Vienna Insurance Group raportează o creştere semnificativă a profitului în 2023 şi perspective pozitive pentru 2024

Vienna Insurance Group raportează o creştere semnificativă a profitului în 2023 şi perspective pozitive pentru 2024

Rezultate preliminare pentru 2023:

  • Prime brute subscrise de 13,8 miliarde de euro (+10%)
  • Profit înainte de impozitare de aproximativ 773 milioane de euro (+32%)
  • Venituri din asigurări de 10,9 miliarde de euro (+12%)
  • Rata combinată netă de 92,6% (îmbunătăţită cu 0,2 puncte procentuale)
  • Rată a solvabilităţii solidă, de 269%
  • Creştere a dividendului propus de la 1,30 la 1,40 de euro pe acţiune

Cu o creştere de două cifre a primelor şi un avans puternic al profitului, Vienna Insurance Group (VIG) a consemnat un an financiar 2023 de succes. Situându-se la 13,8 miliarde de euro, volumul primelor a crescut cu 10% faţă de nivelul din anul anterior, în timp ce profitul înainte de impozitare s-a majorat până la 772,7 milioane de euro (+32%).

Hartwig Löger, CEO şi Preşedinte al Consiliului Director al Vienna Insurance Group: „Creşterea puternică înregistrată în toate regiunile şi pieţele confirmă poziţia noastră de lider în ECE. Deşi anul trecut plăţile în valoare de 9,8 miliarde de euro acordate clienţilor sub forma beneficiilor din asigurări au fost semnificativ mai mari decât în ceilalţi ani, am reuşit să înregistrăm o creştere considerabilă a profitului. Datorită acestei performante şi a capitalizării puternice, Consiliul Director al VIG propune majorarea dividendului la 1,40 euro pe acţiune.”

Prime brute subscrise

Toate pieţele şi liniile de business au contribuit la creşterea primelor brute subscrise. Un avans de două cifre în raport cu anul anterior a fost înregistrat în Polonia (+12,7%), regiunea ECE extinsă (+12,5%), Pieţe speciale (+11,3%) şi Operaţiuni asociate grupului (+13,8%). Dintre ţările din regiunea ECE extinsă, Ţările Baltice (+12,2%), România (+17,8%) şi Ungaria (+24,1%) au obţinut cu precădere un avans accelerat al primelor. În zona Pieţe speciale, Georgia (+19,9%) şi Turcia (+18,4% ajustat cu inflaţia) au consemnat o creştere semnificativă a primelor subscrise. În ceea ce priveşte liniile de business, o majorare de două cifre a fost înregistrată de asigurările RCA (+14,4%), CASCO (+14,3%) şi asigurările de proprietăţi şi răspunderi (+11,2%). Primele de asigurări de sănătate au crescut cu 7,5%, iar cele de asigurări de viaţă cu 2,7%. O pondere de 56,2% din totalul primelor a fost generată de pieţele din afară Austriei.

Creştere semnificativă a profitului înainte de impozitare
Profitul înainte de impozitare a crescut la 772,7 milioane de euro. Avansul de 31,9% a fost generat în special de evoluţia pozitivă din Austria, regiunea ECE extinsă şi Operaţiuni asociate grupului. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 18,3%, până la 559 milioane de euro.

Veniturile din asigurări au crescut cu 12,2% până la 10,9 miliarde de euro. Acest avans a fost generat în primul rând de linia de business proprietăţi şi răspunderi.

Cheltuielile cu serviciile de asigurare au crescut cu 8,7%, până la 9,3 miliarde de euro. Creşterea s-a datorat în special volumului mai mare de business.

Rezultatul din serviciile de asigurare a crescut cu 6,1% faţă de anul anterior, până la 1,2 miliarde de euro.

Rata combinată netă pe segmentul proprietăţi şi răspunderi s-a îmbunătăţit cu 0,2 puncte procentuale în raport cu anul anterior, până la 92,6%.

Marja de servicii contractuale pe segmentul asigurărilor de viaţă şi sănătate a urcat la sfârşitul lui decembrie 2023 la 5,8 miliarde de euro. Profitabilitatea business-ului nou de pe segmentul asigurărilor de viaţă şi de sănătate a evoluat foarte bine, având o contribuţie de 326 milioane de euro. Marja aferenta business-ului nou a crescut cu 3,1 puncte procentuale, la 8,9%.

Rentabilitatea capitalului propriu la nivel operaţional (profitul operaţional al grupului raportat la media capitalurilor minus câştiguri nerealizate şi pierderi recunoscute în capitalurile acţionarilor) a crescut la 15,1%, ceea ce echivalează cu un avans semnificativ de 3,5 puncte procentuale.

Evoluţia investiţiilor
Portofoliul de investiţii (excluzând investiţiile de tip unit-linked şi index-linked) a crescut cu 2,6% până la 35,3 miliarde de euro.

Rata solvabilităţii

La 31 decembrie 2023, rata provizorie a solvabilităţii Grupului era de 269% (incluzând măsurile tranzitorii). Ca urmare, Grupul este în continuare foarte bine capitalizat.

Dividend propus de 1,40 euro pe acţiune

Datorită evoluţiei foarte bune a business-ului şi a capitalizării puternice, pentru anul financiar 2023 conducerea Vienna Insurance Group va propune creşterea dividendului de la 1,30 euro pe acţiune în anul anterior, la 1,40 euro. Randamentul dividendului este de 5,3%. În 2023, câştigul pe acţiune a fost de 4,31 euro, ceea ce este echivalentul unei creşteri cu 18,6% faţă de anul anterior. Noua politică de dividende considera dividendul din anul anterior drept dividend minim şi stabileşte o creştere continuă a acestuia în funcţie de situaţia rezultatului din exploatare.

Priorităţi: Digitalizare, sustenabilitate şi noi modele de cooperare

Pentru a continua dinamica pozitivă a Grupului, VIG promovează transformarea digitală ca parte a programului său strategic VIG 25. În acest context, un element cheie este extinderea ecosistemelor legate de sănătate, locuinţe şi mobilitate. De exemplu, clienţii pot avea acces la servicii minimale digitale de sănătate prin participaţiile VIG în startup-uri din domeniul sănătăţii, precum „Diagnose.me” şi „TeleDoc”. Pe segmentul asigurărilor auto a fost dezvoltată o aplicaţie telematică ce este deja utilizată în mai multe ţări.

Pe lângă digitalizare, sustenabilitatea este, de asemenea, profund înrădăcinată în strategia grupului. În 2023 – împreună cu toţi directorii generali ai companiilor din Grup – a fost lansat un nou program pentru a consolida sustenabilitatea ca parte integrantă a modelului de afaceri. Au fost definite trei domenii de acţiune ce pun accentul pe protejarea mediului – managementul activelor, subscrieri şi operaţiuni – şi trei domenii de acţiune axate pe segmentul social – angajaţi, clienţi şi societate. VIG considera investiţiile şi subscrierile drept pârghii deosebit de importante ce pot contribui semnificativ la reducerea riscurilor climatice. Scopul este acela de a reduce la zero, până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră din portofoliul de investiţii şi din portofoliul de subscrieri de pe segmetul corporate şi retail.

În a doua jumătate a anului 2023, a fost înfiinţată o nouă divizie a Grupului, denumită CO³, cu scopul de a consolida colaborarea între companiile VIG. CO³ înseamnă „Colaborare”, „Cooperare” şi „Comunicare”. Domeniile de interes din zona „Colaborării” au ca scop încurajarea transferului de know-how şi schimbul de inovaţii între toate companiile şi pieţele, creând valoare adăugată prin creşterea transparenţei. „Cooperarea” se concentrează pe optimizarea modului în care companiile ce îşi au sediul în aceeaşi ţară lucrează împreună şi îşi propune să folosească efectele de sinergie între companiile respective. „Comunicarea” se referă la generarea de vizibilitate pentru activităţile CO³ folosind diverse abordări şi formate noi. Acest element include şi activităţile ce ţin de regulă de comunicarea corporativă.

Perspective pentru 2024
Până acum, VIG a reuşit să gestioneze foarte bine provocările venite din partea mediului geopolitic şi macroeconomic şi continuă să se concentreze asupra elementelor de continuitate, stabilitate şi diversitate ce i-au asigurat succesul. Pornind de la această bază, Grupul se aşteaptă la o performanţă pozitivă şi în anul financiar 2024, în ciuda mediului volatil. Hartwig Löger, despre perspectiva pozitivă: „Previziunile de creştere pentru pieţele VIG din regiunea ECE sunt semnificativ mai mari decât cele pentru zona euro şi UE-27. Diversificarea noastră, apropierea faţă de clienţi, precum şi capitalizarea puternică constituie un cadru excelent pentru continuarea succesului. Prin urmare, conducerea VIG şi-a fixat pentru anul financiar 2024 ţinta ambiţioasă de a obţine un profit înainte de impozitare între 825 milioane de euro şi 875 milioane de euro.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0