în ce mai mulți clienți se documentează online cu privire la mașina dorită și își adaptează produsul de finanțare în funcție de aceasta. Tot mai mulți clienți sunt interesați de soluții alternative de mobilitate, de utilizarea eficientă și comodă a unei mașini, în detrimentul proprietății. Așadar, industria în care activăm se schimbă, nevoile solicitanților se schimbă, iar noi trebuie să fim pregătiți să le facem față și să le oferim clienților ceea ce au nevoie. Lucrăm în continuare la îmbunătățirea continuă a proiectelor noastre deja lansate în aceste domenii: platforma online porschebank.shop, prin care vindem online mașini cu pachete complete de mobilitate, „ShareToo”, soluția de corporate „car sharing”, serviciile de mobilitate în sistem retail, precum și pachete și promoții dedicate noilor tendințe în mobilitate: utilizare pentru perioade mai scurte a unei mașini, respectiv mașinile electrice”.

Helian Redai, Director Divizie Sales&Marketing, Porsche Finance Group

 

 

 

„Focusul nostru în acest an a fost dezvoltarea rețelei prin care oferim produsele de leasing, care constă în cross-sellingul cu Banca Transilvania și în parteneriatele cu dealerii autorizați de autovehicule și echipamente. Faptul că oferta companiei poate fi accesată direct în sucursalele și agențiile BT, precum și în showroom-urile dealerilor auto dublează volumele de business. BT a atras în acest an noi segmente de clienți, a relansat produsul de leasing pentru persoanele fizice și a dezvoltat produse rapide de finanțare pentru valori de până la 40.000 euro, care pot fi accesate inclusiv de start-up-uri”.

Ionuț Morar, Director General, BT Leasing

 

„Ca structură a finanțărilor, avem un procent de 77% vehicule și 23% echipamente. În 2017, la nivelul companiei, o cerere în creștere a existat pentru autovehicule de până în 3,5 tone, adică pe segmentul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare. Referitor la piața de camioane grele și semiremorci, este primul an în care aceasta înregistrează o scădere, după trei ani de creștere susținută, ceea ce se resimte și la noi printr-o ușoară reducere ca pondere în total finanțări. La nouă luni 2017, piața de camioane noi a scăzut cu 20%, așa cum a reieșit din discuțiile purtate cu partenerii și clienții noștri. După unii, această scădere pare a fi chiar mai abruptă. În altă ordine de idei, eliminarea timbrului de mediu a dus la creșterea finanțărilor de vehicule la mâna a doua și acest fenoment a avut cu siguranță un impact și în piața de leasing. Și la nivelul companiei noastre s-a înregistrat o creștere a solicitărilor de finanțare pentru segmentul second-hand, însă lucrurile sunt sub control. Raportat la primele nouă luni ale anului trecut, numărul contractelor reziliate a scăzut. În egală măsură, numărul clienților care plătesc cu întârzieri mai mari de 30 de zile a continuat să scadă. Avem în prezent aproximativ 3% clienți care mai plătesc cu întârziere”.

Bob De Man, Director General, Raiffeisen Leasing

 

„Mesajul unanim pe care-l primim din partea clienților, a partenerilor noștri, este nevoie de simplificare și stabilitate. Piața de leasing oferă în continuare un sprijin important dezvoltării afacerilor locale. Lichiditățile sunt vitale pentru orice business, iar achiziția unui vehicul, a echipamentelor necesare poate bloca capital într-un bun, în timp ce banii ar putea fi utilizați pentru investiții în alte arii ale companiei. Mulți dintre clienții noștri preferă ideea de a achiziționa autovehiculele sau echipamentele necesare în leasing, deoarece venim în spijinul lor cu costuri avantajoase și oferte personalizate. Astfel, considerăm că modificările aduse Legii Leasingului ar trebui să vizeze menținerea unui cadru de stabilitate, de parteneriat în relația cu clienții și piața și a unui mediu concurențial corect. Acestea sunt genul de demersuri pe care compania nostră le susține și le promovează. Pe de altă parte, integrarea în legislație a măsurilor care pot limita deductibilitățile fiscale existente riscă să afecteze dezvoltarea pe termen mediu și lung a companiilor de leasing și a partenerilor acestora. 2017 a marcat un moment important pentru compania noastră: împlinirea a 10 ani de existență. Anul acesta, am investit în consolidarea echipei și în dezvoltarea specialiștilor-cheie. Ne dorim, asemenea clienților noștri, să creștem constant, să fim competitivi”.

Toni Tătaru, CEO, OTP Leasing

 

Coralia Popescu

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0