Note de lectură: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach, Volume 1, The Discourse of the Founders

Note de lectură: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach, Volume 1, The Discourse of the Founders

Autor: Prof.univ.dr. Silviu CERNA

The Sustainable Development Theory: A Critical Approach, Volume 1, The Discourse of the Founders, realizată de un colectiv editorial de excepţie, avându-i în componenţă pe distinşii profesori Ioan Pohoață, Delia Elena Diaconașu, Vladimir Mihai Crupenschi, este o carte de referință care arată că teoria dezvoltării durabile și-a pierdut într-o anumită măsură rigoarea, deoarece a preluat numeroase concepte din diferite științe sociale  și ale naturii și s-a îndepărtat de litera și spiritul lucrărilor economiștilor clasici și neoclasici. Analizând principalele texte ale fondatorilor științei economice, autorii relevă cadrul teoretic necesar pentru elaborarea unei noi teorii a dezvoltării durabile, în care principiile științei economice clasice să se îmbine cu aparatul conceptual și analitic al modelor moderne ale creșterii economice. Ei susțin că este necesară renunțarea la la formele „impure” ale teoriei dezvoltării durabile și reconstruirea acesteia prin  punerea de acord a rezultelor empirice recente cu legile creșterii „sănătoase”, așa cum au fost enunțate acestea din urmă în lucrările economiștilor clasici și neoclasici. După părerea lor, este posibilă o abordare holistică, macroeconomică și instituționalistă a dezvoltării durabile, în care elementele sociale, ecologice și economice ale acestui proces să fie integrate. În acest cadru, lucrarea oferă o nouă perspectivă asupra problemei sustenabilității dezvoltării economice, sugerând noi direcții de cercetare și noi măsuri de politică economică.

Ideea că este necesară restabilirea „nucleului dur” (în sensul lui I. Lakatos) al teoriei dezvoltării durabile și că acesta este constituit în principal din elemente de natură economică provine din credința autorilor că multe adevăruri au fost eliminate din baza științei economice pentru a-i ascunde sau a-i servi pe cei care încearcă să profite de manipularea economiei. (p. vi). Ca urmare, ei își propun să revadă concepțiile fondatorilor cu privire la resorturile sustenabilității și să dea o  interpretare proprie adevărurilor fundamentale descoperite de aceștia. Această contribuție originală privește împrejurările apariției acestui subiect în literatura economică modernă, metodele adecvate de studiu și potențialii beneficiari ai analizelor respective.

Aceste idei complexe și multe altele sunt prezentate în carte în manieră cronologică și sistematică. Ocazional, autorii menționează rezultatele cercetărilor actuale cu privire la problemele tratate pentru a-și nuanța interpretările și a-și argumenta concluziile. Structura pe capitole a lucrării este o ilustrare reușită a modului de prezentare a unor principii fundamentale unui cititor care are pregătire economică, dar nu este specialist în materie. Primul capitol prezintă avatarurile sustenabilității, iar capitolele următoare relevă contribuțiile economiștilor clasici și neoclasici la cunoașterea rolului factorului uman, al instituțiilor, al formării capitalului (inclusiv uman), al mecanismelor pieței ș.a.m.d. Organizarea expunerii permite înțelegerea modului în care economiștii contemporani pot folosi instrumentele profesiunii lor pentru a rezolva problema cea mai presantă a zilelor noastre: cum să ajute societatea să realizeze o dezvoltare durabilă. Entuziasmul autorilor față de acest deziderat este antrenant.

Această carte este atât de convingătoare și bine concepută încât regretul suscitat de faptul că nu a fost publicată în limba română nu este o critică. Este mai degrabă o invitație de a publica lucrarea în limba română, completată, eventual, cu un al treilea volum, care să trateze conținutul și modul de aplicare a politicilor publice susceptibilesă ducă la dezvoltarea economică durabilă a României.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0